SZKOLENIA

Nadchodzące wydarzenia

To są 86 nadchodzące wydarzenia - Strona 2 / 3

09
Mar
2019
warsztaty

Umiejętności terapeutyczne nauczyciela - wsparcie uczniów z zaburzeniami emocji i zachowania.

Miejsce: sala dydaktyczna nr 29 ODN Słupsk
Adresat: zainteresowani nauczyciele
11
Mar
2019
warsztaty

Wdrażanie nowej podstawy programowej z matematyki obowiązującej od roku szkolnego 2019/2020 w Liceach i Technikach.

Miejsce: sala dydaktyczna nr 28 ODN Słupsk
Adresat: nauczyciele matematyki szkół średnich
12
Mar
2019
sieci

S12a/Sieć: Jakość w kształceniu i szkoleniu zawodowym (subregion słupski 2018/2019

Miejsce: sala dydaktyczna nr 28 ODN Słupsk  |  Miejscowość: Słupsk, Polska
Adresat: peadgodzy, n-le uczący doradztwa zawodowego w SP i branżowych I stopnia
12
Mar
2019
kursy

Mapa narzędziem geografa

Miejsce: Instytut Geografi i Studiów Regionalnych na AP w Słupsku,  |  Miejscowość: Słupsk, Polska
Adresat: nauczyciele geografii w szkole podstawowej i gimnazjum
12
Mar
2019
warsztaty

Rytm, muzyka, taniec w wychowaniu fizycznym. Tworzenie animacji muzyczno-ruchowych - CHOJNICE

Miejsce: ZSP nr 1 Chojnice
Adresat: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej oraz wychowania fizycznego
12
Mar
2019
sieci

S19b/Sieć: Gramy i czytamy. Czytanie i zabawa (subregion południowy 2018/2019)

Miejsce: ODN Chojnice, ul. Świętopełka 3  |  Miejscowość: Słupsk, Polska
Adresat: nauczyciele języka polskiego, inni zainteresowani nauczyciele z subregionu południowego
13
Mar
2019
wydarzenie

IV Pomorski Konkurs o Tytuł ,,MISTRZA NAWIGACJI" - Finał wojewódzki

Miejsce: Słupski Inkubator Technologiczny
Adresat: finaliści zakwalifikowani do finału wojewódzkiego
13
Mar
2019
sieci

S24/Sieć: S24/Sieć: Kompetencje diagnostyczne nauczycieli (praktyka, podstawy prawne) (Chojnice)

Miejsce: ODN Chojnice  |  Miejscowość: Słupsk, Polska
Adresat: zainteresowani nauczyciele
13
Mar
2019
warsztaty

Robotyka i programowanie dla edukacji wczesnoszkolnej - na przykładzie rozwiązań LEGO education

Miejsce: sala konferencyjna ODN Słupsk  |  Miejscowość: Słupsk, Polska
Adresat: dyrektorzy szkół podstawowych i przedszkoli nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
13
Mar
2019
warsztaty

Uczeń z trudnościami w nauce, w tym uczeń młodszy - Chojnice

Miejsce: ODN Chojnice
Adresat: zainteresowani nauczyciele
14
Mar
2019
warsztaty

Szkolenie dla nauczycieli przedmiotów egzaminacyjnych w szkołach podstawowych - język obcy nowożytny - Lębork

Miejsce: SP nr 3 w Lęborku
Adresat: nauczyciele języków obcych nowożytnych
14
Mar
2019
warsztaty

Szkolenie dla nauczycieli przedmiotów egzaminacyjnych w szkołach podstawowych - język polski - Lębork

Miejsce: SP nr 3 w Lęborku
Adresat: nauczyciele języka polskiego
14
Mar
2019
warsztaty

Szkolenie dla nauczycieli egzaminacyjnych w szkołach podstawowych - matematyka - Lębork

Miejsce: SP nr 3 w Lęborku
Adresat: nauczyciele matematyki szkół podstawowych
15
Mar
2019
warsztaty

Komunikacja i wspomaganie AAC

Miejsce: sala dydaktyczna nr 29 ODN Słupsk  |  Miejscowość: Słupsk, Polska
Adresat: n-le klas młodszych szkół podstawowych ogólnodostępnych, integracyjnych pracujący z uczniem
15
Mar
2019
warsztaty

Muzykoterapia dziecięca - Słupsk

Miejsce: Instytut Muzyki Akademii Pomorskiej w Słupsku, ul. Partyzantów 27
Adresat: nauczyciele przedszkoli, klas I-III, SOSW, nauczyciele i instruktorzy muzyki
16
Mar
2019
warsztaty

Komunikacja i wspomaganie AAC

Miejsce: sala dydaktyczna nr 29 ODN Słupsk  |  Miejscowość: Słupsk, Polska
Adresat: n-le klas młodszych szkół podstawowych ogólnodostępnych, integracyjnych pracujący z uczniem
16
Mar
2019
kursy

Trening Umiejętności Społecznych w pracy terapeutycznej z uczniem z Zesp. Aspergera w szkole podstawowej

Miejsce: sala dydaktyczna nr 28 ODN Słupsk  |  Miejscowość: Słupsk, Polska
Adresat: pedagodzy szkolni i nauczyciele szkół podstawowych, znający już specyfikę ZA
16
Mar
2019
warsztaty

Praca z dzieckiem z rodziny dysfunkcjonalnej - Słupsk

Miejsce: ODN Słupsk
Adresat: zainteresowani nauczyciele
19
Mar
2019
sieci

S25/Sieć: Wspomaganie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów i ich nauczycieli (subregion słupski 2018/2019)

Miejsce: sala dydaktyczna nr 29 ODN Słupsk,
Adresaci: uczestnicy warsztatów wspomagania w ramach nadzoru, zainteresowana kadra wszystkich szkół
19
Mar
2019
seminarium

Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole

Miejsce: ODN Chojnice
Adresat: psycholodzy, pedagodzy, zainteresowani nauczyciele
19
Mar
2019
warsztaty

Szkolenie dla nauczycieli przedmiotów egzaminacyjnych w szkołach podstawowych - język obcy nowożytny - Miastko

Miejsce: SP nr 2 w Miastku
Adresat: nauczyciele języków obcych nowożytnych
19
Mar
2019
warsztaty

Szkolenie dla nauczycieli przedmiotów egzaminacyjnych w szkołach podstawowych - język polski - Miastko

Miejsce: SP nr 2 w Miastku
Adresat: nauczyciele języka polskiego
19
Mar
2019
warsztaty

Szkolenie dla nauczycieli egzaminacyjnych w szkołach podstawowych - matematyka - Miastko

Miejsce: SP nr 2 w MIastku
Adresat: nauczyciele matematyki szkół podstawowych
19
Mar
2019
warsztaty

Komunikacja niewerbalna na przedmiotach zawodowych - fakty i mity

Miejsce: sala dydaktyczna nr 28 ODN Słupsk
Adresat: doradcy zawodowi, n-le przedmiotów zawodowych, n-le podstaw przedsiębiorczości
19
Mar
2019
warsztaty

Robotyka i programowanie dla edukacji wczesnoszkolnej - na przykładzie rozwiązań LEGO education - Chojnice

Miejsce: ODN Chojnice
Adresat: dyrektorzy szkół podstawowych i przedszkoli nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
20
Mar
2019
sieci

S18b/Sieć: Wymiar i zadania katechezy we współczesnym świecie (subregion południowy 2018/2019)

Miejsce: ODN w Chojnicach, ul. Świętopełka 3
Adresaci: nauczyciele katecheci
20
Mar
2019
warsztaty

Dzień Bezpiecznego Internetu

Miejsce: sala dydaktyczna nr 28 i 29 ODN Słupsk
Adresat: zainteresowani nauczyciele
20
Mar
2019
warsztaty

Wdrażanie nowej podstawy programowej w Liceach i Technikach w roku szkolnym 2019/2020

Miejsce: sala konferencyjna ODN Słupsk,
Adresat: zainteresowani nauczyciele języka polskiego szkół ponadpodstawowych
20
Mar
2019
sieci

S6a/Sieć:Wspieranie rozwoju dziecka w kształtowaniu kompetencji kluczowych (subregion słupski 2018/2019)

Miejsce: Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 w Słupsku, ul. Leszczyńskiego 17, sala nr 53  |  Miejscowość: Słupsk, Polska
Adresat: nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej (powiat: słupski, bytowski, lęborski)

Wspierane przez iCagenda

Odwiedza nas 172 gości oraz 0 użytkowników.

Joomla Social Extensions