SZKOLENIA


23
Kwi
2019
sieci

S7a/Sieć: Efektywne wykorzystanie TIK w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej (subregion słupski 2018/2019)

Miejsce: sala konferencyjna ODN Słupsk ul. Poniatowskiego 4a,  |  Miejscowość: Słupsk, Polska
Adresat: nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej z subregionu słupskiego
24
Kwi
2019
sieci

S15a/Sieć: Kompetencje interpersonalne nauczyciela i wychowawcy (subregion słupski 2018/2019)

Miejsce: sala konferencyjna ODN Słupsk  |  Miejscowość: Słupsk, Polska
Adresat: zainteresowani nauczyciele i wychowawcy
24
Kwi
2019
kursy

Fundamenty Arduino. Programowanie i robotyka - Chojnice

Miejsce: ODN Chojnice
Adresat: kurs dla początkujących
24
Kwi
2019
kursy

Ciekawa lekcja biologii z wykorzystaniem metod badawczych - Chojnice

Miejsce: ODN Chojnice
Adresat: zainteresowani nauczyciele biologii, przyrody ze szkół podstawowych
24
Kwi
2019
sieci

S11a/Sieć: Rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów w szkole podstawowej w klasach IV-VII (subregion słupski 2018/2019)

Miejsce: sala dydaktyczna nr 29 ODN Słupsk
Adresat: nauczyciele matematyki szkół podstawowych
25
Kwi
2019
warsztaty

Ciekawość świata - edukacja przyrodnicza

Miejsce: sala dydaktyczna nr 29 ODN Słupsk
Adresat: zainteresowani nauczyciele klas I - III szkoły podstawowej
25
Kwi
2019
warsztaty

Mobilność edukacyjno - zawodowa uczniów szkół zawodowych

Miejsce: sala dydaktyczna nr 28 ODN Słupsk
Adresat: nauczyciele podstaw przedsiębiorczości, doradcy zawodowi, nauczyciele przedmiotów zaw.
25
Kwi
2019
sieci

S6a/Sieć:Wspieranie rozwoju dziecka w kształtowaniu kompetencji kluczowych (subregion słupski 2018/2019)

Miejsce: Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 w Słupsku, ul. Leszczyńskiego 17, sala nr 53  |  Miejscowość: Słupsk, Polska
Adresat: nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej (powiat: słupski, bytowski, lęborski)
26
Kwi
2019
kursy

Ciekawa lekcja biologii z wykorzystaniem metod badawczych - Słupsk

Miejsce: sala dydaktyczna nr 28 ODN Słupsk
Adresat: zainteresowani nauczyciele biologii, przyrody ze szkół podstawowych
30
Kwi
2019
sieci

S9a/Sieć: Kreatywny nauczyciel przedmiotów przyrodniczych (subregion słupski 2018/2019)

Miejsce: sala dydaktyczna ODN Słupsk nr 28  |  Miejscowość: Słupsk, Polska
Adresat: zainteresowani nauczyciele przedmiotów przyrodniczych wszystkich poziomów edukacyjnych
07
Maj
2019
warsztaty

Cyfrowo kolorowo - narzędzia TiK w pracy nauczyciela - Chojnice

Miejsce: ODN Chojnice
Adresat: nauczyciele przedszkoli, edukacji wczesnoszkolnej, zainteresowani tematyką
07
Maj
2019
warsztaty

Gamifikacja, WebQuest i odwrócona klasa na lekcji języka obcego - Chojnice

Miejsce: ODN Chojnice
Adresat: nauczyciele języków obcych
07
Maj
2019
sieci

S19b/Sieć: Gramy i czytamy. Czytanie i zabawa (subregion południowy 2018/2019)

Miejsce: ODN Chojnice, ul. Świętopełka 3  |  Miejscowość: Słupsk, Polska
Adresat: nauczyciele języka polskiego, inni zainteresowani nauczyciele z subregionu południowego
07
Maj
2019
sieci

S13b/Sieć: Nowa technologia-zbawienie czy przekleństwo? (subregion południowy 2018/2019)

Miejsce: ODN w Chojnicach, ul. Świętopełka 3
Adresaci: zainteresowani nauczyciele
08
Maj
2019
konferencje

V Słupska Konferencja Marynistyczna Ligi Morskiej i Rzecznej

Miejsce: sala konferencyjna ODN Słupsk
Adresat: dyrektorzy szkół, nauczyciele, przedstawiciele jst, finaliści Pomorskiego Konkursu, inni+
08
Maj
2019
sieci

S12a/Sieć: Jakość w kształceniu i szkoleniu zawodowym (subregion słupski 2018/2019

Miejsce: sala dydaktyczna nr 28 ODN Słupsk  |  Miejscowość: Słupsk, Polska
Adresat: peadgodzy, n-le uczący doradztwa zawodowego w SP i branżowych I stopnia
09
Maj
2019
sieci

S1/Sieć: Vademecum kadry kierowniczej placówek kształcenia specjalnego (subregion słupski 2018/2019)

Miejsce: każde spotkanie odbywa się w innym miejscu
Adresaci: kadra kierownicza placówek kształcenia specjalnego
09
Maj
2019
warsztaty

Cyfrowo kolorowo - narzędzia TiK w pracy nauczyciela

Miejsce: sala konferencyjna ODN Słupsk
Adresat: nauczyciele przedszkoli, edukacji wczesnoszkolnej, zainteresowani tematyką
10
Maj
2019
kursy

Scratch od początku - Chojnice

Miejsce: ODN Chojnice
Adresat: nauczyciele uczący programowania w szkole podstawowej
10
Maj
2019
konferencje

Uczeń z autyzmem w klasie - na co zwrócić uwagę?

Miejsce: ODN Chojnice
Adresat: dyrektorzy, nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy pracujący z dzieckiem ze spektrum autyzmu
13
Maj
2019
sieci

S12b/Sieć: Jakość w kształceniu i szkoleniu zawodowym (subregion południowy 2018/2019

Miejsce: ODN w Chojnicach, ul. Świętopełka 3
Adresat: peadgodzi, n-le uczący doradztwa zawodowego w SP i branżowych I stopnia
13
Maj
2019
sieci

S24/Sieć: Kompetencje diagnostyczne nauczycieli (praktyka, podstawy prawne) (Chojnice)

Miejsce: ODN Chojnice  |  Miejscowość: Słupsk, Polska
Adresat: zainteresowani nauczyciele
13
Maj
2019
sieci

S11b/Sieć: Rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów w szkole podstawowej w klasach IV-VII (subregion południowy 2018/2019)

Miejsce: ODN Chojnice, ul. Świętopełka 3  |  Miejscowość: Chojnice, Polska
Adresat: nauczyciele matematyki szkół podstawowych
13
Maj
2019
sieci

S11a/Sieć: Rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów w szkole podstawowej w klasach IV-VII (subregion słupski 2018/2019)

Miejsce: sala dydaktyczna nr 29 ODN Słupsk
Adresat: nauczyciele matematyki szkół podstawowych
14
Maj
2019
warsztaty

Projekty techniczne na lekcjach techniki. Montaż i uruchamianie układów elektronicznych

Miejsce: sala dydaktyczna nr 29 ODN Słupsk
Adresat: nauczyciele techniki
14
Maj
2019
sieci

S25/Sieć: Wspomaganie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów i ich nauczycieli (sieć dyrektorów szkół i placówek - subregion słupski i południowy 2018/2019)

Miejsce: sala konferencyjna ODN Słupsk,
Adresaci: uczestnicy warsztatów wspomagania w ramach nadzoru, zainteresowana kadra wszystkich szkół
14
Maj
2019
sieci

S13a/Sieć: Nowa technologia - zbawienie czy przekleństwo? (subregion słupski)

Miejsce: sala dydaktyczna nr 28 ODN Słupsk  |  Miejscowość: Słupsk, Polska
Adresat: zainteresowni nauczyciele (powiat: słupski, bytowski, lęborski)
16
Maj
2019
sieci

S26a/Sieć: Samorządność uczniowska w szkole. Sieć opiekunów samorządu uczniowskiego (subregion słupski 2018/2019)

Miejsce: sala dydaktyczna nr 29 ODN Słupsk
Adresaci: opiekunowie samorządów uczniowskich
16
Maj
2019
warsztaty

Im mniej nauczyciela, tym więcej ucznia... czyli jak skuteczenie zaktywizować uczniów na lekcji języka obcego.

Miejsce: sala konferencyjna ODN Słupsk
Adresat: nauczyciele języków obcych nowożytnych
17
Maj
2019
kursy

Fundamenty Arduino. Programowanie i robotyka.

Miejsce: sala konferencyjna ODN Słupsk,
Adresat: kurs dla początkujących

Wspierane przez iCagenda

Odwiedza nas 79 gości oraz 0 użytkowników.

Joomla Social Extensions