Centralna Baza Ofert Pracy

centralna baza ofert pracy

W Centralnej Bazie Ofert Pracy dane pochodzą z następujących źródeł:
- krajowe oferty pracy i informacje o miejscach stażu oraz przygotowania zawodowego dorosłych z powiatowych urzędów pracy,
- zagraniczne oferty pracy z wojewódzkich urzędów pracy,
- krajowe i zagraniczne oferty pracy i staży zgłaszane przez OHP,
- krajowe i zagraniczne oferty pracy zgłaszane przez akredytowanych partnerów PSZ (m.in. agencje zatrudnienia),
- staże i praktyki rejestrowane przez pracodawców bezpośrednio na portalu www.praca.gov.pl.

Centralna Baza Ofert Pracy

Powered by JS Network Solutions