Warsztaty szkoleniowe z okazji Światowego Dnia Świadomości Autyzmu (2.04.2016)

2„Znam, wiem, rozumiem świat autyzmu” - pod takim hasłem, w sobotę 2 kwietnia 2016 r., w ramach obchodów Światowego Dnia Świadomości Autyzmu w Słupskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej odbyły się bezpłatne warsztaty szkoleniowe, w których uczestniczyli rodzice i opiekunowie z dziećmi autystycznymi oraz nauczyciele ze szkół ogólnodostępnych.

Organizatorami wydarzenia byli: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku, Stowarzyszenie Przyjaciół Niepełnosprawnych „Dajmy im Radość” w Słupsku oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marynarza Polskiego w Damnicy.

Wszyscy zainteresowani mogli uczestniczyć w wielotematycznych warsztatach szkoleniowych, a także skorzystać z konsultacji ze specjalistami. Do dyspozycji rodziców i nauczycieli byli: logopeda, neurologopeda, terapeuta integracji sensorycznej, terapeuta wczesnego wspomagania rozwój dziecka, surdopedagog, tyflopedagog, neuroterapeuta, dietetyk oraz dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Damnicy.

27 nauczycieli, 3 studentki, 22 rodziców/opiekunów oraz 20 dzieci czynnie uczestniczyło w różnorodnych zajęciach prowadzonych przez profesjonalną kadrę nauczycieli ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Damnicy.

Tematyka warsztatów:

  1. Zajęcia logomotoryczne – „Misie na placu zabaw” – poprowadzone przez Bogumiłę Godszling – oligofrenopedagoga, neurologopedę i Magdalenę Panasiuk – oligofrenopedagoga, terapeutę wczesnego wspomagania i rewalidacji dziecka z autyzmem.
  2. Rozwój społeczny poprzez wykorzystanie metody ruchu rozwijającego W. Sherborne – zajęcia poprowadzone przez Magdalenę Panasiuk – oligofrenopedagoga, terapeutę wczesnego wspomagania i rewalidacji dziecka z autyzmem, Magdalenę Kowalczuk – oligofrenopedagoga.
  3. Wykorzystanie elementów metody C. Orffa w pracy z dzieckiem ze spektrum autyzmu – zajęcia poprowadzone przez Katarzynę Iwanik-Syrek – oligofrenopedagoga, terapeutę wczesnego wspomagania i rewalidacji dziecka z autyzmem i Bogumiłę Godszling – oligofrenopedagoga, neurologopedę.
  4. Niedyrektywna terapia zabawowa z wykorzystaniem piasku – kącik zabaw poprowadzony przez oligofrenopedagogów Magdalenę Kuchtę i Annę Drzewiecką.
  5. Mój niebieski świat – kącik plastyczny prowadzony przez oligofrenopedagoga, surdopedagoga i logopedę Magdalenę Panek.
  6. Masaż ruchów biernych Wintreberta z elementami chromoterapii – kącik relaksacji poprowadzony przez Aleksandrę Kapusz – oligofrenpedagoga, terapeutę integracji sensorycznej, dyplomowanego masażystę.

Duże zainteresowanie – zorganizowanymi już po raz drugi – warsztatami szkoleniowymi z okazji Światowego Dnia Świadomości Autyzmu, utwierdziło organizatorów w przekonaniu, że tego typu inicjatywy są potrzebne, gdyż nauczycielom i rodzicom umożliwiają lepsze zrozumienie funkcjonowania dziecka autystycznego, poznanie form terapii i wspomagania jego rozwoju, a dzieciom dają okazję do uczestniczenia w zabawach stymulujących ich rozwój.

Władysława Hanuszewicz
koordynator przedsięwzięcia
konsultant ds.
wspomagania nauczycieli w zakresie pracy
z dziećmi młodszymi i uczniami niepełnosprawnymi
i z zaburzeniami rozwoju w ODN w Słupsku

Odwiedza nas 122 gości oraz 0 użytkowników.

Joomla Social Extensions