PLZ baner 2018 2019

Drodzy uczniowie rodzice

Dziękujemy za zgłoszenia indywidualne do konkursu Pomorskiej Ligi Zadaniowej. Do dnia 22.10.2018 r. uczniowie zostaną poinformowani drogą e-mailową bądź telefoniczną, w jakiej szkole będą brali udział w konkursie. Cześć osób została już poinformowana przez Organizatorów. Czynimy starania, aby konkurs odbył się w macierzystej szkole ucznia. W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości prosimy o kontakt drogą emailową na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie 505 920 645. 
 

info dyr naucz etap kwalifikacyjny

 

Pomorska Liga Zadaniowa „Zdolni z Pomorza

Rok szkolny 2018/2019

 

 1. Konkurs odbędzie się zgodnie z podanym harmonogramem. 

Czas wykonywania zadań na I etapie wynosi 60 minut.

23.10.2018, godz. 10:00-11:00 MATEMATYKA

23.10.2018, godz. 11.15-12:15 BIOLOGIA

24.10.2018, godz. 10:00-11:00  FIZYKA

24.10.2018, godz. 11.15-12:15 PRZEDMIOTY ROZWIJAJĄCE KOMPETENCJE SPOŁECZNE

25.10.2018, godz. 10:00-11:00 CHEMIA

25.10.2018,  godz. 11.15-12:15 INFORMATYKA

 1. Dyrektor szkoły/koordynator zgłaszający uczniów do konkurs (na podany w zgłoszeniu adres e-mailowy) otrzyma dostęp do pytań konkursowych do dnia 22.10.2018r.
 2. Dyrektor/koordynator zgłaszający uczniów do konkursu zobowiązany jest do:
 1. a) przygotowania wydruku zadań konkursowych dla uczniów (dopuszcza się wydruk 2 stron na jednej stronie, czarno - biały),
 2. b) przygotowania opieczętowanych kart papieru kancelaryjnego lub papieru ksero dla uczniów biorących udział w konkursach z matematyki i fizyki,
 3. c) poinformowaniu uczniów o przyniesieniu koniecznych materiałów dodatkowych na konkurs (szczegóły w tabelach 1 i 2 poniżej).
 1. Dyrektor szkoły/ koordynator (na podany w zgłoszeniu adres e-mailowy) otrzyma dostęp do odpowiedzi konkursowych po zakończeniu eliminacji konkursowych z danego przedmiotu.
 2. Prace uczniów na I etapie PLZ sprawdza komisja, składająca się z nauczycieli danego przedmiotu i/lub przedmiotów pokrewnych, powołana przez dyrektora szkoły/placówki oświatowej. 
  Prace uczniów należy zachować w dokumentacji szkoły do końca roku szkolnego.
 3. Przewodniczący komisji sporządzają protokół z przebiegu konkursu na etapie kwalifikacyjnym i zamieszczają w nieprzekraczalnym terminie 5 dni od daty przeprowadzenia I etapu PLZ zgodnie z instrukcją podaną na stronie Organizatora www.odn.slupsk.pl oraz platformie Zdolni z Pomorza www.zdolnizpomorza.pomorskie.eu
 4. Oryginał protokołu należy przesłać w terminie 5 dni na adres organizatora: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, 76-200 Słupsk, ul. Poniatowskiego 4 a, z dopiskiem PLZ Zdolni z Pomorza.
 5. W protokole dyrektor/koordynator, zobowiązany jest do zamieszczenia wyników wszystkich uczniów, którzy uczestniczyli w każdym z konkursów.
 6. W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości prosimy o kontakt drogą emailową na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie 505 920 645 z p. Anną Bućko

Tabela 1. Konkurs dla uczniów klas VII i VIII szkoły podstawowej oraz gimnazjów i oddziałów gimnazjalnych

Przedmiot

Konieczne pomoce dodatkowe

Liczba stron w arkuszu konkursowym/

Liczba pytań

biologia

-

9 stron/9 zadań

chemia

układ okresowy pierwiastków, tablica rozpuszczalności wybranych wodorotlenków i soli, tablica szeregu napięciowego (elektrochemicznego) metali, kalkulator prosty

6 stron/15 zadań

fizyka

cyrkiel, linijka, kalkulator prosty.

3 strony/5 zadań

Konieczne jest dodatkowo przygotowanie papieru kancelaryjnego lub papieru ksero na zapis rozwiązań zadań przez uczniów,  papier należy ostemplować pieczątką szkoły.

informatyka

kalkulator prosty

12 stron/12 zadań

kompetencje społeczne

-

10 stron/20 zadań

matematyka

cyrkiel, linijka, kalkulator prosty

2 strony/5 zadań

Konieczne jest dodatkowo przygotowanie papieru kancelaryjnego lub papieru ksero na zapis rozwiązań zadań przez uczniów,  papier należy ostemplować pieczątką szkoły.

 

Tabela 2. Konkurs dla uczniów  szkół ponadgimnazjalnych 

Przedmiot

Konieczne pomoce dodatkowe

Liczba stron w arkuszu konkursowym/

Liczba pytań

biologia

-

10 stron/10 zadań

chemia

układ okresowy pierwiastków, tablica rozpuszczalności wybranych wodorotlenków i soli, tablica szeregu napięciowego (elektrochemicznego) metali, kalkulator prosty

6 stron/16 zadań

fizyka

zestaw wybranych wzorów i stałych fizykochemicznych na egzamin maturalny z biologii, chemii i fizyki, cyrkiel, linijka, kalkulator prosty.

2 strony/5 zadań

Konieczne jest dodatkowo przygotowanie papieru kancelaryjnego lub papieru ksero na zapis rozwiązań zadań przez uczniów,  papier należy ostemplować pieczątką szkoły.

informatyka

kalkulator prosty

15 stron/11 zadań

kompetencje społeczne

-

10 stron/20 zadań

matematyka

cyrkiel, linijka, kalkulator prosty, Wybrane wzory matematyczne 

2 strony/5 zadań

Konieczne jest dodatkowo przygotowanie papieru kancelaryjnego lub papieru ksero na zapis rozwiązań zadań przez uczniów,  papier należy ostemplować pieczątką szkoły.

 
linia czerwona1

rekordowa liczba zgloszen

16 października zakończyliśmy rekrutację uczniów do Pomorskiej Ligi Zadaniowej „Zdolni z Pomorza” 2018/2019. Ponad 10 000 uczniów weźmie udział w zmaganiach konkursowych z: matematyki, fizyki, informatyki, biologii, chemii oraz przedmiotów rozwijających kompetencje społeczne. Bardzo dziękujemy za tak liczne zgłoszenia.

Najwięcej osób przystąpi do konkursu z matematyki – ponad 3000 uczniów. Pozostałe konkursy wzbudziły również żywe zainteresowanie uczestników. Eliminacje konkursowe odbędą się w dniach 23-25.10.2018r. Wszystkim uczestnikom życzymy uzyskania doskonałych wyników.

liczba uczniow zgloszonych do PLZ etap kwalifikacyjny

Lista szkół, które zgłosiły się do etapu kwalifukacyjnego KLIKNIJ TUTAJ

Szczegółowe informacje organizacyjne już wkrótce. 

linia czerwona1

 rusza PLZ 2018 2019

Drodzy Uczniowie i Nauczyciele, 
już po raz trzeci zapraszamy do udziału w Pomorskiej Lidze Zadaniowej, która jest konkursem organizowanym w ramach projektu Zdolni z Pomorza i zakłada popularyzację przedmiotów ścisłych oraz tych, które rozwijają kompetencje społeczne.

Konkurs przebiega w trzech etapach i przeznaczony jest dla:
*  uczniów gimnazjów oraz siódmych i ósmych klas szkół podstawowych,
*    uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Już dziś złoś swoich uczniów do konkursu!

Termin zgłoszeń upływa 16 października 2018 r

Pomorska Liga Zadaniowa obejmuje przedmioty takie jak:

 • fizyka
 • informatyka
 • matematyka
 • biologia
 • chemia
 • przedmioty rozwijające kompetencje społeczne*

  (Wsparciem w obszarze kompetencji społecznych objęci mogą zostać uczniowie, którzy wykazującą się uzdolnieniami w takich przedmiotach, jak np.: język polski, historia, WOS, sztuka, filozofia itp.)

Pomorska Liga Zadaniowa jest konkursem realizowanym w trzech etapach:

 • I etap kwalifikacyjny (szkolny) -  przeprowadzony pod nadzorem nauczycieli w szkołach/placówkach oświatowych,
 • II etap powiatowy  -  w formie elektronicznej, prace przygotowane przez uczestników w miejscu ich zamieszkania i przesłane zgodnie z instrukcją zamieszczoną na portalu Zdolni z Pomorza (www.zdolnizpomorza.pomorskie.eu) oraz na stronie internetowej Organizatora (www.odn.slupsk.pl).
 •  III etap wojewódzki -  przeprowadzony w miejscu i czasie, wyznaczonym przez organizatora PLZ.

Uczeń może startować w jednym lub kilku konkursach.

harmonogram wersja skrocona

a) zgłoszenie do udziału w konkursie

 

Do 16.10.2018

b) eliminacje I etapu kwalifikacyjnego

 

23.10.2018, godz. 10:00-11:00 MATEMATYKA

23.10.2018, godz. 11.15-12:15 BIOLOGIA

24.10.2018, godz. 10:00-11:00  FIZYKA

24.10.2018, godz. 11.15-12:15 PRZEDMIOTY ROZWIJAJĄCE KOMPETENCJE SPOŁECZNE

25.10.2018, godz. 10:00-11:00 CHEMIA

25.10.2018,  godz. 11.15-12:15 INFORMATYKA

c) eliminacje II etapu powiatowego

 

od 28.01.2019 - 8.02.2019

d) eliminacje III etapu wojewódzkiego

 

23.03.2019 - biologia, chemia, przedmioty rozwijające kompetencje społeczne

30.03.2019 - matematyka, fizyka, informatyka

zgloszenie

Istnieją dwa sposoby zgłaszania uczestnictwa uczniów w Pomorskiej Lidze Zadaniowej "Zdolni z Pomorza" 2018/2019 (PLZ):

Pierwszy sposób: Uczestnictwo uczniów zgłasza szkoła/placówka oświatowa.

Zgłoszenia dokonuje dyrektor szkoły lub osoba wyznaczona przez dyrektora.

W zgłoszeniu należy podać:

 • dane teleadresowe szkoły,
 • dane dyrektora szkoły
 • dane koordynatora etapu kwalifikacyjnego (szkolnego),
 • liczbę uczniów uczestniczących w konkursie z poszczególnych przedmiotów 
  • fizyka - liczba uczniów...
  • informatyka - liczba uczniów...
  • matematyka - liczba uczniów...
  • biologia - liczba uczniów...
  • chemia - liczba uczniów...
  • przedmioty rozwijające kompetencje społeczne  - liczba uczniów...

 

Drugi sposób:  Uczeń może zgłosić się samodzielnie (uczeń zgłasza się samodzielnie w przypadku, gdy szkoła/placówka oświatowa nie bierze udziału w konkursie).

Organizator konkursu w porozumieniu ze szkołą oraz LCNK wyznacza miejsce przeprowadzenia konkursu.

Termin zgłoszeń upływa 16 października 2018 r

Zgłoszenia przekazane po terminie i dokonane w inny sposób niż elektroniczny NIE BĘDĄ brane pod uwagę.

Zgłoszenie do udziału w PLZ jest równoważne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez organizatorów danych osobowych uczestników w zakresie związanym z organizacją, przebiegiem i upowszechnianiem konkursu. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu Pomorskiej Ligi Zadaniowej we wszystkich jego punktach.

Zapraszamy do udziału w konkursie!

link do zgłoszenia:  KLIKNIJ TUTAJ

ulotka.gif

PDF Pobierz ULOTKĘ

regulamin

POZIOM KSZTAŁCENIA 

gimnazja oraz siódme i ósme
klasy szkół podstawowych

szkoły ponadgimnazjalne
pdf pobierz
Regulamin
pdf pobierz
Regulamin

  

harmonogram

POZIOM KSZTAŁCENIA 

gimnazja oraz siódme i ósme
klasy szkół podstawowych

szkoły ponadgimnazjalne
pdf pobierz
Harmonogram
pdf pobierz
Harmonogram


linia czerwona1
 
 

 

 

 

Odwiedza nas 97 gości oraz 0 użytkowników.

Joomla Social Extensions