temat2

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku zaprasza do uczestnictwa w wojewódzkim zadaniu edukacyjnym Pomorskiego Kuratora Oświaty pn.

Współczesne zagrożenia dzieci i młodzieży. Bezpieczne korzystanie z Internetu, urządzeń mobilnych oraz mediów społecznościowych

      Celem szkolenia jest uświadomienie uczestnikom współczesnych zagrożeń dotykających zarówno dzieci, jak i młodzież. Poznanie głównych zagrożeń, jakie mogą płynąć między innymi z użytkowania nowoczesnej technologii, pozwoli między innymi nauczycielom, wychowawcom, czy też dyrektorom bardziej skutecznie reagować w sytuacjach kryzysowych. 

Adresaci: dyrektorzy i nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek oświatowych

Informacje organizacyjne:

 • Liczba osób: 100
 • Liczba grup: 5
 • Liczba uczestników w grupie: 20
 • Całkowita odpłatność jednego uczestnika: 20 zł
 • Rekrutacja kończy się na 10 dni przed rozpoczęciem pierwszych zajęć
  O zakwalifikowaniu na kurs decyduje:
  * kolejność zgłoszeń
  * miejsce pracy (wieś, miasto)
  * liczba zgłoszonych nauczycieli z danej szkoły/placówki

Koordynator projektu:
mgr Maciej Maraszkiewicz -socjolog, specjalista ds. badań i analiz oraz edukacji nieformalnej  

Kadra prowadząca:

dr hab. Prof. UG  Wioletta Radziwiłłowicz - psycholog - Instytut Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego
 
mgr Agnieszka Ciechanowska - pedagog, specjalista terapii uzależnień - Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii Oddział  I w Słupsku, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku
 
mgr Maciej Maraszkiewicz - socjolog, magistrant psychologii (specjalność: patologie społeczne i psychologia sądowo - penitencjarna) - Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku, Akademia Pomorska w Słupsku - Katedra Pracy Socjalnej

Grupy, terminy zajęć i formularze zgłoszeniowe:

GRUPA 1

Słupsk

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku
ul. Bałtycka 29, 76-200 Słupsk 

22-23.09.2018 r. 

sobota godz. 09.00 - 17.00

niedziela godz. 09.00 - 17.00

formularz 
zgłoszenia

formularz

GRUPA 2 
Miastko

Szkoła Podstawowa nr 2
ul.Kujawska 1, 77 200 Miastko

 29-30.09.2018 r. 

sobota godz. 09.00 - 17.00

niedziela godz. 09.00 - 17.00

formularz 
zgłoszenia

formularz

GRUPA 3
Gdańsk

Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku
Aleja gen. Józefa Hallera 14, 80-001 Gdańsk

20-21.10.2018 r. 

sobota godz. 09.00 - 17.00

niedziela godz. 09.00 - 17.00

formularz 
zgłoszenia

formularz

GRUPA 4 

Chojnice

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Chojnicach
ul. Świętopełka 3, 89-620 Chojnice

17-18.11.2018 r. 


sobota godz. 09.00 - 17.00

niedziela godz. 09.00 - 17.00

formularz 
zgłoszenia

formularz

GRUPA 5
Lębork

Szkoła Podstawowa nr 3
ul. Kossaka 103, 84-300 Lębork

24-25.11.2018 r. 

sobota godz. 09.00 - 17.00

niedziela godz. 09.00 - 17.00

formularz 
zgłoszenia

formularz

Odwiedza nas 185 gości oraz 0 użytkowników.

Powered by JS Network Solutions