Diagnoza indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych ucznia i jej wykorzystanie w planowaniu procesu dydaktycznego - temat 1

temat1

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku zaprasza do uczestnictwa w wojewódzkim zadaniu edukacyjnym Pomorskiego Kuratora Oświaty - kursie grantowym pn.:

"Diagnoza indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych ucznia
i jej wykorzystanie w planowaniu procesu dydaktycznego"

       Celem kursu jest wyposażenie nauczycieli w wiedzę dotyczącą znaczenia diagnozy indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych ucznia w planowaniu, realizowaniu i monitorowaniu procesu dydaktycznego. Podniesienie kompetencji i wzbogacenie warsztatu pracy nauczycieli w zakresie w zakresie doboru narzędzi badawczych oraz wzmocnienie kompetencji w opracowywaniu diagnozy i jej wykorzystania w planowaniu procesu dydaktycznego.

Adresaci: dyrektorzy, nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek

Informacje organizacyjne:

 • Liczba osób: 120
 • Liczba grup: 6
 • Liczba uczestników w grupie: 20
 • Ogólna liczba godzin dydaktycznych dla jednego uczestnika: 20
 • Całkowita odpłatność uczestnika: 20 zł
 • Rekrutacja kończy się na 10 dni przed rozpoczęciem pierwszych zajęć
  O zakwalifikowaniu na kurs decyduje:
  * kolejność zgłoszeń
  * miejsce pracy (wieś, miasto)
  * liczba zgłoszonych nauczycieli z danej szkoły/placówki

Kierownik projektu: 
mgr Władysława Hanuszewicz
 nauczyciel konsultanta ds. wspomagania nauczycieli w zakresie pracy z dziećmi młodszymi i uczniami niepełnosprawnymi i z zaburzeniami rozwoju

Grupy, terminy zajęć i formularze zgłoszeniowe:

 

GRUPA 1
Chojnice

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Chojnicach
ul. Świętopełka 3
89-620 Chojnice

21-22.09.2018 r.

piątek: godz. 14.00-20.30
sobota: godz. 09.00 - 18.30

 NABÓR ZAMKNIĘTY

GRUPA 2 
Żukowo

Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy w Żukowie
ul. Gdyńska 7a, 83-330 Żukowo

 

28-29.09.2018 r. 

piątek: godz. 14.00-20.30
sobota: godz. 09.00 - 18.30

 

NABÓR ZAMKNIĘTY

 

 

GRUPA 3
Wejherowo

Powiatowy Zespół
Kształcenia Specjalnego 
w Wejherowie
Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy nr 1
 
ul. Sobieskiego 279
84-200 Wejherowo

 

05-06.10.2018 r. 

piątek: godz. 14.00-20.30
sobota: godz. 09.00 - 18.30

 
 NABÓR ZAMKNIĘTY

GRUPA 4 
Bytów

Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy
im. Dzieci Europy
ul. Styp-Rekowskiego 5
77-100 Bytów

UWAGA:  
Osoby zgłaszające się
po 3 sierpnia 2018 r. 
zapisywane są na listę rezerwową

 

19-20.10.2018 r. 

piątek: godz. 14.00 - 20.30
sobota: godz. 09.00 - 18.30

 
NABÓR ZAMKNIĘTY 

GRUPA 5
Miastko

Szkoła Podstawowa Nr 2
w Miastku

ul. Kujawska 1
77-200 Miastko

 

16-17.11.2018 r. 

piątek: godz. 14.00 - 20.30
sobota: godz. 09.00 - 18.30

 
 NABÓR ZAMKNIĘTY

GRUPA 6
Słupsk

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Słupsku

ul. Bałtycka 29, 76-200 Słupsk

UWAGA:
Osoby zgłaszające się
po 18 lipca 2018 r. 
zapisywane są na listę rezerwową

23-24.11.2018 r. 

piątek: godz. 14.00 - 20.30
sobota godz. 09.00 - 18.30

 
NABÓR ZAMKNIĘTY 

Odwiedza nas 21 gości oraz 0 użytkowników.

Joomla Social Extensions