temat1

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku zaprasza do uczestnictwa w wojewódzkim zadaniu edukacyjnym Pomorskiego Kuratora Oświaty - kursie grantowym pn.:

"Diagnoza indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych ucznia i jej wykorzystanie w planowaniu procesu dydaktycznego"

       Celem kursu jest wyposażenie nauczycieli w wiedzę dotyczącą znaczenia diagnozy indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych ucznia w planowaniu, realizowaniu i monitorowaniu procesu dydaktycznego. Podniesienie kompetencji i wzbogacenie warsztatu pracy nauczycieli w zakresie w zakresie doboru narzędzi badawczych oraz wzmocnienie kompetencji w opracowywaniu diagnozy i jej wykorzystania w planowaniu procesu dydaktycznego.

Adresaci: dyrektorzy, nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek

Informacje organizacyjne:

 • Liczba osób: 120
 • Liczba grup: 6
 • Liczba uczestników w grupie: 20
 • Ogólna liczba godzin dydaktycznych dla jednego uczestnika: 20
 • Całkowita odpłatność uczestnika: 20 zł
 • Rekrutacja kończy się na 10 dni przed rozpoczęciem pierwszych zajęć
  O zakwalifikowaniu na kurs decyduje:
  * kolejność zgłoszeń
  * miejsce pracy (wieś, miasto)
  * liczba zgłoszonych nauczycieli z danej szkoły/placówki

Kierownik projektu: 
mgr Władysława Hanuszewicz
 nauczyciel konsultanta ds. wspomagania nauczycieli w zakresie pracy z dziećmi młodszymi i uczniami niepełnosprawnymi i z zaburzeniami rozwoju

Grupy, terminy zajęć i formularze zgłoszeniowe:

GRUPA 1
Chojnice

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Chojnicach
ul. Świętopełka 3, 89-620 Chojnice

21-22.09.2018 r.

piątek godz. 14.00-20.30

sobota godz. 09.00 - 18.30

formularz 
zgłoszenia

formularz

GRUPA 2 
Żukowo

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Żukowie
ul. Gdyńska 7a, 83-330 Żukowo

 28-29.09.2018 r. 

piątek godz. 14.00-20.30

sobota godz. 09.00 - 18.30

formularz 
zgłoszenia

formularz

GRUPA 3
Wejherowo
Powiatowy Zespół Kształcenia Specjalnego 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1

ul. Sobieskiego 279, 84-200 Wejherowo

05-06.10.2018 r. 

piątek godz. 14.00-20.30

sobota godz. 09.00 - 18.30

formularz 
zgłoszenia

formularz

 

GRUPA 4 
Bytów

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

im. Dzieci Europy
ul. Styp-Rekowskiego 5, 77-100 Bytów

19-20.10.2018 r. 

piątek godz. 14.00-20.30

sobota godz. 09.00 - 18.30

formularz 
zgłoszenia

formularz

GRUPA 5
Miastko

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Miastku
ul. Kujawska 1, 77-200 Miastko

16-17.11.2018 r. 

piątek godz. 14.00-20.30

sobota godz. 09.00 - 18.30

formularz 
zgłoszenia

formularz

GRUPA 6
Słupsk

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku
ul. Bałtycka 29, 76-200 Słupsk

UWAGA

Osoby zgłaszające się po 18 lipca 2018 r.
zapisywane są na listę rezerwową

23-24.11.2018 r. 

piątek godz. 14.00-20.30

sobota godz. 09.00 - 18.30

formularz 
zgłoszenia

formularz

Odwiedza nas 190 gości oraz 0 użytkowników.

Powered by JS Network Solutions