II Festiwal Zespołów Folklorystycznych

Przedsięwzięcie ma na celu:

  • kultywowanie i upowszechnianie dorobku niematerialnego dziedzictwa kulturowego polskiej wsi;

  • propagowanie tradycji ludowych i folkloru;

  • prezentację piękna zawartego w śpiewie, tańcu i muzyce ludowej;
  • ocenę dorobku artystycznego zespołów folklorystycznych; wymianę doświadczeń.

    W tym roku promowana będzie także kultura rdzennych mieszkańców Ameryki Północnej, a także przybyłych tam osadników. W imprezie wezmą udział zespoły prezentujące: stroje ludowe, muzykę, taniec i śpiew. 

plakat FZF 2018

 

Informację nadesłała:
Justyna Bilska
Centrum Edukacji Regionalnej
w Słupsku

Odwiedza nas 139 gości oraz 0 użytkowników.

Joomla Social Extensions