Informacja dla dyrektorów szkół w woj. pomorskim

   Seminarium: GORĄCE TEMATY CYFROWEJ SZKOŁY ANNO DOMINI 2018,  które zostanie zorganizowane 29 czerwca 2018r. w godz. 10:00 – 12:00 w ramach 22 Konferencji „Miasta w Internecie” w Gdańsku, w Europejskim Centrum Solidarności, pl. Solidarności 1 (http://www.ecs.gda.pl), poświęcone będzie dwóm ważnym, praktycznym problemom współczesnej szkoły podstawowej i ponadpodstawowej:

  • Zapewnieniu uczniom bezpieczeństwa cyfrowego w szkole – jako nowemu obowiązkowi organów prowadzących i dyrektorów szkół, wynikającemu z prawa oświatowego obowiązującego od września 2017r.
  • Wykorzystaniu prywatnych smartfonów uczniów w codziennej dydaktyce jako podstawowego urządzenia cyfrowego, służącego do nauki.

   Od września 2017r. nowe prawo oświatowe (ustawa z 15 grudnia 2016r.) nałożyło na szkoły obowiązek:
(1) upowszechniania wśród uczniów wiedzy o bezpieczeństwie związanych z korzystaniem z TIK,
(2) kształtowania wśród uczniów umiejętności posługiwania się TIK
(3) zabezpieczenia uczniów przed dostępem do treści niepożądanych, zagrażających prawidłowemu rozwojowi dzieci – także poprzez stosowanie oprogramowania zabezpieczającego.

   W celu zapewnienia wsparcia merytorycznego szkołom zespół ekspertów pod kierownictwem Stowarzyszenia „Miasta w Internecie” (SMWI) – organizatora seminarium przygotował rekomendacje profilaktyczne oraz procedury postępowania na wypadek wystąpienia zagrożenia cyberbezpieczeństwa, przyjęte i zalecane do wdrożenia przez MEN: https://bezpiecznaszkola.men.gov.pl/bezpieczna-szkola-zagrozenia-i-zalecane-dzialania-profilaktyczne-w-zakresie-bezpieczenstwa-fizycznego-i-cyfrowego-uczniow/ .   

    Podczas seminarium 22KMWI zaprezentowane zostaną główne założenia rekomendacji i wytycznych MEN oraz zaproponowany zgodny z nimi model systemowego zapewnienia cyberbezpieczeństwa w każdej szkole. Prelegentami tej części seminarium będą autorzy ww. rekomendacji i procedur z SMWI  

    W drugiej części seminarium zaprezentowane zostaną dydaktyczne, organizacyjne i technologiczne uwarunkowania wykorzystania z prywatnych smartfonów uczniowskich w codziennym uczeniu (się), w tzw. modelu BYOD, w kontraście do częstej praktyki zakazu korzystania z telefonów komórkowych, dominującej obecnie w szkołach. Zajęcia poprowadzą eksperci - edukatorzy SMWI na co dzień szkolący nauczycieli ze stosowania narzędzi technologii informacyjno-komunikacyjnych w dydaktyce przedmiotów nieinformatycznych. Zaprezentowane zostaną m.in. różnorodne funkcjonalności każdego smartfona przydatne w aktywizacji ucznia podczas lekcji, personalizacji nauczania oraz „odmiejscowienia” nauki (współpraca ucznia z nauczycielem poza szkołą i w czasie pozaszkolnym). Uczestnikom seminarium udostępnimy online materiały edukacyjne oraz przekażemy certyfikat.

   Udział w seminarium jest bezpłatny. Aby wziąć w nim udział należy zarejestrować się w serwisie: https://22.kmwi.pl/formularz-zgloszeniowy-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego, przy czym w rubryce „Notatki” wpisać: Udział w bloku edukacyjnym 29 czerwca 2018r.  – bez opłaty konferencyjnej.  (należy zignorować zapis o opłacie konferencyjnej).  

Potwierdzenie zgłoszenia udziału w seminarium zostanie przesłane na podany przez osobę zainteresowaną.

Odwiedza nas 84 gości oraz 0 użytkowników.

Joomla Social Extensions