Stypendia Marszałka Województwa Pomorskiego na rok szkolny 2017/2018

pieniadzeDepartament Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego prowadzi nabór wniosków na Stypendia Marszałka Województwa Pomorskiego na rok szkolny 2017/2018.
Termin składania wniosków upływa 17 lipca 2017 r.  
  1. Uczniowie zamieszkujący na terenie województwa pomorskiego, którzy ukończyli co najmniej IV klasę szkoły podstawowej, uczniowie klas gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych (w tym absolwenci) iktórzy w roku szkolnym 2016/2017 osiągnęli tytuły laureatów lub finalistów w konkursach turniejach i olimpiadach na poziomie co najmniej ponadwojewódzkim? mogą ubiegać się o stypendia finansowane ze środków budżetu województwa pomorskiego (Dział II , Rozdział I Regulaminu);
  2. Uczniowie zamieszkujący na terenie województwa pomorskiego, którzy ukończyli klasę VI szkoły podstawowej, uczniowie klas gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych i którzy w roku szkolnym 2016/2017 osiągnęli wysoką ogólną średnią ocen oraz wysoką średnią ocen z wybranych przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, matematyki lub przedsiębiorczości ? mogą ubiegać się o stypendia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinasowanego ze środków Unii Europejskiej (Dział II, Rozdział II Regulaminu).
Uczeń może ubiegać się o obydwa rodzaje stypendiów.
Z Regulaminem udzielania pomocy w ramach Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży ? mieszkańców województwa pomorskiego oraz szczegółami dotyczącymi trybu wnioskowania o stypendium można zapoznać się na stronie Departamentu Edukacji i Sportu UMWP - http://des.pomorskie.eu/stypendia

Odwiedza nas 238 gości oraz 0 użytkowników.

Powered by JS Network Solutions