Marzec 2018 - kalendarz wydarzeń w ODN 19.02.2018
Warsztaty: Jak znaleźć pracę krok po kroku. Prawa i obowiązki pracownika wynikające z kodeksu pracy 16.02.2018
Konferencja: Rozwój kompetencji uczniów w edukacji przyrodniczej w 8-letniej szkole podstawowej 15.02.2018
Seminarium z elementami warsztatu: Kino od podszewki 15.02.2018
XIII Konferencja z cyklu Zdrowie dzieci i młodzieży “Słowa ranią. Powiedz NIE mowie nienawiści! 14.02.2018
Kurs: Psychologia pozytywna w pracy nauczyciela 13.02.2018
Spotkanie informacyjne: Egzamin ósmoklasisty z języka obcego: Co już wiemy? Jak się przygotować? 13.02.2018
Warsztaty: Wiosna. Decoupage na szkle z wykorzystaniem papieru ryżowego 13.02.2018
Luty 2018 - kalendarz wydarzeń w ODN 25.01.2018
Warsztaty: Metody i strategie rozwijania kompetencji czytelniczych 18.01.2018
Kurs: Tworzenie interaktywnych pomocy dydaktycznych - NABÓR ZAMKNIĘTY 18.01.2018
Warsztaty: Trening zastępowania agresji - NABÓR ZAMKNIĘTY 17.01.2018
Warsztaty: Problem integracji sensorycznej u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym NABÓR ZAMKNIĘTY 17.01.2018
Warsztaty: Projekt edukacyjny w szkole podstawowej 17.01.2018
Warsztaty: Dzieci i młodzież w internecie. Bezpieczne użytkowanie urządzeń mobilnych i portali społecznościowych.- NABÓR ZAMKNIĘTY 17.01.2018
Warsztaty:Praca z uczniem z niepełnosprawnością sensoryczną (słuchową lub wzrokową) 17.01.2018
Warsztaty: Od słowa do teatru 17.01.2018
Warsztaty: Zajęcia ornitologiczne skuteczną formą podnoszenia jakości edukacji przyrodniczej w szkole 17.01.2018
Warsztaty: Poszukiwanie zewnętrznych źródeł finansowania projektów edukacyjnych 17.01.2018
Warsztaty: Dzieci i młodzież w internecie. Bezpieczne użytkowanie urządzeń mobilnych i portali społecznościowych. NABÓR ZAMKNIĘTY 02.01.2018
Warsztaty: Google jako narzędzie wspomagające pracę szkoły. Jak za pomocą Google można kształtować kompetencje społeczne i obywatelskie młodzieży? - NABÓR ZAMKNIETY 02.01.2018
Warsztaty: Zjawisko cyberprzemocy. Niemoc współczesnych czasów? Jak można pozyskać fundusze dla szkoły na edukację związaną z cyberprzemocą? - NABÓR ZAMKNĘTY 02.01.2018
Warsztaty: Jak realizować nową podstawę programową z języka polskiego w szkole podstawowej i dobrze przygotować ucznia do egzaminu po VIII klasie? (Słupsk) 27.12.2017
Warsztaty: Zrozumieć atom - Część III 21.12.2017
Konferencja: Erasmus+ w pytaniach i odpowiedziach. Pokaż projekt. Podziel się doświadczeniem. Zainspiruj! 21.12.2017
Warsztaty: Podnoszenie kompetencji uczniów z matematyki z wykorzystaniem nowoczesnych metod i technik - NABÓR ZAMKNIĘTY 21.12.2017
Kurs: Monitorowanie efektów kształcenia przez dyrektora szkoły - NABÓR ZAMKNIĘTY 21.12.2017
Warsztaty: Trening asertywności - NABÓR ZAMKNIĘTY 21.12.2017
Grudzień 2017 - kalendarz wydarzeń w ODN 29.11.2017
Styczeń 2018 - kalendarz wydarzeń w ODN 29.11.2017
Stres w pracy nauczyciela pracującego z dzieckiem / uczniem niepełnosprawnym 29.11.2017
Jak realizować nową podstawę programową z języka polskiego w szkole podstawowej i dobrze przygotować ucznia do egzaminu po VIII klasie? (Lębork) 29.11.2017
Warsztaty dla nauczycieli połączone z bezpłatnym pokazem filmu ?Storm. Opowieść o odwadze? 29.11.2017
Konferencja: Jak oswoić nowe media w szkole - pomiędzy zagrożeniami a szansami do wykorzystania 05.11.2017
Konferencja: Nowe substancje psychoaktywne i narkotyki ? zjawisko, uwarunkowania, tendencje. Rozpoznawanie zachowań narkotykowych ? pomoc medyczna osobom pod wpływem NSP i narkotyków 23.10.2017
Psychologia pozytywna w nauczaniu języka obcego 22.10.2017
Projekt edukacyjny w edukacji polonistycznej w szkole podstawowej 22.10.2017
Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia w szkole 22.10.2017
Kurs na dobry zawód: kucharz okrętowy. Praktyczne zajęcia preorientacji zawodowej 22.10.2017
Warsztaty muzyczne: Szanty i pieśni kubryku 22.10.2017
Kurs na dobry zawód: Technik weterynarii. Praktyczna preorientacja zawodowa! 22.10.2017
Kurs na dobry zawód: warsztaty nawigacyjno-mechaniczne. Praktyczna preorientacja zawodowa! 22.10.2017
Terapia i motoryka ręki jako element pracy z dzieckiem z trudnościami grafomotorycznymi 04.10.2017
Jak pracować metodą projektu w edukacji wczesnoszkolnej 04.10.2017
Ludowe tańce pomorskie 04.10.2017
Doświadczenia chemiczne (i nie tylko) - w praktce szkolnej 04.10.2017
Neurodydaktyka w praktyce szkolnej. Lepiej, ciekawiej, skuteczniej 04.10.2017
Październik 2017 - kalendarz wydarzeń w ODN 28.09.2017
Sieci współpracy i samokształcenia 2017/2018 14.09.2017
Słucham, śpiewam, gram i tańczę 13.09.2017
Muzykoterapia dziecięca 13.09.2017
Gra na instrumentach melodycznych 13.09.2017
Konferencja: Zdrowy Pomorzanin 07.09.2017
II Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Metodyczna 07.09.2017
Wrześniowe konferencje subregionalne inaugurujące rok szkolny 2017/2018 28.08.2017
Adaptacja dotychczasowego nauczycielskiego programu nauczania języka regionalnego - kaszubskiego do nowej podstawy programowej tego przedmiotu: co się nadaje i można pozostawić? co poprawić? co dodać nowego? 24.08.2017
Wybrane zagadnienia z logopedii i zaburzeń rozwoju mowy 15.08.2017
Problemy farmakologiczne w psychiatrii dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w szkołach i placówkach kształcenia specjalnego 15.08.2017
Dziecko ofiarą przemocy seksualnej, przyczyny, rozpoznawanie, sposoby reagowania 15.08.2017
Różnorodność i różnojęzyczność 15.08.2017
Refleksyjny nauczyciel 15.08.2017
Koncepcja i zasady tworzenia Szkoły Promującej Zdrowie 15.08.2017
Edukacja teatralna dla dzieci i młodzieży - Dziób w dziób 15.08.2017
Rozpoznawanie roślin 15.08.2017
Pisanie Programów doradztwa zawodowego dla szkół branżowych I stopnia 15.08.2017
Kurs kierowników wycieczek szkolnych 15.08.2017
Edukacja teatralna dla dzieci i młodzieży - Trójka na głowie 15.08.2017
Edukacja teatralna dla dzieci i młodzieży - Tylko jeden dzień 15.08.2017
Jak uczyć programowania w klasach I - III 15.08.2017
Jak uczyć programowania w klasach I - III Bytów 15.08.2017
Tworzenie interaktywnych pomocy dydaktycznych na tablet, tablicę, komputer - wykorzystywanych na lekcjach historii i WOS 15.08.2017
Przez obywatelskość do wielokulturowości, przez wielokulturowość do obywatelskości 15.08.2017
Małe dziecko chce się bawić i uczyć Moduł I: Zabawy plastyczne na pochmurne dni 15.08.2017
Małe dziecko chce się bawić i uczyć. Moduł II Wesołe literki, skuteczne przygotowanie do nauki pisania i czytania 15.08.2017
Małe dziecko chce się bawić i uczyć. Moduł III Zimo, baw się z nami 15.08.2017
Małe dziecko chce się bawić i uczyć. Moduł IV Matematyka na wesoło 15.08.2017
Małe dziecko chce się bawić i uczyć. Moduł V Wiosenne zabawy plastyczne przy muzyce 15.08.2017
Małe dziecko chce się bawić i uczyć 15.08.2017
Wykorzystanie pomocy dydaktycznych w edukacji polonistycznej w klasach I - III 15.08.2017
Wykorzystanie zabaw matematycznych w klasach I- III 15.08.2017
Awans zawodowy nauczyciela - aspekty prawne, przygotowanie dokumentacji 15.08.2017
Kurs: Awans zawodowy nauczyciela - aspekty prawne, przygotowanie dokumentacji 15.08.2017
Zadania dyrektora wynikające z procedury awansu zawodowego nauczyciela. 15.08.2017
Dysfunkcje sensoryczne a możliwości edukacyjne dzieci 15.08.2017
Jak uczyć programowania w klasach I - III Chojnice 15.08.2017
Jak uczyć programowania w klasach I-III Lębork 15.08.2017
Jak uczyć programowania w klasach I - III Miastko 15.08.2017
GOOGLE jako narzędzie wspomagające tworzenie programów profilaktyczno - wychowawczych (Chojnice) 15.08.2017
GOOGLE jako narzędzie wspomagające tworzenie programów profilaktyczno - wychowawczych (Słupsk) 15.08.2017
Natura leczy 15.08.2017
Wpływ warunków pogodowych na organizm człowieka i jego samopoczucie 15.08.2017
Organizacja terapii pedagogicznej w szkole- warsztat pracy nauczyciela terapeuty. 15.08.2017
Coaching , tutoring - nowe metody pracy w szkole. 15.08.2017
Zrozumieć atom 15.08.2017
Seksualność osób z niepełnosprawnością intelektualną 15.08.2017
Podstawowe strategie interwencji w zakresie umiejętności społecznych i komunikacyjnych u uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu - wytyczne do programu edukacyjnego i terapeutycznego 15.08.2017
Wprowadzenie do wspomagających i alternatywnych metod komunikacji - część 1 15.08.2017
Komunikacja wspomagająca i alternatywna AAC 15.08.2017
Gesty i pomoce niskiej technologii wspierające komunikację z dzieckiem niemówiącym lub z dzieckiem z zaburzoną komunikacją - część 2 15.08.2017
Wykorzystanie pomocy wysokiej technologii do wspierania komunikacji z dzieckiem niemówiącym lub z dzieckiem z zaburzoną komunikacją - część 3 15.08.2017
Powered by JS Network Solutions