Dziecko w dialogu z tekstem literackim - metody aktywizujące w pracy z dzieckiem 09 październik 2018
Film jako źródło kontekstów w edukacji polonistycznej 09 październik 2018
Kompetencje kluczowe w rozwoju ucznia i doskonaleniu zawodowym nauczyciela - Tczew 09 październik 2018
Zajęcia rewalidacyjne w pracy z dziećmi z ASD 09 październik 2018
Praca z dzieckiem przejawiającym zaburzenia w funkcjonowaniu społecznym 09 październik 2018
Trening kreatywności w szkole 09 październik 2018
Rola nauczyciela w skutecznym rozwiązywaniu problemów wychowawczych 09 październik 2018
Czy nauczycielowi przedmiotów zawodowych i doradcy zawodowemu potrzebne są kompetencje miękkie 09 październik 2018
Mindfulness – jak można wykorzystać trening uważności w pracy nauczyciela? 09 październik 2018
Facebook, Instagram, Snapchat – wpływ mediów społecznościowych na psychikę dzieci i młodzieży 09 październik 2018
Interdyscyplinarne zabawy nawigacyjne na mapie morskiej - Słupsk 09 październik 2018
Uczeń z trudnościami w nauce, w tym uczeń młodszy 09 październik 2018
Gamifikacja, WebQuest i odwrócona klasa na lekcji języka obcego 09 październik 2018
Jak odkryć i pobudzić kreatywność i pomysłowość ucznia? Mechanizmy myślenia twórczego. 09 październik 2018
Jak wygrać z rutyną? Przełamanie schematów i zastosowanie różnorodnych metod i form pracy na lekcji języka obcego. 09 październik 2018
Umiejętności interpersonalne nauczyciela w pracy z rodzicami i z uczniami - sztuka prowadzenia trudnych rozmów 09 październik 2018
Jak rozmawiać z uczniami - trudne emocje dzieci 09 październik 2018
Formy wsparcia bezrobotnych - o tym z czego młody człowiek będzie mógł skorzystać rejestrując się w Urzędzie Pracy po ukończeniu nauki. 09 październik 2018
Nowa podstawa programowa dla szkół ponadpodstawowych z języka angielskiego 09 październik 2018
Nowa podstawa programowa dla szkół ponadpodstawowych z języka angielskiego: nowe wyzwania, nowe rozwiązania, nowe narzędzia 09 październik 2018
Profilaktyka zachowań samobójczych i autodestrukcyjnych 09 październik 2018
Motywowanie uczniów do nauki 09 październik 2018
Techniki szybkiego czytania 09 październik 2018
Nowa podstawa programowa dla szkół ponadpodstawowych z języka niemieckiego 09 październik 2018
Ponadnarodowość mobilna uczniów 09 październik 2018
Mów to, co myślisz, myśl to co mówisz - skuteczne komunikowanie się z uczniem ze spektrum autyzmu 09 październik 2018
Działania twórcze wspomagające naukę czytania i pisania 09 październik 2018
Jak wygrać z rutyną? Przełamanie schematów i zastosowanie różnorodnych metod i form pracy na lekcji języka obcego. - Chojnice 09 październik 2018
Trening Umiejętności Społecznych w pracy terapeutycznej z uczniem z Zesp. Aspergera w szkole podstawowej 09 październik 2018
Trening Umiejętności Społecznych w pracy terapeutycznej z uczniem z Zesp. Aspergera w szkole ponadpodstawowej 09 październik 2018
Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole 09 październik 2018
Umiejętności terapeutyczne nauczyciela - wsparcie uczniów z zaburzeniami emocji i zachowania. 09 październik 2018
Uczeń z trudnościami w nauce, w tym uczeń młodszy - Chojnice 09 październik 2018
Komunikacja niewerbalna na przedmiotach zawodowych - fakty i mity 09 październik 2018
Dzień Bezpiecznego Internetu 09 październik 2018
Konferencja dla nauczycieli języka niemieckiego „Deutsch_update. Strategie nauczania dostosowane do błyskawicznie zmieniającego się współczesnego świata oraz do rzeczywistości młodych ludzi.” 09 październik 2018
Jak wykorzystać poszerzony pakiet filmoteki szkolnej na zajęciach w szkole? 09 październik 2018
Jak wykorzystać poszerzony pakiet filmoteki szkolnej na zajęciach w szkole? - Słupsk 09 październik 2018
Okres adolescencji - norma a patologia. 09 październik 2018
Szkolenie dla nauczycieli przedmiotów egzaminacyjnych w szkołach podstawowych - język obcy nowożytny - Lębork 09 październik 2018
Szkolenie dla nauczycieli przedmiotów egzaminacyjnych w szkołach podstawowych - język obcy nowożytny - Miastko 09 październik 2018
Szkolenie dla nauczycieli przedmiotów egzaminacyjnych w szkołach podstawowych - język polski - Miastko 09 październik 2018
Szkolenie dla nauczycieli przedmiotów egzaminacyjnych w szkołach podstawowych - język polski - Lębork 09 październik 2018
Gry i zabawy edukacyjne w edukacji wczesnoszkolnej 09 październik 2018
Edukacja zawodowa a rynek pracy 09 październik 2018
Kształtowanie motywacji do czytania - jak obudzić w nastolatku pasję do czytania - Słupsk 09 październik 2018
Bezpieczna szkoła – profilaktyka agresji, przemocy, uzależnień i mowy nienawiści 09 październik 2018
Zintegrowany System Kwalifikacji. Czym jest i dlaczego jest potrzebny na rynku pracy? 09 październik 2018
Stres w szkole – jak pomóc sobie i uczniom? 09 październik 2018
Początkujący psycholog w szkole – porozmawiajmy wspólnie o problemach i wyzwaniach! 09 październik 2018

Odwiedza nas 101 gości oraz 0 użytkowników.

Joomla Social Extensions