Wychowanie przedszkolna i edukacja wczesnoszkolna - nowa podstawa programowa i materiały informacyjne 12 kwiecień 2017
Język polski - nowa podstawa programowa i materiały informacyjne 10 kwiecień 2017
Podstawy programowe kształcenia w zawodach – rozporządzenie podpisane 07 kwiecień 2017
Rozporządzenie MEN z 16.03.2017 w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe – opublikowane 07 kwiecień 2017
Podstawy programowe kształcenia w zawodach – rozporządzenie podpisane 05 kwiecień 2017
Ramowe plany nauczania – rozporządzenie podpisane 05 kwiecień 2017
Wdrażanie reformy edukacji – narada koordynacyjna wojewodów z udziałem wiceministra edukacji 30 marzec 2017
Nowe rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej 30 marzec 2017
Kształcenie specjalne 22 marzec 2017
Kształcenie specjalne - nowa podstawa programowa i materiały informacyjne 22 marzec 2017
Etyka 22 marzec 2017
Nowa podstawa programowa – konferencje informacyjne 22 marzec 2017
Wychowanie fizyczne 22 marzec 2017
Język polski 22 marzec 2017
Reforma edukacji - prezentacja 28 luty 2017
Pokolenie Dobrej szkoły - ogólnopolska kampania informacyjna 28 luty 2017
Dobra szkoła - Reforma edukacji 28 luty 2017
Projekt Uchwały MEN 14 luty 2017
Zespół do spraw wdrażania reformy w województwie pomorskim 01 luty 2017
S5/Sieć: Różorodność i różnojęzyczność we wdrażaniu nowej podstawy programowej (subregion słupski 2017/2018) 19 sierpień 2016
Powered by JS Network Solutions