V edycja ogólnopolskiego programu edukacyjnego „Finansoaktywni”! 19 marzec 2019
Praca z dzieckiem z rodziny dysfunkcjonalnej - Słupsk 14 luty 2019
Arteterapia w edukacji i terapii 29 styczeń 2019
Szkoła Dialogu 23 styczeń 2019
Wiec Przeciwko Nienawiści i Przemocy 14 styczeń 2019
Komitet Organizacyjny Konkursu Szkoła/Przedszkole młodych patriotów 04 styczeń 2019
Słupsk w 1945 roku. Miasto w trzech odsłonach: niemieckiej, sowieckiej i polskiej. Jak opisać tę historię? - Słupsk 27 grudzień 2018
Niepodległa w Szkole Podstawowej nr 5 w Bytowie 14 grudzień 2018
Rytm, muzyka, taniec w wychowaniu fizycznym. Tworzenie animacji muzyczno-ruchowych 12 grudzień 2018
Rytm, muzyka, taniec w wychowaniu fizycznym. Tworzenie animacji muzyczno-ruchowych - CHOJNICE 12 grudzień 2018
Gry i zabawy w nauczaniu techniki i taktyki gry w koszykówkę - Chojnice 12 grudzień 2018
NOWOROCZNY DAR ŻYCIA 12 grudzień 2018
Niepodległa w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Słupsku 27 listopad 2018
Niepodległa w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Lęborku 27 listopad 2018
Niepodległa w Szkole Podstawowej w Łebuni 27 listopad 2018
Niepodległa w Szkole Podstawowej w Słosinku 27 listopad 2018
Budowanie projektu Erasmus+ (Chojnice) 20 listopad 2018
Budowanie projektu Erasmus+ SŁUPSK 20 listopad 2018
Jak zaplanować dobry projekt w programie Erasmus+ 20 listopad 2018
Jak zaplanować dobry projekt w programie Erasmus+ - Bytów 20 listopad 2018
Wolontariat - szczególna u ważność na potrzeby otaczającego nas świata 19 listopad 2018
IDĄ ŚWIĘTA, NIE O SMS-IE LECZ O KARTCE PAMIĘTAJ 14 listopad 2018
Tworzysz żywe historie o NIEPODLEGŁEJ 06 listopad 2018
Pomorskie drogi do Niepodległej. Proces Jana Bauera w Słupsku 1932 roku. Zmagania Kaszubów z Niemcami na Pomorzu Zachodnim (1918-1939) 30 październik 2018
Pomorskie drogi do Niepodległej. Walka o Niepodległą. Polsko-niemieckie zmagania wywiadowcze na Pomorzu w dwudziestoleciu międzywojennym (1918-1939) - Chojnice 30 październik 2018
Jak bezpiecznie organizować wycieczki szkolne? 30 październik 2018
SEMINARIA: Pomorskie drogi do Niepodległej 30 październik 2018
Jak bezpiecznie organizować wycieczki szkolne? - Słupsk 30 październik 2018
Wojewódzka konferencja: Erasmus+ Edukacja Szkolna oraz Kształcenie i Szkolnictwo Zawodowe. Projekt w pytaniach i odpowiedziach 29 październik 2018
Kompetencje interpersonalne w pracy dyrektora 24 październik 2018
Poczucie własnej  wartości ważnym elementem sukcesu dyrektora 24 październik 2018
Zaproszenie do współpracy z redakcją "Informatora Oświatowego - kwartalnika ODN w Słupsku 10 październik 2018
Jak pracować z dzieckiem z ADHD? 09 październik 2018
Interdyscyplinarne zabawy nawigacyjne na mapie morskiej - Słupsk 09 październik 2018
Zalecenia pokarmowe dla człowieka. Co powinniśmy jeść, a czego należy unikać. 09 październik 2018
Badanie predyspozycji i preferencji zawodowych w trakcie poradnictwa indywidualnego i grupowego 09 październik 2018
Konstytucja biznesu. Zakładamy własną firmę. Jak to się robi? 09 październik 2018
Gry i zabawy wspierające technikę czytania 09 październik 2018
Kreatywność dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym 09 październik 2018
Zachowania trudne. Przyczyny oraz sposoby radzenia sobie z nimi 09 październik 2018
Jak pielęgnować skórę twarzy? 09 październik 2018
Nietypowe gry zespołowe na lekcjach wychowania fizycznego. 09 październik 2018
Jak skutecznie zmotywować ucznia do nauki na przedmiotach zawodowych 09 październik 2018
Procedura niebieskiej karty 09 październik 2018
Techniki radzenia sobie ze stresem 09 październik 2018
Interdyscyplinarne zabawy nawigacyjne na mapie morskiej - Łeba 09 październik 2018
Uzależnienia behawioralne dzieci i młodzieży 09 październik 2018
Tradycje Świąt Bożego Narodzenia w różnych regionach Ukrainy 09 październik 2018
Prezentacja założeń programów zarządzanych przez FRSE 09 październik 2018
Dziecko w dialogu z tekstem literackim - metody aktywizujące w pracy z dzieckiem 09 październik 2018
Film jako źródło kontekstów w edukacji polonistycznej 09 październik 2018
Kompetencje kluczowe w rozwoju ucznia i doskonaleniu zawodowym nauczyciela - Tczew 09 październik 2018
Zajęcia rewalidacyjne w pracy z dziećmi z ASD 09 październik 2018
Praca z dzieckiem przejawiającym zaburzenia w funkcjonowaniu społecznym 09 październik 2018
Trening kreatywności w szkole 09 październik 2018
Rola nauczyciela w skutecznym rozwiązywaniu problemów wychowawczych 09 październik 2018
Czy nauczycielowi przedmiotów zawodowych i doradcy zawodowemu potrzebne są kompetencje miękkie 09 październik 2018
Mindfulness – jak można wykorzystać trening uważności w pracy nauczyciela? 09 październik 2018
Facebook, Instagram, Snapchat – wpływ mediów społecznościowych na psychikę dzieci i młodzieży 09 październik 2018
Interdyscyplinarne zabawy nawigacyjne na mapie morskiej - Słupsk 09 październik 2018
Uczeń z trudnościami w nauce, w tym uczeń młodszy 09 październik 2018
Umiejętności interpersonalne nauczyciela w pracy z rodzicami i z uczniami - sztuka prowadzenia trudnych rozmów 09 październik 2018
Jak rozmawiać z uczniami - trudne emocje dzieci 09 październik 2018
Formy wsparcia bezrobotnych - o tym z czego młody człowiek będzie mógł skorzystać rejestrując się w Urzędzie Pracy po ukończeniu nauki. 09 październik 2018
Profilaktyka zachowań samobójczych i autodestrukcyjnych 09 październik 2018
Motywowanie uczniów do nauki 09 październik 2018
Techniki szybkiego czytania 09 październik 2018
Ponadnarodowość mobilna uczniów 09 październik 2018
Mów to, co myślisz, myśl to co mówisz - skuteczne komunikowanie się z uczniem ze spektrum autyzmu 09 październik 2018
Działania twórcze wspomagające naukę czytania i pisania 09 październik 2018
Trening Umiejętności Społecznych w pracy terapeutycznej z uczniem z Zesp. Aspergera w szkole podstawowej 09 październik 2018
Trening Umiejętności Społecznych w pracy terapeutycznej z uczniem z Zesp. Aspergera w szkole ponadpodstawowej 09 październik 2018
Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole 09 październik 2018
Umiejętności terapeutyczne nauczyciela - wsparcie uczniów z zaburzeniami emocji i zachowania. 09 październik 2018
Uczeń z trudnościami w nauce, w tym uczeń młodszy - Chojnice 09 październik 2018
Komunikacja niewerbalna na przedmiotach zawodowych - fakty i mity 09 październik 2018
Dzień Bezpiecznego Internetu 09 październik 2018
Konferencja dla nauczycieli języka niemieckiego „Deutsch_update. Strategie nauczania dostosowane do błyskawicznie zmieniającego się współczesnego świata oraz do rzeczywistości młodych ludzi.” 09 październik 2018
Jak wykorzystać poszerzony pakiet filmoteki szkolnej na zajęciach w szkole? 09 październik 2018
Jak wykorzystać poszerzony pakiet filmoteki szkolnej na zajęciach w szkole? - Słupsk 09 październik 2018
Okres adolescencji - norma a patologia. 09 październik 2018
Szkolenie dla nauczycieli przedmiotów egzaminacyjnych w szkołach podstawowych - język polski - Miastko 09 październik 2018
Szkolenie dla nauczycieli przedmiotów egzaminacyjnych w szkołach podstawowych - język polski - Lębork 09 październik 2018
Gry i zabawy edukacyjne w edukacji wczesnoszkolnej 09 październik 2018
Edukacja zawodowa a rynek pracy 09 październik 2018
Kształtowanie motywacji do czytania - jak obudzić w nastolatku pasję do czytania - Słupsk 09 październik 2018
Bezpieczna szkoła – profilaktyka agresji, przemocy, uzależnień i mowy nienawiści 09 październik 2018
Zintegrowany System Kwalifikacji. Czym jest i dlaczego jest potrzebny na rynku pracy? 09 październik 2018
Stres w szkole – jak pomóc sobie i uczniom? 09 październik 2018
Zintegrowany System Kwalifikacji. Czym jest i dlaczego jest potrzebny - Lębork 09 październik 2018
Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole - Słupsk 09 październik 2018
Jak przygotować ucznia do rozmowy kwalifikacyjnej 09 październik 2018
Co się “chowa” w zachowaniu- rozpoznawanie dysfunkcji sensorycznych oraz wdrażanie pomocnych strategii pracy z dzieckiem/uczniem 09 październik 2018
Wpływ zaburzeń odżywiania ucznia na jego funkcjonowanie społeczne w szkole 09 październik 2018
Uczeń z Zespołem Aspergera w szkolnej rzeczywistości 09 październik 2018
Jak skutecznie stymulować rozwój mowy dziecka na zajęciach edukacyjnych 09 październik 2018
Działania twórcze wspomagające opanowanie umiejętności matematycznych 09 październik 2018
Praca z dzieckiem nieśmiałym 09 październik 2018
Współpraca z rodzicami elementem pozytywnego klimatu szkoły 09 październik 2018
Mobilność edukacyjno - zawodowa uczniów szkół zawodowych 09 październik 2018

Odwiedza nas 167 gości oraz 0 użytkowników.

Joomla Social Extensions