Kurs: Powszechna aktywność sportowa. Zajęcia dla nauczycieli WF-u z zakresu fitness oraz tańców towarzyskich i narodowych (Chojnice) 19.01.2018
Kurs: Powszechna aktywność sportowa. Zajęcia dla nauczycieli WF-u z zakresu fitness oraz tańców towarzyskich i narodowych (Słupsk) 19.01.2018
Warsztaty: Motywowanie uczniów do nauki 19.01.2018
Warsztaty: Wychowanie i edukacja seksualna - wybrane zagadnienia dla poszczególnych pionów edukacyjnych 19.01.2018
Warsztaty: Metody i strategie rozwijania kompetencji czytelniczych 18.01.2018
Kurs: Tworzenie interaktywnych pomocy dydaktycznych 18.01.2018
Warsztaty: Problem integracji sensorycznej u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym 17.01.2018
Warsztaty: Projekt edukacyjny w szkole podstawowej 17.01.2018
Warsztaty: Dzieci i młodzież w internecie. Bezpieczne użytkowanie urządzeń mobilnych i portali społecznościowych. 17.01.2018
Warsztaty: Folklor kaszubski na talerzu - malowanie na porcelanie 10.01.2018
Warsztaty: Kultywowanie języka ukraińskiego poprzez różnorodne formy pracy pozalekcyjnej 10.01.2018
Warsztaty: Dzieci i młodzież w internecie. Bezpieczne użytkowanie urządzeń mobilnych i portali społecznościowych. NABÓR ZAMKNIĘTY 02.01.2018
Warsztaty: Praca z dzieckiem z rodziny dysfunkcjonalnej - NABÓR ZAMKNIĘTY 07.12.2017
Kurs: Nauczanie angielskiego słownictwa fachowego - NABÓR ZAMKNIĘTY 07.12.2017
Warsztaty: Emisja i higiena głosu w pracy nauczyciela - ćwiczenia praktyczne NABÓR ZAMKNIĘTY 07.12.2017
Warsztaty: Polskie tańce narodowe 07.12.2017
Stres w pracy nauczyciela pracującego z dzieckiem / uczniem niepełnosprawnym 29.11.2017
Warsztaty dla nauczycieli połączone z bezpłatnym pokazem filmu “Storm. Opowieść o odwadze” 29.11.2017
Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia w szkole 22.10.2017
Terapia i motoryka ręki jako element pracy z dzieckiem z trudnościami grafomotorycznymi 04.10.2017
Jak pracować metodą projektu w edukacji wczesnoszkolnej 04.10.2017
Neurodydaktyka w praktyce szkolnej. Lepiej, ciekawiej, skuteczniej 04.10.2017
Sieci współpracy i samokształcenia 2017/2018 14.09.2017
Gra na instrumentach melodycznych 13.09.2017
Słucham, śpiewam, gram i tańczę 13.09.2017
Muzykoterapia dziecięca 13.09.2017
Wrześniowe konferencje subregionalne inaugurujące rok szkolny 2017/2018 28.08.2017
Wybrane zagadnienia z logopedii i zaburzeń rozwoju mowy 15.08.2017
Jak uczyć programowania w klasach I - III 15.08.2017
Jak uczyć programowania w klasach I - III Bytów 15.08.2017
Małe dziecko chce się bawić i uczyć. Moduł II Wesołe literki, skuteczne przygotowanie do nauki pisania i czytania 15.08.2017
Małe dziecko chce się bawić i uczyć Moduł I: Zabawy plastyczne na pochmurne dni 15.08.2017
Małe dziecko chce się bawić i uczyć. Moduł III Zimo, baw się z nami 15.08.2017
Małe dziecko chce się bawić i uczyć. Moduł IV Matematyka na wesoło 15.08.2017
Małe dziecko chce się bawić i uczyć. Moduł V Wiosenne zabawy plastyczne przy muzyce 15.08.2017
Małe dziecko chce się bawić i uczyć 15.08.2017
Wykorzystanie pomocy dydaktycznych w edukacji polonistycznej w klasach I - III 15.08.2017
Wykorzystanie zabaw matematycznych w klasach I- III 15.08.2017
Dysfunkcje sensoryczne a możliwości edukacyjne dzieci 15.08.2017
Jak uczyć programowania w klasach I - III Chojnice 15.08.2017
Jak uczyć programowania w klasach I-III Lębork 15.08.2017
Jak uczyć programowania w klasach I - III Miastko 15.08.2017
Wprowadzenie do wspomagających i alternatywnych metod komunikacji - część 1 15.08.2017
Komunikacja wspomagająca i alternatywna AAC 15.08.2017
Gesty i pomoce niskiej technologii wspierające komunikację z dzieckiem niemówiącym lub z dzieckiem z zaburzoną komunikacją - część 2 15.08.2017
Wykorzystanie pomocy wysokiej technologii do wspierania komunikacji z dzieckiem niemówiącym lub z dzieckiem z zaburzoną komunikacją - część 3 15.08.2017
Kurs nauki pływania dla nauczycieli 15.08.2017
Konferencja: Przedszkolak ćwiczy, przedszkolak poznaje, przedszkolak mówi 23.05.2017
Warsztaty: Kwiaty krepinki 23.05.2017
Kurs: Noga tu, ręka tam - czyli jak rozpocząć aktywne słuchanie muzyki nie tylko według idei Batii Strauss 15.05.2017
Muzyka w klasach I-III szkoły podstawowej 11.05.2017
Wychowanie przedszkolna i edukacja wczesnoszkolna - nowa podstawa programowa i materiały informacyjne 12.04.2017
Kurs: Praktyczne wykorzystanie pedagogiki freblowskiej w edukacji przedszkolnej 04.04.2017
Kurs: Strategie postępowania nauczyciela wobec agresji, przemocy i uzależnień 26.03.2017
Kurs: Wypalenie zawodowe 28.02.2017
Kurs: Edukacyjna analiza transakcyjna w treningu asertywności. Trening asertywności w praktyce. 20.02.2017
Warsztaty: Małe dziecko chce się uczyć - wesołe literk 17.02.2017
Warsztaty: Małe dziecko chce się uczyć - matematyka na wesoło 17.02.2017
Kurs: Zastosowanie programów autorskich i metod innowacyjnych we wspomaganiu rozwoju dzieci z autyzmem w przedszkolu i szkole podstawowej ogólnodostępnej 16.02.2017
Konferencja: Oni są wśród nas. Uczeń przewlekle chory w społeczności szkolnej 16.02.2017
Zespół metodyczny: Metodyczne wspieranie pracy świetlic szkolnych 16.02.2017
Warsztaty metodyczne: Zmiany w edukacji dla nauczycieli języków obcych 10.02.2017
Kurs: Motywowanie uczniów do nauki 10.02.2017
Warsztaty: Stres w szkole – jak pomóc sobie i uczniom? 10.02.2017
Kurs: Umiejętności interpersonalne nauczyciela w pracy z rodzicami i z uczniam 10.02.2017
Kurs: Zagubiony nastolatek, czyli sposób postępowania i interwencja terapeutyczna przygotowująca osoby z zaburzeniami ze spektrum autyzmu („zespół Aspergera” „ZA”) do aktywności społecznej 10.02.2017
Kurs: Psychologia pozytywna w nauczaniu języków obcych 10.02.2017
Warsztaty: Biblioterapia 10.02.2017
Kurs: Rola nauczyciela w procesie skutecznego rozwiązywania problemów wychowawczych 10.02.2017
Kurs: Kreatywność i różnorodność w kształceniu przyrodniczym w klasach I-III szkoły podstawowej 09.02.2017
Warsztaty: Przygoda z książką, czyli jak rozwijać w dzieciach pasję do czytania (Słupsk) 31.01.2017
Warsztaty: Przygoda z książką, czyli jak rozwijać w dzieciach pasję do czytania (Chojnice) 31.01.2017
Warsztaty: Przygoda z książką, czyli jak rozwijać w dzieciach pasję do czytania (Chojnice) 31.01.2017
Warsztaty: Przygoda z książką, czyli jak rozwijać w dzieciach pasję do czytania (Słupsk) 31.01.2017
Lekcja otwarta: Jak skutecznie uczyć matematyki? 16.01.2017
Kurs: Znam, wiem, rozumiem świat autyzmu - wspomaganie terapii metodami innowacyjnymi 16.01.2017
Kurs: Tutoring – metoda pracy rozwojowej z uczniem 16.01.2017
Zajęcia otwarte i konsultacje - luty 2017 16.01.2017
Kurs: Wykorzystanie pedagogiki zabawy w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym 29.12.2016
Warsztaty: Małe dziecko chce się bawić - zabawy plastyczne na zimowe dni 29.12.2016
Warsztaty: Małe dziecko chce się uczyć - wesołe literki 29.12.2016
Warsztaty: Małe dziecko chce się uczyć - matematyka na wesoło 29.12.2016
Warsztaty: Małe dziecko chce się bawić - wiosenne zabawy plastyczne przy muzyce 29.12.2016
Projekt: Wartości w pracy profilaktycznej i superwizyjnej 29.12.2016
Kurs: Metody TSR (Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach) jako alternatywne formy pracy terapeutyczno-wychowawczej z uczniami 28.11.2016
Warsztaty: Gry i zabawy ruchowe i językowe w przedszkolu 10.11.2016
Kurs: Uczeń z autyzmem w szkole podstawowej 08.11.2016
Kurs: Rozwijanie kompetencji emocjonalnej u uczniów klas młodszych 08.11.2016
Warsztaty: Muzykoterapia w edukacji wczesnej dziecka 07.11.2016
Kurs: Małe dziecko chce się bawić – zabawy plastyczne na świąteczny czas 07.11.2016
Kurs: Praca z dzieckiem z rodziny dysfunkcjonalnej 07.11.2016
Kurs: Praca z uczniem zdolnym w klasach I-III szkoły podstawowej 07.11.2016
Warsztaty: Ortografia może być zabawą 28.10.2016
Kurs: Gry planszowe i strategiczne na lekcji matematyki 26.10.2016
Kurs: Nie jestem bezradna/y wobec agresji i autoagresji u osób z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i zaburzeniami psychicznymi 25.10.2016
S16a/Sieć: Rewalidacja indywidualna w procesie nauczania i wychowania szkoły podstawowej (subregion słupski 2017/2018) 06.09.2016
S1a/Sieć: Wspieranie rozwoju dziecka w kształtowaniu kompetencji kluczowych (powiat słupski 2017/2018) 19.08.2016
S1b/Sieć: Wspieranie rozwoju dziecka w kształtowaniu kompetencji kluczowych (gmina Słupsk 2017/2018) 19.08.2016
S2/Sieć: Nauczanie języka angielskiego w kontekście myślenia o przyszłości (etap przedszkolny i wczesnoszkolny) (subregion południowy 2017/2018) 19.08.2016
S9b/Sieć: Efektywne wykorzystanie TIK w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej (subregion południowy 2017/2018) 19.08.2016
Powered by JS Network Solutions