Zgłoś szkołę do programu NAUKOBUS 08.06.2018
Konkurs „Nauka dla Ciebie” 08.06.2018
Uczniowie z rodzin migracyjnych – diagnoza szkolna 07.06.2018
Konferencja: Mediacje szkolne i rówieśnicze w placówkach oświatowych 18.05.2018
Konferencja: Kluczowe kompetencje nauczyciela przyszłości 18.05.2018
Konferencja: Edukacja dla zdrowia 18.05.2018
Kurs na wychowawcę wypoczynku 16.05.2018
Konferencja: Daj szansę każdemu, daj szansę innemu - koncepcja pracy szkoły dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym (Kościerzyna) 16.05.2018
Konferencja: Daj szansę każdemu, daj szansę innemu - koncepcja pracy szkoły dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym (Słupsk) 16.05.2018
Konferencja: Daj szansę każdemu, daj szansę innemu - koncepcja pracy szkoły dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym (Kościerzyna, Słupsk) 16.05.2018
Nadmorskie inspiracje. Rodzice i nauczyciele sprzymierzeńcami. Jeśli chcemy zrozumieć dziecko (ucznia), musimy zrozumieć jego wyjątkowość - NABÓR ZAMKNIĘTY 09.04.2018
Seminaria: Ocena pracy nauczyciela w świetle nowych przepisów 29.03.2018
Seminarium: Zadania dyrektora przedszkola w zakresie oceny pracy nauczycieli 27.03.2018
Warsztaty: Metody i strategie rozwijania kompetencji czytelniczych u dziecka młodszego (Chojnice) 26.03.2018
Warsztaty: Metody i strategie rozwijania kompetencji czytelniczych u uczniów starszych (Chojnice) 26.03.2018
Konferencja: Pomorskie drogi do Niepodległej - 23.04.2018 21.03.2018
Konferencja: Programowanie w edukacji wczesnoszkolnej - gotowe ćwiczenia pomocne przy realizacji podstawy programowej (Słupsk, Chojnice) 21.03.2018
Konferencja: Pomorskie drogi do Niepodległej 13.03.2018
Konferencja: Programowanie w edukacji wczesnoszkolnej - gotowe ćwiczenia pomocne przy realizacji podstawy programowej (Słupsk) 10.03.2018
Konferencja: Programowanie w edukacji wczesnoszkolnej - gotowe ćwiczenia pomocne przy realizacji podstawy programowej (Chojnice)- NABÓR ZAMKNIETY 10.03.2018
Seminarium: Jak nie zmarnować ucznia zdolnego? Książka kluczem do sukcesu 08.03.2018
Warsztaty: Wielokulturowa Wielkanoc. Wykonanie świątecznych ozdób techniką filcowania na sucho NABÓR ZAMKNIĘTY 06.03.2018
Warsztaty: Wielokulturowe wiosenne warsztaty artystyczne. Technika filcowania na sucho - NABÓR ZAMKNIĘTY 06.03.2018
Artystyczne warsztaty. Dzień Matki w wielu kulturach. Filcowanie na mokro - NABÓR ZAMKNIĘTY 06.03.2018
Gry i zabawy matematyczne w edukacji wczesnoszkolnej - NABÓR ZAMKNIĘTY 06.03.2018
Warsztaty: Nowoczesne metody prognozowania pogody NABÓR ZAMKNIĘTY 15.02.2018
Seminarium z elementami warsztatu: Kino od podszewki 15.02.2018
Kurs: Psychologia pozytywna w pracy nauczyciela 13.02.2018
Warsztaty: Wiosna. Decoupage na szkle z wykorzystaniem papieru ryżowego 13.02.2018
Warsztaty: Twórczość Tarasa Szewczenki inspirają do działalności plastycznej 13.02.2018
Warsztaty: Konstruowanie programu edukacyjno-terapeutycznego w myśl reformy 2017 22.01.2018
Warsztaty: Taniec w edukacji wczesnej dziecka 22.01.2018
Warsztaty: Arteterapia -NABÓR ZAMKNIETY 22.01.2018
Kurs: Powszechna aktywność sportowa. Zajęcia dla nauczycieli WF-u z zakresu fitness oraz tańców towarzyskich i narodowych (Chojnice) - NABÓR ZAMKNIĘTY 19.01.2018
Kurs: Powszechna aktywność sportowa. Zajęcia dla nauczycieli WF-u z zakresu fitness oraz tańców towarzyskich i narodowych (Słupsk) 19.01.2018
Warsztaty: Motywowanie uczniów do nauki NABÓR ZAMKNIĘTY 19.01.2018
Warsztaty: Wychowanie i edukacja seksualna - wybrane zagadnienia dla poszczególnych pionów edukacyjnych 19.01.2018
Warsztaty: Metody i strategie rozwijania kompetencji czytelniczych 18.01.2018
Kurs: Tworzenie interaktywnych pomocy dydaktycznych - NABÓR ZAMKNIĘTY 18.01.2018
Warsztaty: Problem integracji sensorycznej u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym NABÓR ZAMKNIĘTY 17.01.2018
Warsztaty: Projekt edukacyjny w szkole podstawowej 17.01.2018
Warsztaty: Dzieci i młodzież w internecie. Bezpieczne użytkowanie urządzeń mobilnych i portali społecznościowych.- NABÓR ZAMKNIĘTY 17.01.2018
Warsztaty:Praca z uczniem z niepełnosprawnością sensoryczną (słuchową lub wzrokową) 17.01.2018
Warsztaty: Folklor kaszubski na talerzu - malowanie na porcelanie 10.01.2018
Warsztaty: Kultywowanie języka ukraińskiego poprzez różnorodne formy pracy pozalekcyjnej 10.01.2018
Warsztaty: Dzieci i młodzież w internecie. Bezpieczne użytkowanie urządzeń mobilnych i portali społecznościowych. NABÓR ZAMKNIĘTY 02.01.2018
Warsztaty: Praca z dzieckiem z rodziny dysfunkcjonalnej - NABÓR ZAMKNIĘTY 07.12.2017
Kurs: Nauczanie angielskiego słownictwa fachowego - NABÓR ZAMKNIĘTY 07.12.2017
Warsztaty: Emisja i higiena głosu w pracy nauczyciela - ćwiczenia praktyczne NABÓR ZAMKNIĘTY 07.12.2017
Warsztaty: Polskie tańce narodowe 07.12.2017
Stres w pracy nauczyciela pracującego z dzieckiem / uczniem niepełnosprawnym 29.11.2017
Warsztaty dla nauczycieli połączone z bezpłatnym pokazem filmu ?Storm. Opowieść o odwadze? 29.11.2017
Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia w szkole 22.10.2017
Terapia i motoryka ręki jako element pracy z dzieckiem z trudnościami grafomotorycznymi 04.10.2017
Jak pracować metodą projektu w edukacji wczesnoszkolnej 04.10.2017
Neurodydaktyka w praktyce szkolnej. Lepiej, ciekawiej, skuteczniej 04.10.2017
Sieci współpracy i samokształcenia 2017/2018 14.09.2017
Gra na instrumentach melodycznych 13.09.2017
Słucham, śpiewam, gram i tańczę 13.09.2017
Muzykoterapia dziecięca 13.09.2017
Wrześniowe konferencje subregionalne inaugurujące rok szkolny 2017/2018 28.08.2017
Wybrane zagadnienia z logopedii i zaburzeń rozwoju mowy 15.08.2017
Jak uczyć programowania w klasach I - III 15.08.2017
Jak uczyć programowania w klasach I - III Bytów 15.08.2017
Małe dziecko chce się bawić i uczyć. Moduł II Wesołe literki, skuteczne przygotowanie do nauki pisania i czytania 15.08.2017
Małe dziecko chce się bawić i uczyć Moduł I: Zabawy plastyczne na pochmurne dni 15.08.2017
Małe dziecko chce się bawić i uczyć. Moduł III Zimo, baw się z nami 15.08.2017
Małe dziecko chce się bawić i uczyć. Moduł IV Matematyka na wesoło 15.08.2017
Małe dziecko chce się bawić i uczyć. Moduł V Wiosenne zabawy plastyczne przy muzyce 15.08.2017
Małe dziecko chce się bawić i uczyć 15.08.2017
Wykorzystanie pomocy dydaktycznych w edukacji polonistycznej w klasach I - III 15.08.2017
Wykorzystanie zabaw matematycznych w klasach I- III 15.08.2017
Dysfunkcje sensoryczne a możliwości edukacyjne dzieci 15.08.2017
Jak uczyć programowania w klasach I - III Chojnice 15.08.2017
Jak uczyć programowania w klasach I-III Lębork 15.08.2017
Jak uczyć programowania w klasach I - III Miastko 15.08.2017
Wprowadzenie do wspomagających i alternatywnych metod komunikacji - część 1 15.08.2017
Komunikacja wspomagająca i alternatywna AAC 15.08.2017
Gesty i pomoce niskiej technologii wspierające komunikację z dzieckiem niemówiącym lub z dzieckiem z zaburzoną komunikacją - część 2 15.08.2017
Wykorzystanie pomocy wysokiej technologii do wspierania komunikacji z dzieckiem niemówiącym lub z dzieckiem z zaburzoną komunikacją - część 3 15.08.2017
Kurs nauki pływania dla nauczycieli 15.08.2017
Warsztaty: Skąd się biorą lęki - rodzaje, przyczyny, objawy 15.08.2017
Warsztaty: Procedura Niebieskiej Karty. Praktyczne porady i umiejętności.-ODWOŁANY 15.08.2017
Warsztaty: Wypalenie zawodowe - SZKOLENIE ODWOŁANE 15.08.2017
Konferencja: Przedszkolak ćwiczy, przedszkolak poznaje, przedszkolak mówi 23.05.2017
Warsztaty: Kwiaty krepinki 23.05.2017
Kurs: Noga tu, ręka tam - czyli jak rozpocząć aktywne słuchanie muzyki nie tylko według idei Batii Strauss 15.05.2017
Muzyka w klasach I-III szkoły podstawowej 11.05.2017
Wychowanie przedszkolna i edukacja wczesnoszkolna - nowa podstawa programowa i materiały informacyjne 12.04.2017
Kurs: Praktyczne wykorzystanie pedagogiki freblowskiej w edukacji przedszkolnej 04.04.2017
Kurs: Strategie postępowania nauczyciela wobec agresji, przemocy i uzależnień 26.03.2017
Kurs: Wypalenie zawodowe 28.02.2017
Kurs: Edukacyjna analiza transakcyjna w treningu asertywności. Trening asertywności w praktyce. 20.02.2017
Warsztaty: Małe dziecko chce się uczyć - wesołe literk 17.02.2017
Warsztaty: Małe dziecko chce się uczyć - matematyka na wesoło 17.02.2017
Kurs: Zastosowanie programów autorskich i metod innowacyjnych we wspomaganiu rozwoju dzieci z autyzmem w przedszkolu i szkole podstawowej ogólnodostępnej 16.02.2017
Konferencja: Oni są wśród nas. Uczeń przewlekle chory w społeczności szkolnej 16.02.2017
Zespół metodyczny: Metodyczne wspieranie pracy świetlic szkolnych 16.02.2017
Warsztaty metodyczne: Zmiany w edukacji dla nauczycieli języków obcych 10.02.2017
Kurs: Motywowanie uczniów do nauki 10.02.2017

Odwiedza nas 478 gości oraz 0 użytkowników.

Powered by JS Network Solutions