Słupsk w 1945 roku. Miasto w trzech odsłonach: niemieckiej, sowieckiej i polskiej. Jak opisać tę historię? - Słupsk 27.12.2018
Rytm, muzyka, taniec w wychowaniu fizycznym. Tworzenie animacji muzyczno-ruchowych 12.12.2018
Skąd się biorą lęki - rodzaje, przyczyny i objawy 09.12.2018
Odkrywaj Office 365 dla Edukacji. Poznaj i stosuj Forms 04.12.2018
Odkrywaj Office 365 dla Edukacji. Multimedialne prace w Sway 04.12.2018
Budowanie projektu Erasmus+ (Chojnice) 20.11.2018
Budowanie projektu Erasmus+ SŁUPSK 20.11.2018
Wykorzystanie robotów w procesie kształcenia na poziomie przedszkola i szkoły podstawowej. 20.11.2018
Języki obce - listopad i grudzień 2018 08.11.2018
Tworzysz żywe historie o NIEPODLEGŁEJ 06.11.2018
Pomorskie drogi do Niepodległej. Proces Jana Bauera w Słupsku 1932 roku. Zmagania Kaszubów z Niemcami na Pomorzu Zachodnim (1918-1939) 30.10.2018
Pomorskie drogi do Niepodległej. Walka o Niepodległą. Polsko-niemieckie zmagania wywiadowcze na Pomorzu w dwudziestoleciu międzywojennym (1918-1939) - Chojnice 30.10.2018
SEMINARIA: Pomorskie drogi do Niepodległej 30.10.2018
Wojewódzka konferencja: Erasmus+ Edukacja Szkolna oraz Kształcenie i Szkolnictwo Zawodowe. Projekt w pytaniach i odpowiedziach 29.10.2018
Programowanie w klasach I-III ze Scratch - Lębork 24.10.2018
Praca z dzieckiem z rodziny dysfunkcjonalnej 24.10.2018
Kompetencje interpersonalne w pracy dyrektora 24.10.2018
Programowanie w klasach IV-VI ze Scratch - Miastko 22.10.2018
Wzmocnienie kompetencji dyrektora w zakresie realizacji nadzoru pedagogicznego w obszarze wspomagania - Miastko 22.10.2018
Wzmocnienie kompetencji dyrektora w zakresie realizacji nadzoru pedagogicznego w obszarze wspomagania - Człuchów 22.10.2018
Wzmocnienie kompetencji dyrektora w zakresie realizacji nadzoru pedagogicznego w obszarze wspomagania 22.10.2018
Zabawy i ćwiczenia wspierające rozwój dziecka 19.10.2018
Programowanie w klasach I-III z Baltie - Miastko 15.10.2018
Programowanie w klasach I-III z Baltie - Lębork 15.10.2018
Programowanie w klasach VII-VIII z Python - Słupsk 15.10.2018
Programowanie w klasach VII-VIII z Python - Chojnice 15.10.2018
Programowanie w klasach VII-VIII z Python - Lębork 15.10.2018
Programowanie w klasach VII-VIII z Python - Miastko 15.10.2018
Programowanie w klasach VII-VIII z Python - Bytów 15.10.2018
Programowanie w klasach VII-VIII z Python cz. II - Słupsk 15.10.2018
Eksperymenty i doświadczenia w edukacji wczesnoszkolnej 14.10.2018
Programowanie w klasach IV-VI ze Scratch - Chojnice 14.10.2018
Zaproszenie do współpracy z redakcją "Informatora Oświatowego - kwartalnika ODN w Słupsku 10.10.2018
Wypalenie zawodowe 09.10.2018
Jak pracować z dzieckiem z ADHD? 09.10.2018
Jak pielęgnować skórę twarzy? 09.10.2018
Zalecenia pokarmowe dla człowieka. Co powinniśmy jeść, a czego należy unikać. 09.10.2018
Badanie predyspozycji i preferencji zawodowych w trakcie poradnictwa indywidualnego i grupowego 09.10.2018
Gry i zabawy wspierające technikę czytania 09.10.2018
Kreatywność dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym 09.10.2018
Zachowania trudne. Przyczyny oraz sposoby radzenia sobie z nimi 09.10.2018
Nietypowe gry zespołowe na lekcjach wychowania fizycznego. 09.10.2018
Tradycje Świąt Bożego Narodzenia w różnych regionach Ukrainy 09.10.2018
Prezentacja założeń programów zarządzanych przez FRSE 09.10.2018
Dziecko w dialogu z tekstem literackim - metody aktywizujące w pracy z dzieckiem 09.10.2018
Zajęcia rewalidacyjne w pracy z dziećmi z ASD 09.10.2018
Praca z dzieckiem przejawiającym zaburzenia w funkcjonowaniu społecznym 09.10.2018
Trening kreatywności w szkole 09.10.2018
Rola nauczyciela w skutecznym rozwiązywaniu problemów wychowawczych 09.10.2018
Czy nauczycielowi przedmiotów zawodowych i doradcy zawodowemu potrzebne są kompetencje miękkie 09.10.2018
Umiejętności interpersonalne nauczyciela w pracy z rodzicami i z uczniami - sztuka prowadzenia trudnych rozmów 09.10.2018
Jak rozmawiać z uczniami - trudne emocje dzieci 09.10.2018
Formy wsparcia bezrobotnych - o tym z czego młody człowiek będzie mógł skorzystać rejestrując się w Urzędzie Pracy po ukończeniu nauki. 09.10.2018
Profilaktyka zachowań samobójczych i autodestrukcyjnych 09.10.2018
Motywowanie uczniów do nauki 09.10.2018
Techniki szybkiego czytania 09.10.2018
Szanty i pieśni kubryku 09.10.2018
Taniec w edukacji wczesnej dziecka 09.10.2018
Taniec w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej 09.10.2018
Erasmus+ Przykłady dobrych praktyk - seminarium 06.09.2018
Wzmocnienie kompetencji dyrektora w zakresie realizacji nadzoru pedagogicznego w obszarze wspomagania - Chojnice - NABÓR ZAMKNIĘTY! 17.08.2018
Wzmocnienie kompetencji dyrektora w zakresie realizacji nadzoru pedagogicznego w obszarze wspomagania - Słupsk NABÓR ZAMKNIĘTY 17.08.2018
Skuteczne osiąganie celów edukacyjnych - nowy system wspomagania szkoły 17.08.2018
Programowanie w klasach I-III ze Scratch - Lębork 09.08.2018
Programowanie w klasach I-III ze Scratch - Bytów 09.08.2018
Programowanie w klasach VII-VIII z Python cz. I - Lębork 07.08.2018
Programowanie w klasach VII-VIII z Python cz. III - Chojnice 07.08.2018
Programowanie w klasach VII-VIII z Python cz. III - Lębork 07.08.2018
Programowanie w klasach VII-VIII z Python cz. I - Miastko 07.08.2018
Programowanie w klasach VII-VIII z Python cz. I - Chojnice 07.08.2018
Programowanie w klasach VII-VIII z Python cz. II - Miastko 07.08.2018
Programowanie w klasach VII-VIII z Python cz. II - Bytów 07.08.2018
Programowanie w klasach VII-VIII z Python cz. II - Lębork 07.08.2018
Programowanie w klasach VII-VIII z Python cz. III - Miastko 07.08.2018
Programowanie - tworzenie aplikacji na Androida - Słupsk 07.08.2018
Programowanie w klasach VII-VIII z Python cz. II - Chojnice 07.08.2018
Programowanie w klasach VII-VIII z Python cz. III - Słupsk 07.08.2018
Programowanie - tworzenie aplikacji na Androida - Lębork 07.08.2018
Programowanie - tworzenie aplikacji na Androida - Miastko 07.08.2018
Programowanie w klasach VII-VIII z Python cz. III - Bytów 07.08.2018
Programowanie w klasach VII-VIII z Python cz. I - Bytów 06.08.2018
Programowanie - tworzenie aplikacji na Androida - Chojnice 06.08.2018
Pedagogika zabawy w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej 29.07.2018
Dysfunkcje sensoryczne a możliwości edukacyjne dzieci 29.07.2018
Tworzę i używam materiały interaktywne 26.07.2018
Od słowa do teatru 25.07.2018
Coaching, tutoring - nowe metody pracy w szkole 24.07.2018
Wrześniowe konferencje subregionalne inaugurujące rok szkolny 2018/2019 24.07.2018
Terapia i motoryka ręki jako element pracy z dzieckiem z trudnościami grafomotorycznymi 19.07.2018
Programowanie w klasach I-III z Baltie - Słupsk 19.07.2018
Programowanie w klasach I-III z Baltie (Chojnice) 19.07.2018
Programowanie w klasach I-III z Baltie - Lębork 19.07.2018
Programowanie w klasach I-III z Baltie - Bytów 19.07.2018
Muzykoterapia dziecięca 19.07.2018
„Moja szkoła w zwierciadle” – jak skutecznie przeprowadzić ewaluację wewnętrzną w szkole - NABÓR ZAMKNIĘTY 19.07.2018
Moja szkoła buja w „chmurach” z Microsoft 19.07.2018
Metody aktywizujące w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej 19.07.2018
Jak skutecznie stymulować rozwój mowy dziecka na zajęciach edukacyjnych 19.07.2018
Gry i zabawy matematyczne w edukacji wczesnoszkolnej 19.07.2018
Programowanie w klasach I-III ze Scratch - Słupsk 19.07.2018

Odwiedza nas 43 gości oraz 0 użytkowników.

Joomla Social Extensions