Gamifikacja, WebQuest i odwrócona klasa na lekcji języka obcego 09.10.2018
Jak odkryć i pobudzić kreatywność i pomysłowość ucznia? Mechanizmy myślenia twórczego. 09.10.2018
Jak wygrać z rutyną? Przełamanie schematów i zastosowanie różnorodnych metod i form pracy na lekcji języka obcego. 09.10.2018
Umiejętności interpersonalne nauczyciela w pracy z rodzicami i z uczniami - sztuka prowadzenia trudnych rozmów 09.10.2018
Jak rozmawiać z uczniami - trudne emocje dzieci 09.10.2018
Formy wsparcia bezrobotnych - o tym z czego młody człowiek będzie mógł skorzystać rejestrując się w Urzędzie Pracy po ukończeniu nauki. 09.10.2018
Nowa podstawa programowa dla szkół ponadpodstawowych z języka angielskiego 09.10.2018
Nowa podstawa programowa dla szkół ponadpodstawowych z języka angielskiego: nowe wyzwania, nowe rozwiązania, nowe narzędzia 09.10.2018
Profilaktyka zachowań samobójczych i autodestrukcyjnych 09.10.2018
Motywowanie uczniów do nauki 09.10.2018
Nowa podstawa programowa dla szkół ponadpodstawowych z języka niemieckiego 09.10.2018
Mów to, co myślisz, myśl to co mówisz - skuteczne komunikowanie się z uczniem ze spektrum autyzmu 09.10.2018
Działania twórcze wspomagające naukę czytania i pisania 09.10.2018
Jak wygrać z rutyną? Przełamanie schematów i zastosowanie różnorodnych metod i form pracy na lekcji języka obcego. - Chojnice 09.10.2018
Trening Umiejętności Społecznych w pracy terapeutycznej z uczniem z Zesp. Aspergera w szkole podstawowej 09.10.2018
Trening Umiejętności Społecznych w pracy terapeutycznej z uczniem z Zesp. Aspergera w szkole ponadpodstawowej 09.10.2018
Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole 09.10.2018
Umiejętności terapeutyczne nauczyciela - wsparcie uczniów z zaburzeniami emocji i zachowania. 09.10.2018
Uczeń z trudnościami w nauce, w tym uczeń młodszy - Chojnice 09.10.2018
Komunikacja niewerbalna na przedmiotach zawodowych - fakty i mity 09.10.2018
Dzień Bezpiecznego Internetu 09.10.2018
Jak wykorzystać poszerzony pakiet filmoteki szkolnej na zajęciach w szkole? 09.10.2018
Jak wykorzystać poszerzony pakiet filmoteki szkolnej na zajęciach w szkole? - Słupsk 09.10.2018
Okres adolescencji - norma a patologia. 09.10.2018
Szkolenie dla nauczycieli przedmiotów egzaminacyjnych w szkołach podstawowych - język obcy nowożytny - Lębork 09.10.2018
Szkolenie dla nauczycieli przedmiotów egzaminacyjnych w szkołach podstawowych - język obcy nowożytny - Miastko 09.10.2018
Szkolenie dla nauczycieli przedmiotów egzaminacyjnych w szkołach podstawowych - język polski - Miastko 09.10.2018
Szkolenie dla nauczycieli przedmiotów egzaminacyjnych w szkołach podstawowych - język polski - Lębork 09.10.2018
Gry i zabawy edukacyjne w edukacji wczesnoszkolnej 09.10.2018
Edukacja zawodowa a rynek pracy 09.10.2018
Bezpieczna szkoła – profilaktyka agresji, przemocy, uzależnień i mowy nienawiści 09.10.2018
Zintegrowany System Kwalifikacji. Czym jest i dlaczego jest potrzebny na rynku pracy? 09.10.2018
Stres w szkole – jak pomóc sobie i uczniom? 09.10.2018
Początkujący psycholog w szkole – porozmawiajmy wspólnie o problemach i wyzwaniach! 09.10.2018
Relaksacja i joga 09.10.2018
Behawioralne metody pracy z dzieckiem z trudnościami w zachowaniu 09.10.2018
Szanty i pieśni kubryku 09.10.2018
Praktyczne metody aktywizujące na lekcjach przedmiotów zawodowych 09.10.2018
Taniec w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej 09.10.2018
Muzykoterapia dziecięca - Słupsk 09.10.2018
Pomorskie Obserwatorium Rynku Pracy - informacje o rynku pracy - wrzesień 2018 02.10.2018
Cudzoziemcy w polskiej szkole. Specjalne potrzeby uczniów migrantów 13.09.2018
System oceniania w szkole - prawo a praktyka - Chojnice 11.09.2018
System oceniania w szkole - prawo a praktyka - Słupsk 11.09.2018
Pomorskie Obserwatorium Rynku Pracy - informacje o rynku pracy - sierpień 2018 04.09.2018
S12a/Sieć: Jakość w kształceniu i szkoleniu zawodowym (subregion słupski 2018/2019) 19.08.2018
Pomorskie Obserwatorium Rynku Pracy - informacje o rynku pracy - lipiec 2018 08.08.2018
Coaching w doradztwie edukacyjno - zawodowym 06.08.2018
Zawodoznawstwo 30.07.2018
Formy wsparcia bezrobotnych - o tym, z czego młody człowiek będzie mógł skorzystać rejestrując się w urzędzie pracy po ukończeniu nauki 30.07.2018

Odwiedza nas 43 gości oraz 0 użytkowników.

Joomla Social Extensions