Rytm, muzyka, taniec w wychowaniu fizycznym. Tworzenie animacji muzyczno-ruchowych 12.12.2018
Pomorskie Obserwatorium Rynku Pracy - informacje o rynku pracy - październik 2018 12.12.2018
Wolontariat - szczególna u ważność na potrzeby otaczającego nas świata 19.11.2018
Prawo w działaniach promocyjnych - webinarium 07.11.2018
Jak bezpiecznie organizować wycieczki szkolne? 30.10.2018
Konferencja inaugurująca Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych w Polsce – European Vocational Skills Week 26.10.2018
Kurs na dobry zawód - kucharz okrętowy. Praktyczne zajęcia preorientacji zawodowej 25.10.2018
Rynek pracy a wspieranie postaw przedsiębiorczości 24.10.2018
Zaproszenie do współpracy z redakcją "Informatora Oświatowego - kwartalnika ODN w Słupsku 10.10.2018
Wypalenie zawodowe 09.10.2018
Emisja i higiena głosu w pracy nauczyciela 09.10.2018
Jak pracować z dzieckiem z ADHD? 09.10.2018
Interdyscyplinarne zabawy nawigacyjne na mapie morskiej - Słupsk 09.10.2018
Zalecenia pokarmowe dla człowieka. Co powinniśmy jeść, a czego należy unikać. 09.10.2018
Badanie predyspozycji i preferencji zawodowych w trakcie poradnictwa indywidualnego i grupowego 09.10.2018
Konstytucja biznesu. Zakładamy własną firmę. Jak to się robi? 09.10.2018
Gry i zabawy wspierające technikę czytania 09.10.2018
Kreatywność dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym 09.10.2018
Zachowania trudne. Przyczyny oraz sposoby radzenia sobie z nimi 09.10.2018
Jak pielęgnować skórę twarzy? 09.10.2018
Nietypowe gry zespołowe na lekcjach wychowania fizycznego. 09.10.2018
Jak skutecznie zmotywować ucznia do nauki na przedmiotach zawodowych 09.10.2018
Procedura niebieskiej karty 09.10.2018
Techniki radzenia sobie ze stresem 09.10.2018
Interdyscyplinarne zabawy nawigacyjne na mapie morskiej - Chojnice 09.10.2018
Uzależnienia behawioralne dzieci i młodzieży 09.10.2018
Tradycje Świąt Bożego Narodzenia w różnych regionach Ukrainy 09.10.2018
Prezentacja założeń programów zarządzanych przez FRSE 09.10.2018
Film jako źródło kontekstów w edukacji polonistycznej 09.10.2018
Kompetencje kluczowe w rozwoju ucznia i doskonaleniu zawodowym nauczyciela - Tczew 09.10.2018
Zajęcia rewalidacyjne w pracy z dziećmi z ASD 09.10.2018
Praca z dzieckiem przejawiającym zaburzenia w funkcjonowaniu społecznym 09.10.2018
Trening kreatywności w szkole 09.10.2018
Rola nauczyciela w skutecznym rozwiązywaniu problemów wychowawczych 09.10.2018
Czy nauczycielowi przedmiotów zawodowych i doradcy zawodowemu potrzebne są kompetencje miękkie 09.10.2018
Mindfulness – jak można wykorzystać trening uważności w pracy nauczyciela? 09.10.2018
Facebook, Instagram, Snapchat – wpływ mediów społecznościowych na psychikę dzieci i młodzieży 09.10.2018
Interdyscyplinarne zabawy nawigacyjne na mapie morskiej - Słupsk 09.10.2018
Uczeń z trudnościami w nauce, w tym uczeń młodszy 09.10.2018
Gamifikacja, WebQuest i odwrócona klasa na lekcji języka obcego 09.10.2018
Jak odkryć i pobudzić kreatywność i pomysłowość ucznia? Mechanizmy myślenia twórczego. 09.10.2018
Jak wygrać z rutyną? Przełamanie schematów i zastosowanie różnorodnych metod i form pracy na lekcji języka obcego. 09.10.2018
Umiejętności interpersonalne nauczyciela w pracy z rodzicami i z uczniami - sztuka prowadzenia trudnych rozmów 09.10.2018
Relaksacja i joga 09.10.2018
Behawioralne metody pracy z dzieckiem z trudnościami w zachowaniu 09.10.2018
Szanty i pieśni kubryku 09.10.2018
Praktyczne metody aktywizujące na lekcjach przedmiotów zawodowych 09.10.2018
Taniec w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej 09.10.2018
Cudzoziemcy w polskiej szkole. Specjalne potrzeby uczniów migrantów 13.09.2018
S12a/Sieć: Jakość w kształceniu i szkoleniu zawodowym (subregion słupski 2018/2019) 19.08.2018

Odwiedza nas 86 gości oraz 0 użytkowników.

Joomla Social Extensions