Warsztaty: Motywowanie uczniów do nauki 19.01.2018
Kurs: Tworzenie interaktywnych pomocy dydaktycznych 18.01.2018
Kurs: Nauczanie angielskiego słownictwa fachowego - NABÓR ZAMKNIĘTY 07.12.2017
Psychologia pozytywna w nauczaniu języka obcego 22.10.2017
Refleksyjny nauczyciel 15.08.2017
Różnorodność i różnojęzyczność 15.08.2017
Koncepcja i zasady tworzenia Szkoły Promującej Zdrowie 15.08.2017
Staże dla nauczycieli kształcenia zawodowego w ramach programu Erasmus+ 22.06.2017
Język obcy nowożytny - nowa podstawa programowa i materiały informacyjne 18.05.2017
Warsztaty metodyczne: Zmiany w edukacji dla nauczycieli języków obcych 10.02.2017
Kurs: Psychologia pozytywna w nauczaniu języka angielskiego 10.02.2017
Kurs: Psychologia pozytywna w nauczaniu języków obcych 10.02.2017
Bajkowe warsztaty 04.01.2017
Spotkanie metodyczne: ABC metodyki nauczania języka obcego: praca z obrazem 10.11.2016
Warsztaty: Gry i zabawy ruchowe i językowe w przedszkolu 10.11.2016
S2/Sieć: Nauczanie języka angielskiego w kontekście myślenia o przyszłości (etap przedszkolny i wczesnoszkolny) (subregion południowy 2017/2018) 19.08.2016
S4/Sieć: Metodyczne Espresso: rozmowy o metodyce nauczania języka obcego przy kawie (subregion południowy 2017/2018) 19.08.2016
S19/Sieć: Język niemiecki językiem naszych przodków (subregion słupski 2017/2018) 19.08.2016
Warsztaty: Learning catalytics platform 24.03.2016
Spotkanie metodyczne: Obrzędy i zwyczaje bożonarodzeniowe i noworoczne na Kaszubach dawniej i dziś 12.01.2016
Warsztaty DELFORT 12.01.2016
Warsztaty: Beliefs in language learning and teaching (spotkanie 1) 28.10.2015
Powered by JS Network Solutions