Odbyło się: konferencje informacyjno - szkoleniowe nt. założeń reformy oświaty oraz nowych podstaw programowych do poszczególnych przedmiotów

20170524 1601581W Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku od kwietnia organizowane są konferencje informacyjno - szkoleniowe nt. założeń reformy oświaty oraz nowych podstaw programowych do poszczególnych przedmiotów. Wśród nich ostatnio tj. 24 i 25 maja br. odbyły się dwie konferencje (w Słupsku i w Kościerzynie) m.in.  na temat podręczników oraz pomocy i materiałów edukacyjnych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz na temat zmian w kształceniu specjalnym uczniów z niepełnosprawnością intelektualną.
 
Podczas obu spotkań p. S.Jaskulski przedstawił aktualna ofertę PWN, jak również przybliżył praktyczne formy wykorzystania środków finansowych z dotacji MEN. Władysława Hanuszewicz (konsultant ODN) zapoznała nauczycieli ze standardami dostępności podręczników opracowanymi przez MEN. Najważniejszym gościem obu konferencji była jednak Lidia Klaro-Celej - "profesor oświaty", ekspert MEN i autorka podstawy programowej dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym dla szkoły podstawowej  oraz jej kontynuacji dla szkoły przysposabiającej do pracy.
 
Obie konferencje zakończone były oklaskami. Cieszy mnie jako organizatora, że w spotkaniach wzięła udział bardzo duża grupa nauczycieli ze szkół ogólnodostępnych i integracyjnych. Z Lidią Klaro-Celej zastanawiałyśmy się jednak, dlaczego tak niewielki procent uczestników był reprezentowany przez nauczycieli placówek kształcenia specjalnego.
 
Władysława Hanuszewicz
koordynator konferencji
 
 
 
 

Odwiedza nas 109 gości oraz 0 użytkowników.

Joomla Social Extensions