Termin przesyłania rozwiązań przez uczniów poprzez portal Zdolni z Pomorza
został przesunięty na dzień 28.05.2017r. (niedziela)

wyniki

Wyniki I etapu Pomorskiej Ligii Zadaniowej 2017

BIOLOGIA plik pdf

CHEMIA plik pdf

FIZYKA plik pdf

MATEMATYKA plik pdf

INFORMATYKA plik pdf

KOMPETENCJE SPOŁECZNE plik pdf

linia1

wyniki2

Wyniki II etapu Pomorskiej Ligii Zadaniowej 2017 zostaną podane we wtorek 30 maja 2017 r.

linia1

Każdy uczeń zakwalifikowany do II etapu Pomorskiej Ligii Zadaniowej  zobowiązany jest do rejestracji poprzez portal Zdolni z Pomorza. Prosimy nauczycieli i opiekunów o wsparcie, w razie potrzeby, podczas procesu rejestracji. Szczegóły rejestracji pod poniższym linkiem:

http://zdolnizpomorza.pomorskie.eu/Article/1002/pomorska-liga-zadaniowa-wkracza-na-drugi-etap-rywalizacji---aktualizacja

Na portalu Zdolni z Pomorza zostaną zamieszczone zadania konkursowe II etapu, który realizowany będzie w sposób elektroniczny.

Uczniowie są zobowiązani do przesłania dokumentacji projektowej do dnia 25.05.2017 r. (liczy się data stempla pocztowego)
Podpisaną dokumentację wymaganą w projekcie Zdolni z Pomorza należy przesłać na adres: 
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
ul. Poniatowskiego 4 a
76-200 Słupsk

Dokumentacja pod linkiem (komplet dokumentów składanych przez uczniów)
http://zdolnizpomorza.pomorskie.eu/Article/955/dokumenty-do-pobrania-dla-uczniow
Uczniowie będący już objęci wsparciem w ramach projektu "Zdolni z Pomorza" zobowiązani są również do złożenia dokumentacji projektowej ze względu na udział w kolejnym module projektu.
 

Wszelkie korekty list uzgodnione telefonicznie lub e-mailowo zostały uwzględnione. Zmiany na  ogólnodostępnych listach nastąpią jednak dopiero w przyszłym tygodniu.
 
linia1
Pomorska Liga Zadaniowa

Drodzy uczniowie i nauczyciele,

serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie.

 

Pomorska Liga Zadaniowa jest konkursem organizowanym w ramach projektu „Zdolni z Pomorza”. Konkurs organizowany jest na dwóch poziomach kształcenia: gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym, oddzielnie dla przedmiotów: fizyka, informatyka, matematyka, biologia, chemia, przedmioty rozwijające kompetencje społeczne *.

(Wsparciem w obszarze kompetencji społecznych objęci mogą zostać uczniowie, którzy wykazującą się uzdolnieniami w takich przedmiotach, jak np.: język polski, historia, WOS, sztuka, filozofia itp.)

Pomorska Liga Zadaniowa jest konkursem realizowanym w trzech etapach:

I etap podstawowy – przeprowadzony pod nadzorem nauczycieli w szkołach/placówkach oświatowych,

II etap powiatowy – w formie elektronicznej, prace przygotowane przez uczestników w miejscu ich zamieszkania i przesłane poprzez portal „Zdolni z Pomorza” (www.zdolnizpomorza.pomorskie.eu)

III etap wojewódzki – przeprowadzony w miejscu i czasie, wyznaczonym przez organizatora PLZ.

Uczeń może startować tylko w jedny lub kilku konkursach.

 HARMONOGRAM POMORSKIEJ LIGII ZADANIOWEJ (wersja skrócona):

a) zgłoszenie do udziału w konkursie   – do 5 maja 2017 roku,
b) eliminacje I etapu podstawowego   – od 09 do 10 maja 2017 roku,
c) eliminacje II etapu powiatowego   – do 25 maja 2017 roku,
d) eliminacje III etapu wojewódzkiego   – 10 czerwca 2017 roku.

POBIERZ ULOTKĘ O KONKURSIE!

Szczegółowy plan przebiegu konkursu (regulamin, harmonogram oraz wskazówki dotyczące zgłoszenia uczestników) znajdują się poniżej. 

 

regulamin

ikona word    pdf pobierz 

harmonogram

ikona word   pdf pobierz 

cooltext240078312852525

Uczestnictwo uczniów w Pomorskiej Lidze Zadaniowej zgłasza szkoła/ placówka oświatowa. Rejestracja uczestników odbywa się poprzez formularz zgłoszeniowy zamieszczony na portalu „Zdolni z Pomorza” (www.zdolnizpomorza.pomorskie.eu). Zgłoszenia dokonuje dyrektor szkoły lub osoba wyznaczona przez dyrektora. W zgłoszeniu należy podać dane teleadresowe szkoły, poziom kształcenia (gimnazjalny/ponadgimnazjalny), listę uczniów (imię i nazwisko wraz z datą urodzenia) osobno dla każdego z przedmiotów (fizyka, informatyka, matematyka, biologia, chemia, przedmioty rozwijające kompetencje społeczne).

Termin zgłoszeń upływa: 5 maja 2017 r. Zgłoszenia przekazane po terminie i dokonane w inny sposób niż elektroniczny nie będą brane pod uwagę.

Uczeń może zgłosić się samodzielnie (w przypadku, gdy szkoła nie bierze udziału w konkursie). Wówczas organizator konkursu w porozumieniu ze szkołą oraz LCNK wyznacza miejsce przeprowadzenia konkursu.

Zgłoszenie do udziału w PLZ jest równoważne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez organizatorów danych osobowych uczestników w zakresie związanym z organizacją, przebiegiem i upowszechnianiem konkursu. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu Pomorskiej Ligi Zadaniowej we wszystkich jego punktach.

wymagania

Poziom kształcenia  
   
ETAP GIMNAZJALNY SZKOŁA PONADGIMNAZJALNA

 pdf pobierzkompetencje społeczne

pdf pobierz kompetencje społeczne
 pdf pobierzinformatyka pdf pobierz informatyka
 pdf pobierzbiologia pdf pobierz biologia
 pdf pobierzfizyka pdf pobierz fizyka
pdf pobierzmatematyka pdf pobierzmatematyka
pdf pobierzchemia pdf pobierzchemia

protokoly

PROTOKÓŁ Z PRZEBIEGU

POMORSKIEJ LIGI ZADANIOWEJ

 2016/2017

ikona word    ikona word     ikona word

I Etap podstawowy

– gimnazjum
/szkoła ponadgimnazjalna*

 

II Etap powiatowy

– gimnazjum
/szkoła ponadgimnazjalne*

powiat …………………………

  Etap wojewódzki
– gimnazjum
/szkoła ponadgimnazjalna

 

Powered by JS Network Solutions