Odbyła się: XII Konferencja z cyklu "Zdrowie dzieci i młodzieży" - materiały pokonferencyjne

ODBYŁA SIĘ...
 

XII Konferencja z cyklu "Zdrowie dzieci i młodzieży"

- Oni są wśród nas. Uczeń przewlekle chory w społeczności szkolnej
.
 

22 marca 2017 r odbyła się XII konferencja z cyklu "Zdrowie dzieci i młodzieży" - ?Oni są wśród nas. Uczeń przewlekle chory w społeczności szkolnej?.
Z uwagi na doniosłość poruszanych problemów patronat honorowy nad konferencją   objęli: Marek Michalak ? rzecznik praw dziecka, Mieczysław Struk -marszałek województwa pomorskiego oraz Monika Kończyk ?pomorski kurator oświaty. Wśród uczestników spotkania (140 osób) byli dyrektorzy, nauczyciele, pedagodzy, pielęgniarki szkolne oraz pracownicy samorządowi.
Jedną z przyczyn trudności szkolnych dzieci są ich przewlekłe choroby. W każdej szkole napotykamy uczniów cierpiących na schorzenia układu oddechowego, krążenia, nerwowego, itp. Uczniowie ci uczęszczają do szkoły, jednak często ze względu na swój stan zdrowia nie są w stanie wypełniać obowiązków szkolnych w takim stopniu i zakresie jak ich zdrowi rówieśnicy. Dlatego też bardzo istotne jest skoordynowanie postępowania leczniczego wobec takich dzieci z oddziaływaniami pedagogicznymi. Tylko ścisłe porozumienie i współdziałanie rodziców, lekarza, nauczyciela oraz psychologa pozwoli na zrozumienie specyficznej sytuacji chorego dziecka oraz dobranie odpowiednich metod postępowania. 
Właśnie te  zagadnienia były omawiane podczas konferencji zorganizowanej przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, Starostwo Powiatowe i Akademię Pomorską.
 
Relacja filmowa
 
cinema strip 64074 340
 
Poniżej zamieszczamy materiały pokonferencyjne:
 
 
 
Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć
(foto: Jan Maziejuk)
 
 
 

Odwiedza nas 126 gości oraz 0 użytkowników.

Joomla Social Extensions