Pismo Podsekretarza Stanu Macieja Kopcia

Poniżej zamieszczamy pismo Ministra Macieja Kopcia skierowane do Dyrektorów i Nauczycieli, w związku z występującym zagrożeniem dla bezpieczeństwa uczniów korzystających z technologii informacyjno-komunikacyjnych:
Powered by JS Network Solutions