Zespół do spraw wdrażania reformy w województwie pomorskim

Pomorski Kurator Oświaty powołał Zespół ds. wdrażania reformy edukacji w województwie pomorskim w następującym składzie:

1. Marek Strociak,
Pomorski Wicekurator Oświaty, Przewodniczący Wojewódzkiego Zespołu ds. wdrażania reformy edukacji w województwie pomorskim, tel. 58 322 29 03,

2. Jerzy Wiśniewski,
dyrektor Wydziału Strategii Nadzoru Pedagogicznego, wojewódzki koordynator ds. wdrażania reformy oświaty, tel. 58 669 34 44,

3. Małgorzata Bielang,
dyrektor Wydziału Rozwoju Edukacji, koordynator ds. wdrażania podstaw programowych, tel. 58 669 34 12,

4. Marek Nowicki,
starszy wizytator Wydziału Rozwoju Edukacji, tel. 58 669 34 34,

5. Anna Ciewiertnia,
starszy wizytator Delegatury w Tczewie Kuratorium Oświaty w Gdańsku, koordynator lokalny, tel. 58 530 00 25,

6. Jolanta Kowalewska,
starszy wizytator Delegatury w Kościerzynie Kuratorium Oświaty w Gdańsku, koordynator lokalny, tel. 58 686 20 14,

7. Bronisław Kisiel,
starszy wizytator Delegatury w Słupsku Kuratorium Oświaty w Gdańsku, koordynator lokalny, tel. 59 846 85 16.


Do zadań Zespołu należy w szczególności:

1. Koordynowanie działań związanych z wdrażaniem reformy edukacji, w szczególności wspieranie dyrektorów, nauczycieli, samorządów w okresie wdrażania zmian.

2. Organizowanie spotkań i prowadzenie konsultacji z jednostkami samorządu terytorialnego, dyrektorami, nauczycielami, rodzicami i innymi podmiotami.

3. Wykonywanie innych zadań wskazanych przez Pomorskiego Kuratora Oświaty w zakresie wdrażania reformy edukacji.

Odwiedza nas 152 gości oraz 0 użytkowników.

Joomla Social Extensions