Kurs na dobry zawód: warsztaty nawigacyjno-mechaniczne. Praktyczna preorientacja zawodowa!

compass 152121 960 720Adresat:  nauczyciele wychowawcy, pedagodzy, doradcy zawodowi, inni zainteresowani nauczyciele oraz gimnazjaliści
Termin: 15 luty 2017 r., godz. 14.00-16.00

Miejsce: Zespół Szkół Mechanicznych i Logistycznych w Słupsku, ul. Niedziałkowskiego 2 

 

Adresat:  nauczyciele wychowawcy, pedagodzy, doradcy zawodowi, inni zainteresowani nauczyciele oraz gimnazjaliści (2-3 uczniów reprezentujących szkołę gimnazjalną + nauczyciel-opiekun)

Termin: 15 luty 2017 r., godz.14.00-16.00

Liczba godzin: 2

Miejsce: Zespół Szkół Mechanicznych i Logistycznych w Słupsku, ul. Niedziałkowskiego 2

Osoba prowadząca: kmdr ppor. dr Dariusz Kloskowski 

Odpłatność: forma bezpłatna

Koordynator: Marcin Kisielewski - konsultant ds. wspomagania nauczycieli przedmiotów zawodowych.

Działanie w ramach Regionalne Programu Strategicznego Aktywni Pomorzanie 2017.

Działanie 1.3.1. Skuteczne poradnictwo zawodowe.

 

Program:

Warsztaty nawigacyjno-mechaniczne dla gimnazjalistów ? praktyczna prezentacja zawodu marynarza

Zakres szkolenia z nawigacji:

  • wykreślanie kursów,
  • wykorzystanie morskich jednostek miar w nawigacji.

Zakres szkolenia mechaniki okrętowej:

  • pojęcie prędkości statku,
  • zanurzenie,
  • trym statku,
  • podstawowe wymiary
  • jednostki mechaniki okrętowej.

OBOWIĄZKOWE DANE DO ZAŚWIADCZENIA
Nazwisko nauczyciela(*)
Nieprawidłowe dane
Imię Nauczyciela(*)
Nieprawidłowe dane
Nazwisko Ucznia nr 1(*)
Nieprawidłowe dane
Imię Ucznia nr 1(*)
Nieprawidłowe dane
Nazwisko Ucznia nr 2(*)
Nieprawidłowe dane
Imię Ucznia nr 2(*)
Nieprawidłowe dane
Nazwisko Ucznia nr 3(*)
Nieprawidłowe dane
Imię Ucznia nr 3(*)
Nieprawidłowe dane
E-mail(*)
Nieprawidłowe dane
Telefon kontaktowy(*)
Nieprawidłowe dane
SZKOŁA/PLACÓWKA/INSTYTUCJA
Nazwa(*)
Nieprawidłowe dane
Adres (ulica, numer budynku)(*)
Nieprawidłowe dane
Miejscowość(*)
Nieprawidłowe dane
Kod(*)
Nieprawidłowe dane
Powiat(*)
Nieprawidłowe dane
Telefon kontaktowy szkoły/placówki (*)
Nieprawidłowe dane
Typ(*)


Nieprawidłowe dane
Adres e-mail szkoły/placówki *(*)
Nieprawidłowe dane
Stanowisko/Nauczany przedmiot(*)
Nieprawidłowe dane
Kurs/warsztat/inne
Nieprawidłowe dane
zgoda(*)
Nieprawidłowe dane
Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych (teks jednolity z 2014 r. Dz. U. Poz. 1182 ze zm.) informujemy, że:
1. Administratorem danych jest Dyrektor Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku, ul. Poniatowskiego 4a, 76-200 Słupsk.
2. Celem zbierania danych jest realizacja niniejszej formy doskonalenia.
3. Nie przekazujemy danych odbiorcom.
4. Każda osoba fizyczna, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda osoby, której dane dotyczą.

Odwiedza nas 109 gości oraz 1 użytkownik.

Joomla Social Extensions