Kurs: Nie jestem bezradna/y wobec agresji i autoagresji u osób z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i zaburzeniami psychicznymi

stop agresji2Temat: Nie jestem bezradna/y wobec agresji i autoagresji u osób z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i zaburzeniami psychicznymi
Liczba godzin: 16
Termin realizacji: 28-29 października 2016 r.
liniazielona

Adresat: zainteresowani nauczyciele, pedagodzy

Miejsce: sala dydaktyczna ODN w Słupsku, ul. Bałtycka 29

Termin realizacji:28 października 2016 r. (piątek), godz. 13.30-20.00; 

                            29 października 2016 r. (sobota), godz. 09.00-15.30
UWAGA: 
  • Uruchomienie kursu rozpocznie się tylko wówczas, gdy zgłosi się minimum 16 osób.
  • Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 24 października 2016 r.
  • O zakwalifikowaniu się na daną formę i szczegółach organizacyjnych poinformujemy Państwa pocztą e-mail na adres podany w karcie zgłoszenia lub telefonicznie.
 
Odpłatność jednego uczestnika: 145 zł (przy grupie 16-osobowej) 

W programie:
  • podniesienie kompetencji nauczycieli pracujących z osobami ze SPE, przejawiającymi zachowania agresywne, poprzez wzrost wiedzy oraz umiejętności w zakresie radzenia sobie z zachowaniami agresywnymi i utoagresywnymi u osób z niepełnoprawnością intelektualną, z autyzmem i z zaburzeniami psychicznymi
Koordynator: Władysława Hanuszewicz - konsultant ds. wspomagania nauczycieli w zakresie pracy z dziećmi młodszymi i uczniami niepełnosprawnymi i z zaburzeniami rozwoju
 
Zgłoś się już dziś wypełniając elektroniczną kartę zgłoszenia. Z listy rozwijalnej wybierz właściwy tytuł szkolenia:
KARTA ZGŁOSZENIA ELEKTRONICZNEGO
Imię(*)
Nieprawidłowe dane
Nazwisko(*)
Nieprawidłowe dane
Data urodzenia(*) / /
Nieprawidłowe dane
Miejsce(*)
Nieprawidłowe dane
SZKOŁA/PLACÓWKA
Nazwa(*)
Nieprawidłowe dane
Adres(*)
Nieprawidłowe dane
Typ(*)


Nieprawidłowe dane
Stanowisko/Nauczany przedmiot(*)
Nieprawidłowe dane
E-MAIL I ADRES ZAMIESZKANIA
E-mail(*)
Nieprawidłowe dane
Adres zamieszkania(*)
Nieprawidłowe dane
Miejscowość(*)
Nieprawidłowe dane
Kod(*)
Nieprawidłowe dane
Telefon(*)
Nieprawidłowe dane
Powiat(*)
Nieprawidłowe dane
KURS/WARSZTATY
Kurs/warsztat/inne(*)
Nieprawidłowe dane
"Administratorem danych osobowych gromadzonych i przetwarzanych zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 2-5 ustawy o ochronie danych osobowych, a zamieszczanych w formularzach zgłoszeniowych jest Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku, ul. Poniatowskiego 4a, 76-200 Słupsk. Każdy kandydat uprawniony jest do wglądu w siedzibie ODN w swoje zgłoszone dane osobowe, do żądania ich poprawienia albo usunięcia jeśli są gromadzone i przetwarzane w innym celu niż określony w przepisie art, 23 ust, 1 pkt 2-5 ustawy o ochronie danych osobowych"

Odwiedza nas 198 gości oraz 0 użytkowników.

Joomla Social Extensions