Kurs grantowy: Realizacja podstawy programowej na kwalifikacyjnych kursach zawodowych dla dorosłych

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku zaprasza do uczestnictwa w wojewódzkim zadaniu edukacyjnym Pomorskiego Kuratora Oświaty pn.:

Realizacja podstawy programowej na kwalifikacyjnych kursach zawodowych dla dorosłych

Adresaci: kadra kierownicza szkół zawodowych i placówek oświatowych, nauczyciele  teoretycznych przedmiotów zawodowych, nauczyciele praktycznej nauki zawodu.

Informacje organizacyjne:

 • Liczba osób: 100
 • Liczba grup: 4
 • Liczba uczestników w grupie: 25
 • Ogólna liczba godzin dydaktycznych dla jednego uczestnika: 20
 • Całkowita odpłatność uczestnika: 20 zł
 • Rekrutacja kończy się na 5 dni przed rozpoczęciem pierwszych zajęć
  O zakwalifikowaniu na kurs decyduje:
  * kolejność zgłoszeń
  * miejsce pracy (wieś, miasto)
  * liczba zgłoszonych nauczycieli z danej szkoły/placówki

 • Osoby zakwalifikowane na kurs zostaną o tym powiadomione drogą e-mailową, wówczas też należy uiścić opłatę za kurs (w tytule przelewu należy podać temat grantu i grupę)


Grupy i terminy zajęć:

Grupa zajęciowa Miejsce szkolenia   Terminy zajęć
 Grupa I
Gdańsk
Centrum Edukacji Nauczycieli 
w Gdańsku
al. gen. J. Hallera 14
80-401 Gdańsk
21,22,23 X 2016

piątek: 15.00-19.00 (5 godz.)
sobota: 9.00-15.30 (8 godz.)
niedziela: 9.00-14.55 (7 godz.)
 Grupa II
Kościerzyna

Powiatowy Zespół Szkół nr 2
w Kościerzynie
ul. Wybickiego 1

4, 5, 6 XI 2016

piątek: 15.00-19.00 (5 godz.)
sobota: 9.00-15.30 (8 godz.)
niedziela: 9.00-14.55 (7 godz.)
 Grupa III
Chojnice

Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej
w Chojnicach
ul. Kościerska

18, 19, 20 XI 2016

piątek: 15.00-19.00 (5 godz.)
sobota: 9.00-15.30 (8 godz.)
niedziela: 9.00-14.55 (7 godz.)
Grupa IV
Słupsk
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
76-200 Słupsk (dawny MEDYK)
ul. Bałtycka 29 (sala dydaktyczna)

25, 26, 27 XI 2016

piątek: 15.00-19.00 (5 godz.)
sobota: 9.00-15.30 (8 godz.)
niedziela: 9.00-14.55 (7 godz.)

Warunkiem uzyskania świadectwa jest: opuszczenie maksymalnie 4 godzin szkolenia, wysoka aktywnosć podczas zajęć, samodzielne opracowanie planu i programu nauczania dla wybranego KKZ. 

Moduły zajęć:

 1. Formalno-prawne podstawy planowania i organizowania kwalifikacyjnych kursów zawodowych.
 2. Plany nauczania na kwalifikacyjnych kursach zawodowych.
 3. Programy nauczania dla kwalifikacyjnych kursów zawodowych.
 4. Możliwości adoptowania szkolnych planów i programów nauczania na potrzeby kwalifikacyjnych kursów zawodowych.
 5. Opracowanie programu nauczania  dla kwalifikacyjnego kursu zawodowego.

KARTA ZGŁOSZENIA ELEKTRONICZNEGO
Imię(*)
Nieprawidłowe dane
Nazwisko(*)
Nieprawidłowe dane
Data urodzenia / /
Nieprawidłowe dane
Miejsce
Nieprawidłowe dane
SZKOŁA/PLACÓWKA
Nazwa(*)
Nieprawidłowe dane
Adres(*)
Nieprawidłowe dane
Typ


Nieprawidłowe dane
Stanowisko/Nauczany przedmiot
Nieprawidłowe dane
E-MAIL I ADRES ZAMIESZKANIA
E-mail(*)
Nieprawidłowe dane
Adres zamieszkania
Nieprawidłowe dane
Miejscowość
Nieprawidłowe dane
Kod
Nieprawidłowe dane
Telefon
Nieprawidłowe dane
Powiat
Nieprawidłowe dane
KURS/WARSZTATY
(*)
Nieprawidłowe dane
Data zgłoszenia(*)
Nieprawidłowe dane
"Administratorem danych osobowych gromadzonych i przetwarzanych zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 2-5 ustawy o ochronie danych osobowych, a zamieszczanych w formularzach zgłoszeniowych jest Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku, ul. Poniatowskiego 4a, 76-200 Słupsk. Każdy kandydat uprawniony jest do wglądu w siedzibie ODN w swoje zgłoszone dane osobowe, do żądania ich poprawienia albo usunięcia jeśli są gromadzone i przetwarzane w innym celu niż określony w przepisie art, 23 ust, 1 pkt 2-5 ustawy o ochronie danych osobowych"

Odwiedza nas 152 gości oraz 0 użytkowników.

Joomla Social Extensions