Monitorowanie realizacji praktycznej nauki zawodu w zasadniczej szkole zawodowej

logo KO Gdansk

Zgodnie z ustalonymi przez Ministra Edukacji Narodowej podstawowymi kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2015/16 prowadzone będzie monitorowanie realizacji praktycznej nauki zawodu przez uczniów zasadniczej szkoły zawodowej.Celem monitorowania realizacji praktycznej nauki zawodu w zasadniczej szkole zawodowej jest pozyskanie informacji o stosowanych przez szkoły rozwiązaniach organizacyjnych związanych z realizacją praktycznej nauki zawodu oraz o uwzględnieniu zalecanych warunków i sposobów jej realizacji, których stosowanie sprzyja osiąganiu zamierzonych celów.

liniazielona

Działanie prowadzone będzie na zlecenie Ministerstwa Edukacji Nauczycieli przez Kuratorów Oświaty, a wspierane będzie przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie.

W roku szkolnym 2015/16 monitorowaniem zostaną objęte wszystkie zasadnicze szkoły zawodowe dla młodzieży (z podziałem na publiczne oraz niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych), z wyłączeniem szkół, w których kształcenie odbywają wyłącznie uczniowie będący pracownikami młodocianymi. Monitorowaniem nie są objęte zasadnicze szkoły zawodowe specjalne.

Dyrektorzy wytypowanych do badania szkół poinformowani zostaną o adresie, pod którym dostępne będą tekstowe wersje formularza ankiety oraz adresie, pod którym zostaną opublikowane materiały tj. instrukcja dotycząca rejestracji, logowania i wypełniania ankiet.

Żródło: http://www.kuratorium.gda.pl/monitorowanierealizacjipraktycznejnaukizawoduwzasadniczejszkolezawodowej_p4552.html

Odwiedza nas 100 gości oraz 0 użytkowników.

Joomla Social Extensions