I Międzyszkolny Konkurs Nawigacyjny o tytuł ,,MISTRZA NAWIGACJI?

DSCN03179. marca 2016 roku Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we współpracy z kmdr. ppor. dr. Dariuszem Kloskowskim zorganizował I Międzyszkolny Konkurs Nawigacyjny o tytuł ,,MISTRZA NAWIGACJI” dla uczniów klas VI szkół podstawowych subregionu słupskiego. Gospodarzem turnieju była Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przyszpitalnymi nr 9 im. kmdra por. Stanisława Hryniewieckiego w Słupsku. Do konkursu przystąpili nauczyciele i uczniowie ze szkół podstawowych ze Słupska, Kobylnicy, Ustki i Rokit. Konkurs był ewaluacją przeprowadzonych wcześniej dwukrotnie matematycznych warsztatów nawigacyjnych. WYNIKI!!!

 

liniazielona

WYNIKI KONKURSU:

Tytuł Mistrza Nawigacji zdobył: Bartosz KOPANIA - ZSS w Kobylnicy

Wyróżenienia:
1. Oskar Nowak - SP 2 w Ustce

2. Maciej Bogdziewicz - ZSS w Kobylnicy

3. Hanna Pisarenok - SPzOP nr 9 w Słupsku.

Uroczyste uhonorowanie zwycięzców Konkursu nastąpi podczas  XX. – Jubileuszowego Festiwalu Piosenki Marynistycznej „Łajba 2016”, który odbędzie się w 19 marca 2016 r. w Słupskim Inkubatorze Technologicznym przy ul. Portowej 13b - o godz. 12.00.

GRATULUJEMY!

liniazielona

Dzieci z subregionu słupskiego przygotowywały się do konkursu w sposób dwuetapowy poprzez udział w zorganizowane wcześniej przez ODN w Słupsku i przeprowadzone przez kmdr Dariusza Kloskowskiego i Mirosława Lamkowskiego warsztatów pn. „Matematyczne potyczki nawigacyjne na mapie morskiej”.

Celem konkursu było: podniesienie poziomu kompetencji nawigacyjno-kartograficznych oraz matematyczno-przyrodniczych uczniów, wyrabianie nawyku stosowania zasad matematycznych i procedur podczas prowadzenia nawigacji morskiej, motywowanie szóstoklasistów do doskonalenia własnych umiejętności w zakresie geometrii wykreślnej oraz posługiwania się przyrządami nawigacyjnymi, oswajanie dzieci z samodzielnym radzeniem sobie w sytuacjach trudnych (praca z mapą i przyrządami nawigacyjnymi, podejmowanie decyzji, kalkulacja matematyczno-nawigacyjna) i wyłonienie MISTRZA NAWIGACJI klas VI.

Zadanie nawigacyjne na turnieju młodych nawigatorów przygotował kmdr ppor. dr Dariusz Kloskowski. Obejmowało ono wykonanie zliczenia graficznego drogi statku, gdzie wykonać należało między innymi takie operacje, jak: określanie pozycji na mapie morskiej, obliczanie kursów rzeczywistych z uwzględnieniem całkowitej poprawki (deklinacji i dewiacji kompasu magnetycznego) i wykreślenie ich na mapie morskiej, określenie drogi statku (na podstawie logu) i odkładanie jej na danym kursie, zliczenie drogi i opisanie jej na mapie, zgodnie z zasadami nawigacji .

Po zakończenia konkursu wszyscy uczniowie oraz nauczyciele, którzy przygotowali szóstoklasistów do turnieju, otrzymali dyplomy za uczestnictwo w potyczkach nawigacyjnych. Jury w składzie: kmdr ppor. dr Dariusz Kloskowski, Mirosław Lamkowski – Prezes Szkoły Żeglarskiej „MAGOLA”, Iwona Poźniak – konsultant Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli dokona teraz oceny prac. Ogłoszenie wyników i uroczyste uhonorowanie zwycięzców tytułem Mistrza Nawigacji nastąpi podczas  XX. – Jubileuszowego Festiwalu Piosenki Marynistycznej „Łajba 2016”, który odbędzie się w 19 marca 2016 r. w Słupskim Inkubatorze Technologicznym - o godz. 12.00.

 

 

Odwiedza nas 92 gości oraz 0 użytkowników.

Joomla Social Extensions