polityka glowne

 

 

Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa 
w roku szkolnym 2016/2017

W roku szkolnym 2016/2017 podstawowymi kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa będą:

  1. Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży.
  2. Rozwijanie kompetencji informatycznych dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach.
  3. Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości.
  4. Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych poprzez angażowanie pracodawców w proces dostosowania kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2016_2017.docx

Informacja ze stronymen.gov.pl

 

liniazielona

 

Stanowisko Pomorskiej Rady Oświatowej

w sprawie wprowadzonych i planowanych zmian  w systemie oświaty

oraz harmonogramu ich wdrażania 

Pomorska Rada Oświatowa, reprezentująca różne instytucje i środowiska Pomorza: jednostki samorządu terytorialnego każdego szczebla, szkoły wyższe, szkoły na wszystkich etapach edukacyjnych, organizacje pozarządowe, przedsiębiorców, rodziców, uczniów, media oraz związki zawodowe, korzystając ze swoich ustawowych kompetencji, uznaje za konieczne wyrażenie opinii i przedstawienie wniosków w sprawie niektórych wprowadzonych i planowanych zmian w systemie oświaty, gdyż dbałość o jakość edukacji jest świadectwem odpowiedzialnego myślenia wszystkich partnerów społecznych o przyszłości.

czytaj całość

Gdańsk, 25 marca 2016 r.

liniazielona

 

 

Rok Otwartej Szkoły

Minister Edukacji Narodowej, na podstawie przepisów ustawy o systemie oświaty (art. 35 ust. 2 pkt 1), ustaliła podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2015/2016Ponadto Joanna Kluzik-Rostkowska nadchodzący rok szkolny Rokiem Otwartej Szkoły

 

 

 

Powered by JS Network Solutions