Odbyło się w ODN - Monitorowanie podstawy programowej

W dniu 23 listopada 2015r. w Wyższej Hanzeatyckiej Szkole Zarządzania w Słupsku odbyło się seminarium, połączone z warsztatami, nt. „Monitorowanie podstawy programowej kształcenia ogólnego – w praktyce”.

Wykłady wygłosili i warsztaty prowadzili: Marta Kobza i Zbigniew Żuchowski, eksperci ORE w Warszawie, autorzy wielu publikacji nt. monitorowania podstawy programowej.

Dyrektorzy i nauczyciele szkół i placówek oświatowych, uczestniczący w seminarium i warsztatach, mieli okazję zapoznać się z propozycjami i praktycznymi rozwiązaniami, które umożliwiają bieżące i odroczone monitorowanie podstawy programowej:

  • zarówno w skali mikro (prowadzone przez nauczycieli), jak i w skali makro (prowadzone przez dyrektorów szkół),
  • ale także w dwóch płaszczyznach odniesienia czyli monitorowanie realizacji treści podstawy programowej (np. zgodnie z zalecanymi warunkami i sposobem realizacji) , jak też monitorowanie zadań związanych z kształtowaniem kompetencji, umiejętności, postaw uczniów (sformułowanymi jako zadania szkoły, jak i kluczowe kompetencje w uczeniu się przez całe życie).

Zwracano uwagę, że celem kształcenia na każdym etapie edukacyjnym jest nie tylko przyswojenie przez uczniów wiadomości, ale również kształtowanie pewnych umiejętności oraz postaw i zachowań. Te umiejętności zostały wymienione we wstępie, poprzedzającym wymagania ogólne i szczegółowe podstawy programowej. Są one spójne z europejskimi kompetencjami kluczowymi.

Program seminarium; Wstępna prezentacja na seminarium – [kliknij tutaj-pdf]

Kompetencje kluczowe - [kliknij tutaj-pdf]

Odwiedza nas 98 gości oraz 0 użytkowników.

Joomla Social Extensions