Spotkania w sieci z dr Zbigniewem Wieczorkiem

W dniach 16 i 17 listopada 2015 r. gościliśmy w ODN w Słupsku Zbigniewa Wieczorka doktora nauk humanistycznych z Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.

 

16 XI

- odbyło się seminarium nt. "Porozumienie Bez Przemocy Marshala Rosenberga jak metoda budowania satysfakcjonujących relacji w życiu". Nauczyciele zostali zapoznani z koncepcją języka jako czynnika kształtującego reguły życia społecznego, znaczeniem kształtowania nawyku refleksyjnego korzystania z języka, rozwijania umiejętności korzystania z modelu komunikacyjnego M. Rosenberga oraz doskonalenia empatii za pomocą modelu M. Rosenberga.

 

17 XI

- dr Zbigniew Wieczorek przeprowadził kolejne seminarium nt. „Edukacyjnej analizy transakcyjnej i treningu asertywności w edukacji włączającej”, którego celem było zapoznanie z teorią Edukacyjnej Analizy Transakcyjnej (EAT), kształtowanie nawyku, korzystania z języka EAT do opisu sytuacji relacyjnej, doskonalenie technik asertywnego reagowania oraz kształtowanie postawy refleksyjnego podejścia do edukacji włączającej.

W obu spotkaniach łącznie wzięło udział 46 nauczycieli, pedagogów i psychologów.

 

Odwiedza nas 77 gości oraz 0 użytkowników.

Joomla Social Extensions