Dotacja celowa dla uczniów z niepełnosprawnością na podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe

Dotacja celowa dla uczniów niepełnosprawnych na podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe na rok szkolny 2019/20

Z informacji MEN wynika, że w roku budżetowym 2019 obowiązują kwoty dotacji celowej (tzn. na rok szkolny 2019/20) analogiczne jak roku 2018. Należy mieć tylko na uwadze, że dotacja na podręczniki tym razem obowiązuje tylko w klasach III i VI.

Podstawą do wyliczenia kwot dotacji są wskaźniki z rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2018 roku (rozporządzeniew sprawie wysokości wskaźników zwiększających kwoty dotacji celowej na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych w 2018 r. i 2019 r.). Nowe rozporządzenie weszło w życie 1 kwietnia 2018 roku, zastępując analogiczne rozporządzenie z 2017 roku.

Zgodnie z ustawą dotacja celowa na podręczniki i materiały edukacyjne jest udzielana, "pod warunkiem, że taki komplet podręczników lub materiałów edukacyjnych będzie zapewniał możliwość używania ich przez uczniów tej klasy przez co najmniej trzy kolejne lata szkolne. Następna dotacja celowa na uczniów tej klasy jest udzielana po trzech kolejnych latach szkolnych.". Dlatego w ubiegłym roku dotacja na podręczniki przysługiwała w klasach II, V i VIII, a teraz w klasach III i VI.

Więcej informacji nt. możliwości wykorzystania przez nauczycieli dotacji celowej oraz środków na wyprawkę szkolną dla uczniów z niepełnosprawnością można było uzyskać podczas konferencji metodycznych organizowanych przez nasz Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku, w partnerstwie z PWN w dniach 10 i 21 maja br.

Zainteresowanych tematem nauczycieli, którzy nie mogli wziąć udziału ww. spotkaniach, zapraszam raz jeszcze na 6 czerwca 2019 r. o godz. 15.30 do sali konferencyjnej Szkoły Podstawowej przy Powiatowym Zespole Kształcenia Specjalnego w Wejherowie, ul. Sobieskiego 279. Tematem konferencji będzie: „Praca z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną (UzNI) w stopniu lekkim w klasie integracyjnej i ogólnodostępnej, czyli praktyczne porady wspierania edukacji i rozwoju UN wśród pełnosprawnych rówieśników” (wykł.: M.Gołubiew-Konieczna). W części wstępnej zostanie omówiona tematyka związana ze sposobami finansowania publikacji dla uczniów ze SPE.

Więcej informacji na temat dotacji celowej znajdziecie Państwo pod linkiem: https://www.dotacjecelowe.pl/Dotacje-celowe/Aktualne-kwoty-dotacji-celowej-dla-uczniow-niepelnosprawnych-na-podreczniki-materialy-edukacyjne-i-materialy-cwiczeniowe

                                         Władysława Hanuszewicz - konsultant

Odwiedza nas 109 gości oraz 0 użytkowników.

Joomla Social Extensions