Współpraca z rodzicami w edukacji włączającej

W bieżącym roku szkolnym 2018/19 zrealizowano się po 5 spotkań w każdym zespole sieci współpracy i samokształcenia pn. Współpraca z rodzicami w edukacji włączającej w szkołach podstawowych”. Spotkania odbywały się w salach ODN w Słupsku i w ODN w Chojnicach, pod kierunkiem koordynatora sieci Władysławy Hanuszewicz oraz eksperta Elżbiety Szczypek. Poniżej przedstawiam Państwo ujednolicony materiał wypracowany na zakończenie tegorocznych spotkań.

Najczęściej stosowane formy kontaktu z rodzicami

 1. Indywidualne spotkania
 2. Kontakt przez e-dziennik
 3. Rozmowy telefoniczne
 4. Dzienniczek kontaktu
 5. Spotkania ogólne – klasowe
 6. Wspólnie organizowane uroczystości klasowe, wycieczki, rajdy, wycieczki, wyjścia do kina, do teatru, itp.

Najczęstsze formy pomocy udzielanej przez rodziców

 1. Finansowa
 2. Rzeczowa
 3. Pomoc osobista przy organizacji imprez
 4. Udział w wycieczkach (dodatkowy opiekun)
 5. Zbiórka pieniędzy na określony cel (np. charytatywny)
 6. Sponsorowani
 7. Współudział w rozwiazywaniu problemów wychowawczych klasy/szkoły.

Jak prawidłowo zorganizować spotkanie z rodzicami – Rodzic jako PARTNER

 1. Informacja dla rodzica musi zawierać datę i miejsce spotkania oraz określać cel tego spotkania.
 2. Zaplanować temat spotkania i jego przebieg.
 3. Przygotowanie sali do spotkania – ustawienie stołów i krzeseł.
 4. Nauczyciel prowadzący spotkanie z rodzicami powinien przyjąć postawę otwartą i wspierającą rodzica (postawa ciała, intonacja głosu, mimika twarzy,..).
 5. Realizujemy przebieg spotkania zgodnie z jego zaplanowaniem: załatwienie spraw organizacyjnych, klasowych – zawsze zaczynamy od informacji pozytywnych (sukcesy dydaktyczno-wychowawcze, osiągnięcia uczniów w konkursach, udział w akcjach, czytelnictwo,..). Problemy przedstawiamy beż oceniania ucznia i rodzica (rzeczowo i obiektywnie).
 6. Jeśli rodzic ma być partnerem w rozmowie musimy pamiętać o atmosferze spotkania/dyskusji  (życzliwość, akceptacja, zrozumienie), pomaga drobny poczęstunek typu kawa, herbata, woda.
 7. Dyskusja w czasie spotkania powinna być kontrolowana, tzn. pilnujemy granic czasowych, tematycznych, porządku zabierania głosu.
 8. Problemy indywidualne dzieci zawsze rozwiązujemy w rozmowach indywidualnych (rodzic-wychowawca lub rodzic – nauczyciel przedmiotu), wysłuchując rodzica z poszanowaniem jego uczuć.
 9. Nauczyciel – profesjonalista powinien posiadać i wykorzystywać:
 10. a) umiejętność zachowania dystansu zawodowego w relacjach z rodzicami,
 11. b) umiejętność aktywnego słuchania i rzetelnej, obiektywnej oceny sytuacji.
 12. Podsumowanie spotkania z rodzicami – zaproszenie rodziców do stałej współpracy np. przy organizowaniu imprez klasowych (zapoznać z harmonogramem imprez), zaproponować pełnienie funkcji (np. w Radzie Rodziców) zapytać o propozycje rodziców,.. itp.

Strategia prowadzenia rozmów z trudnym  rodzicem 

 1. Przywitać ich z uśmiechem.
 2. Dostosować kanał komunikacji do sytuacji.
 3. Stworzyć właściwą przestrzeń do rozmowy.
 4. Zaproponować coś do picia,  zapytać o samopoczucie, jednak przy zachowaniu dystansu zawodowego.
 5. W rozmowie stosujemy KOMUNIKAT JA – mówimy o swoich odczuciach w zaistniałej sytuacji.
 6. Dajemy rodzicowi czas, by opowiedział coś o swoim dziecku.
 7. Budujemy w rodzicu poczucie, ze jest słuchany i że liczymy się z nim.
 8. Pracujemy nad wspólnym rozwiązaniem problemu - jakie rozwiązanie widzi Pan/i w zaistniałej sytuacji?
 9. Nasze rady opieramy na „dobrych praktykach”.
 10. Ustalamy wspólne oddziaływania, zadawalające obie strony, zapewniając rodzica, że te działania ukierunkowane są dla dobra jego dziecka.
 11. Dziękujemy za chęć współpracy.
 12. Ustalamy termin następnego spotkania w celu omówienia efektów ustalonych i zrealizowanych działań oraz ewentualnej weryfikacji.
 13. Pożegnanie.

                                        Władysława Hanuszewicz – konsultant ODN w Słupsku    

Odwiedza nas 72 gości oraz 0 użytkowników.

Joomla Social Extensions