Dzień otwarty w SOSW im. Marynarza Polskiego w Damnicy

Dyrektor i nauczyciele Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Marynarza Polskiego w Damnicy zapraszają na zajęcia otwarte do placówki w dniu 9 maja 2019 r. (czwratek). Zainteresowani nauczyciele i rodzice dzieci z niepełnosprawnością intelektualną bądą mogli w tym dniu spotkać się z dyrektorem ośrodka i z nauczycielami uczacymi na poszczególnych etapach eduakcyjnych, jak również obejrzeć wybrane zajęcia szkolne prowadzone z uczniami, wg poniższego harmonogramu. 

Dzień Otwarty Szkoły

w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Marynarza Polskiego w Damnicy

9.05. 2019 r. - czwartek

Data, godzina

Rodzaj zajęć

Krótka  charakterystyka zespołu klasowego, rodzaj niepełnosprawności uczniów

Obserwacja pod kątem

Osoba prowadząca zajęcia

Godz.

12.35-13.20

Sala 319

 

 

Terapia logopedyczna

Uczennica z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym kl. III Szkoły Podstawowej

 

korekty wad wymowy szeregu syczącego

 

Joanna Molis

Godz.

12.35-13.20

Sala 205

 

 

Zajęcia w świetlicy szkolnej

(opiekuńczo-wychowawcze)

Uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym  i znacznym klas Szkoły Podstawowej

 

metod i form pracy

 

Alina Ziółkowska-Filipek

Godz.

12.35-13.20

Sala 122

Zajęcia rewalidacyjne

Uczennica klasy III Szkoły Podstawowej

 

metod i form pracy

Dorota Szpak

Godz.

12.35-13.20

Sala 304

 

Zajęcia rewalidacyjne

(komunikacja AAC)

Uczeń  z autyzmem I klasa Szkoły Podstawowej

komunikacji alternatywnej                    i wspomagającej

 

Sylwia Nowosadko

Godz.

12.35-13.20

Sala 306

 

 

Zajęcia rewalidacyjne

(korekcyjno-kompensacyjne)

Uczniowie z lekką niepełnosprawnością intelektualną Szkoły Podstawowej klasy VI

usprawniania czytania ze zrozumieniem i wyodrębnianie części mowy

Mirosława Sawicka -Glinka

Godz.

12.00- 14.00

Sala 321

 

                            Konsultacje z pedagogiem

 

Katarzyna        Iwanik-Syrek

 

Godz.

13.35-14.20

Sala 320

 

 

Biofeedback

Uczeń z niepełnosprawnością umiarkowaną  klasa VIII Szkoły Podstawowej

realizacji zaleceń Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

 

Dorota Gajewska

 

Godz. 13.35-14.20

Sala 119

 

 

Terapia integracji sensorycznej

Uczennica z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym klasy VII Szkoły Podstawowej

usprawniania bazowych układów sensorycznych

(dotyku, propriocepcji, przedsionka)

 

 

Grażyna Gazicka

           

Koordynator:  Sylwia Nowosadko

tel. 601626971 

Odwiedza nas 54 gości oraz 0 użytkowników.

Joomla Social Extensions