Podstawy programowania w środowisku Scratch/Blockly i języku PYTHON

PyTechBrain logo transp crop

Szkolenie dla nauczycieli SP uczących klasy 4-8 w zakresie podstaw programowania w języku Python i Scratch/Blockly. Kurs odbędzie się w dniach 23-24 marca 2019, godz. 9.00-15.30 w sali konferencyjnej ODN Słupsk ul. Poniatowskiego 4a. Ze względu formę warsztatową otwieramy nabór na maksymalnie 20 osobową grupę. Forma nieodpłatna.
Kurs przygotowuje nauczycieli do realizacji podstawy programowej w zakresie algorytmów, wykorzystując środowiska programowania blokowego, a następnie tekstowego w Python. Wszystkie narzędzie / programy zaprezentowane w kursie są oparte na licencji GPL (bezpłatne). Podczas kursu będą używane układy PyTechBrain zgodne z Arduino Uno. Szkolenie prowadzić będzie doświadczony trener Adam Jurkiewicz znany z licznych konferencji, szkoleń i publikacji . 

PyTech czujniki

Cele ogólne szkolenia:

  • nauka podstaw języka programowania Python
  • nauka podstaw algorytmiki w kontekście nowej Podstawy Programowej
  • sterowanie robotem na ekranie
  • programowanie układów mechatronicznych (w tym programowalnych)

Treści (szczegółowo):

  • podstawy języka Python: instrukcje wejścia/wyjścia/warunkowe/pętle,
  • podstawy środowisk programistycznych Mu-Editor, BlockPy,
  • podstawy Blockly, Python w środowisku Reeborg,
  • podstawy Scratch, Python dla układów PyTechBrain

Uwaga: rejestracja do 19.03.2019 r.

FORMULARZ REJESTRACYJNY: 

Kurs(*)
Nieprawidłowe dane
OBOWIĄZKOWE DANE DO ZAŚWIADCZENIA
Nazwisko(*)
Nieprawidłowe dane
Imię(*)
Nieprawidłowe dane
Data urodzenia (*)
Nieprawidłowe dane
Na przykład 01-02-1970
Miejsce urodzenia(*)
Nieprawidłowe dane
Informujemy, że data i miejsce urodzenia zostaną wydrukowane na zaświadczeniu
E-mail(*)
Nieprawidłowe dane
Telefon kontaktowy(*)
Nieprawidłowe dane
SZKOŁA/PLACÓWKA/INSTYTUCJA
Nazwa(*)
Nieprawidłowe dane
Miejscowość(*)
Nieprawidłowe dane
Powiat(*)
Nieprawidłowe dane
Telefon kontaktowy szkoły/placówki (*)
Nieprawidłowe dane
Typ(*)


Nieprawidłowe dane
Adres e-mail szkoły/placówki *(*)
Nieprawidłowe dane
Stanowisko/Nauczany przedmiot(*)
Nieprawidłowe dane
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
zgoda(*)
Nieprawidłowe dane
zgoda
Nieprawidłowe dane
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informuję że:

Administratorem danych osobowych jest:
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku, 76-200 Słupsk, ul. Poniatowskiego 4 A

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:
Bogusław Kawczyński, e-mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Celem przetwarzania jest:
Realizacja niniejszej formy doskonalenia.

Podstawą przetwarzania jest:
Zgoda osoby, której dane dotyczą

Prawnie uzasadnionym celem jest: Brak

Odbiorcami danych osobowych są:
Podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe na podstawie przepisów prawa.

Moje dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Moje dane osobowe będą przechowywane przez 5 lat od dnia zakończenia niniejszej formy doskonalenia.

Mam prawo do:
dostępu do dotyczących go danych osobowych, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, informacji o prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych (dotyczy danych przetwarzanych na podstawie zgody), wniesienia skargi do organu nadzorczego

Mam prawo do:
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie się ze zgody należy złożyć w formie wniosku drogą pisemną. Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak możliwości przetwarzania danych innych niż wynikające z przepisów prawa.

Decyzje dotyczące przetwarzania danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Administrator nie profiluje danych osobowych.

Administrator nie przewiduje przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do realizacji niniejszej formy doskonalenia

Administrator po ustaniu celu przetwarzania planuje dalsze przetwarzanie danych tylko w przypadku, gdy osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę.

 

Odwiedza nas 38 gości oraz 0 użytkowników.

Joomla Social Extensions