Wojewódzka konferencja: Erasmus+ Edukacja Szkolna oraz Kształcenie i Szkolnictwo Zawodowe. Projekt w pytaniach i odpowiedziach

erasmus plus 2018

Regionalny Punkt Informacyjny Programu Erasmus+
działający przy Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku zaprasza na Wojewódzką konferencję: Erasmus+ Edukacja Szkolna oraz Kształcenie i Szkolnictwo Zawodowe. Projekt w pytaniach i odpowiedziach organizowaną z udziałem ekspertów z Fundacji Rozwoju Systemu  Edukacji.
 
Termin spotkania: 28 listopada 2018; godz. 10:00-14:00
Adresat: nauczyciele, dyrektorzy szkół i placówek oświatowych realizujących projekty programu Erasmus+ lub chcący aplikować do projektów Erasmus+, przedstawiciele jst, inne osoby zainteresowane
Miejsce realizacji: sala konferencyjna ODN Słupsk, ul. Poniatowskiego 4a

Forma:

konferencja

Status:

rejestracja

Czas trwania:

5 godz. dydaktycznych

Adresaci:

dyrektorzy, szkół i placówek oświatowych, osoby zainterseowane

Cena:

forma bezpłatna

O szkoleniu:
Celem konferencji jest upowszechnianie, promocja i przekazanie informacji na temat projektu ERASMUS+, a zwłaszcza przygotowania wniosków w szkolnictwie i kształceniu zawodowym Akcji 1 i 2, edukacji szkolnej Akcji 1 i 2 (mobilność kadry, partnerstwa strategiczne szkół).
 
PROGRAM:
10.00-10.30 – Rejestracja uczestników konferencji
10.30-10.35 – Otwarcie konferencji i wprowadzenie – Bożena Żuk, dyrektor ODN w Słupsku
10.35-11.30Edukacja szkolna – informacje ekspertaBeata Karwowska i Łukasz Sopyła, FRSE w Warszawie, Zespół Partnerstw strategicznych szkolnych programu Erasmus+ Edukacja szkolna, Akcja 2
11.30-12.30Kształcenie i Szkolenia Zawodowe – informacje ekspertaAgata Herlik-Ślusarczyk, FRSE w Warszawie, Zespół Partnerstw strategicznych szkolnych programu Erasmus+ Edukacja szkolna, Akcja 2
12.15-12.30 – Przerwa kawowa
12.30-14.00 – Warsztaty: Projekt Erasmus+ w pytaniach i odpowiedziach

Miejsce szkolenia:

sala konferencyjna ODN Słupsk, ul. Poniatowskiego 4a (sala na parterze budynku)

Termin:

28 listopada 2018, godz. 10:00-14:00

Koordynator formy:

Grażyna Wieczorekkonsultant ds. informacji pedagogicznej oraz wspomagania nauczycieli w zakresie edukacji europejskiej [Regionalny Punkt Informacyjny]

tel. (59) 84 23 567 wew. 37
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Organizacja:

O zakwalifikowaniu się na daną formę i szczegółach organizacyjnych poinformujemy Państwa pocztą e-mail.

UWAGA: Dane na zaświadczeniu generowane są na podstawie formularza zgłoszeń.

Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowo podane przez uczestnika informacje dotyczące danych osobowych.

W celu potwierdzenia swojego uczestnictwa w warsztatach proszę uzupełnić formularz poniżej

FORMULARZ REJESTRACYJNY:

Kurs(*)
Nieprawidłowe dane
OBOWIĄZKOWE DANE DO ZAŚWIADCZENIA
Nazwisko(*)
Nieprawidłowe dane
Imię(*)
Nieprawidłowe dane
Data urodzenia (*)
Nieprawidłowe dane
Na przykład 01-02-1970
Miejsce urodzenia(*)
Nieprawidłowe dane
Informujemy, że data i miejsce urodzenia zostaną wydrukowane na zaświadczeniu
E-mail(*)
Nieprawidłowe dane
Telefon kontaktowy(*)
Nieprawidłowe dane
SZKOŁA/PLACÓWKA/INSTYTUCJA
Nazwa(*)
Nieprawidłowe dane
Miejscowość(*)
Nieprawidłowe dane
Powiat(*)
Nieprawidłowe dane
Telefon kontaktowy szkoły/placówki (*)
Nieprawidłowe dane
Typ(*)


Nieprawidłowe dane
Adres e-mail szkoły/placówki *(*)
Nieprawidłowe dane
Stanowisko/Nauczany przedmiot(*)
Nieprawidłowe dane
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
zgoda(*)
Nieprawidłowe dane
zgoda
Nieprawidłowe dane
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informuję że:

Administratorem danych osobowych jest:
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku, 76-200 Słupsk, ul. Poniatowskiego 4 A

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:
Bogusław Kawczyński, e-mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Celem przetwarzania jest:
Realizacja niniejszej formy doskonalenia.

Podstawą przetwarzania jest:
Zgoda osoby, której dane dotyczą

Prawnie uzasadnionym celem jest: Brak

Odbiorcami danych osobowych są:
Podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe na podstawie przepisów prawa.

Moje dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Moje dane osobowe będą przechowywane przez 5 lat od dnia zakończenia niniejszej formy doskonalenia.

Mam prawo do:
dostępu do dotyczących go danych osobowych, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, informacji o prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych (dotyczy danych przetwarzanych na podstawie zgody), wniesienia skargi do organu nadzorczego

Mam prawo do:
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie się ze zgody należy złożyć w formie wniosku drogą pisemną. Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak możliwości przetwarzania danych innych niż wynikające z przepisów prawa.

Decyzje dotyczące przetwarzania danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Administrator nie profiluje danych osobowych.

Administrator nie przewiduje przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do realizacji niniejszej formy doskonalenia

Administrator po ustaniu celu przetwarzania planuje dalsze przetwarzanie danych tylko w przypadku, gdy osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę.

Odwiedza nas 116 gości oraz 0 użytkowników.

Joomla Social Extensions