Uwaga wielkie litery
Drodzy uczniowie i nauczyciele,

Zbliża się koniec etapu powiatowego Pomorskiej Ligi Zadaniowej. Bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział.

Wydłużamy czas przesyłania rozwiązań zadań do dnia 10 lutego 2019 r. (niedziela) do godz. 23:59

W przypadku jakichkolwiek pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z Organizatorem drogą emaliową na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie 505 920 645.

W razie problemów technicznych pojawiąjących się w momencie przesyłania plików poprzez formularz zgłoszeniowy prosimy wysłać rozwiązania e-mailem (email ucznia podany w formularzu) na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..  W temacie e-maila proszę wpisać przedmiot i poziom konkursu, np. „matematyka - szkoła podstawowa/gimnazjum” oraz imię i nazwisko ucznia. Natomiast w tekście emaila: imię i nazwisko ucznia, pełną nazwę i adres szkoły, nr telefonu ucznia. Prosimy jednak o wcześniejszy kontakt.

 

UWAGA - informatyka - Szkoły podstawowe i gimnazja
W konkursie z informatyki dla uczniów klas VII i VIII szkoły podstawowej oraz gimnazjów i oddziałów gimnazjalnych województwa pomorskiego w roku szkolnym 2018/2019 uległa zmianie treść zadania trzeciego. Bardzo przepraszamy za trudności. Zamieszczamy erratę do tego zadania.

eliminacje etapu powiatowego

Zgodnie z harmonogramem, uczniowie zakwalifikowani do II etapu powiatowego Pomorskiej Ligii Zadaniowej Zdolni z Pomorza  zobowiązani są do zamieszczania rozwiązań zadań konkursowych do dnia 8 lutego 2019 r.

W dniu 28 stycznia 2019 r. na portalu Zdolni z Pomorza (https://zdolnizpomorza.pomorskie.eu/) oraz na stronie internetowej Organizatora Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku (http://www.odn.slupsk.pl/zostały zamieszczone zadania II etapu powiatowego PLZ.  Każdy uczestnik etapu powiatowego zobowiązany jest do pobrania zadań konkursowych z przedmiotu(ów), z którego / z których został zakwalifikowany.

Uczestnik Pomorskiej Ligi Zadaniowej – etapu powiatowego powinien zamieścić rozwiązania zadań konkursowych w terminie od 28 stycznia 2019r. do 8 lutego 2019rpo wypełnieniu odpowiedniego formularza "Przesłanie rozwiązań - Pomorska Liga Zadaniowa Zdolni z Pomorza 2018/2019 - II etap – przedmiot do wyboru np. biologia – szkoła do wyboru np. szkoła podstawowa/gimnazjum”

W formularzu należy podać dane osobowe uczestnika konkursu, zgodne ze złożoną dokumentacją uczestnika projektu, a następnie dołączyć pliki z odpowiedziami.

Za rozwiązanie pięciu zadań można uzyskać maksymalnie 50 pkt.

Odpowiedzi należy przygotować zgodnie z instrukcją podaną przed pytaniami z poszczególnych konkursów. Rozwiązanie musi być czytelne.

Pliki z odpowiedziami należy przygotować w jednym ze wskazanych formatów: pdf, odt, doc, docx, rtf, txt lub skan/zdjęcie w formacie jpg lub png. Można dołączyć maksymalnie dwa pliki. W konkursie z biologii i matematyki należy przesłać tylko jeden plik. W konkursie z informatyki możliwy jest każdy format plików związany z wykorzystanym w danym zadaniu oprogramowaniem. Pliki z odpowiedziami z konkursu z informatyki należy spakować do jednego archiwum ZIP i przesłać w takiej formie. W konkursie z chemii, kompetencji społecznych oraz fizyki można również przesłać pliki w formie spakowanej, w przypadku, gdy rozwiązania zadań nie będzie można zamieścić w dwóch plikach.

W nazwach plików nie należy stosować polskich znaków. 

Na wpisany adres e-mail przesłane zostanie potwierdzenie przesłania plików.

Formularz można wypełniać wielokrotnie do dnia 28 stycznia. Wielokrotne wypełnienie formularza nie skutkuje żadnymi konsekwencjami. Jeżeli uczestnik - np. przez nieuwagę - nie zamieści jednego pliku z rozwiązaniem, ma możliwość poprawy błędu, ponownie wypełniając formularz i zamieszczając oba pliki rozwiązań.

Do momentu zakończenia etapu można przesyłać korekty rozwiązań (jako kolejne zgłoszenie), przy czym pod uwagę brane będzie wyłącznie zgłoszenie, które wpłynęło jako ostatnie w terminie. Za każdym razem należy wypełniać od początku formularz i zamieszczać wszystkie pliki rozwiązań.

Przypominamy, że zadania należy rozwiązywać samodzielnie.

W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z Organizatorem drogą emaliową na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie 505 920 645.

Przypominamy również, że uczestnikami II etapu PLZ są uczniowie, którzy przesłali na adres Organizatora podpisaną dokumentację wymaganą w projekcie Zdolni z Pomorza. 

Życzymy powodzenia!

formularze do zamieszczania zadańszkoły SP i gimnazjalne

BIOLOGIA
CHEMIA
FIZYKA
MATEMATYKA
INFORMATYKA
KOMPETENCJE SPOŁECZNE

szkoły ponadgimnazjalne

BIOLOGIA
CHEMIA
FIZYKA
MATEMATYKA
INFORMATYKA
KOMPETENCJE SPOŁECZNE

zadania II etapu powiatowego

szkoły SP i gimnazjalne

szkoły ponadgimnazjalne

linia czerwona1

Inf szczegol dla uczestnikow II etapu powiatowego

Wkrótce rozpoczną się zmagania konkursowe II etapu powiatowego. Jeszcze raz gratulujemy wszystkim uczniom, którzy zakwalifikowali się do kolejnego etapu Pomorskiej Ligi Zadaniowej Zdolni z Pomorza.

W dniu 28 stycznia 2019 r. (poniedziałek) na portalu Zdolni z Pomorza (https://zdolnizpomorza.pomorskie.eu/) oraz na stronie internetowej Organizatora Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku (http://www.odn.slupsk.pl/) zostaną zamieszczone zadania II etapu powiatowego PLZ. Zadania zostaną zamieszczone w sposób ogólnodostępny. Każdy uczestnik etapu powiatowego zobowiązany jest do pobrania zadań konkursowych z przedmiotu(ów), z którego/z których został zakwalifikowany.


Uczestnik Pomorskiej Ligi Zadaniowej – etapu powiatowego powinien zamieścić rozwiązania zadań konkursowych w terminie od 28 stycznia 2019r. do 8 lutego 2019r. po wypełnieniu odpowiedniego formularza "Przesłanie rozwiązań - Pomorska Liga Zadaniowa "Zdolni z Pomorza" 2018/2019 - II etap – przedmiot do wyboru np. biologia – szkoła do wyboru np. szkoła podstawowa/gimnazjum”

Formularz udostępniony jest dla uczestników już od 10 stycznia – zachęcamy do wcześniejszego zapoznania się z sposobem funkcjonowania formularza. Formularz można wypełniać wielokrotnie do dnia 28 stycznia. Wielokrotne wypełnienie formularza lub brak jego wypełnienia nie skutkuje żadnymi konsekwencjami.

szkoły SP i gimnazjalne

BIOLOGIA
CHEMIA
FIZYKA
MATEMATYKA
INFORMATYKA
KOMPETENCJE SPOŁECZNE

szkoły ponadgimnazjalne

BIOLOGIA
CHEMIA
FIZYKA
MATEMATYKA
INFORMATYKA
KOMPETENCJE SPOŁECZNE

 

W formularzu należy podać dane osobowe uczestnika konkursu takie jak: imię, nazwisko, adres email, nr telefonu, PESEL, pełną nazwę szkoły, adres szkoły, zgodne ze złożoną dokumentacją uczestnika projektu, a następnie dołączyć pliki z odpowiedziami. Rozwiązanie każdego zadania należy zamieścić w oddzielnym pliku.

Od dnia 28 stycznia 2019 r. do dnia 8 lutego 2019 r. rozwiązania przesyłane poprzez formularz będą podlegały ocenie konkursowej.

UWAGA! Do momentu zakończenia etapu powiatowego tj. do dnia 8.02.2019 r. można przesyłać korekty rozwiązań (jako kolejne zgłoszenie), przy czym pod uwagę brane będzie wyłącznie zgłoszenie, które wpłynęło jako ostatnie w terminie. Za każdym razem wypełniamy od początku formularz i zamieszczamy wszystkie pliki rozwiązań.

Rozwiązania zadań konkursowych przez osoby zakwalifikowane do etapu powiatowego PLZ , które nie przesłały podpisanej dokumentacji wymaganej w projekcie Zdolni z Pomorza (Deklaracja uczestnika projektu, Zakres danych osobowych uczestnika projektu, Oświadczenie uczestnika projektu, Oświadczenie uczestnika projektu (…) po zakończeniu udziału w projekcie) na adres Organizatora nie będą podlegały ocenie.

W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z organizatorem Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku drogą emaliową na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie 505 920 645.

linia czerwona1

wyniki I etapu

Znamy już wyniki I etapu kwalifikacyjnego Pomorskiej Ligi Zadaniowej Zdolni z Pomorza 2018/2019 dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych.

Ze szkół ponadgimnazjalnych w zmaganiach konkursowych wzięło udział ponad 2 000 osób. Do kolejnego etapu zakwalifikowanych zostało 600 uczniów. Po analizie zadań konkursowych Komitet Organizacyjny Pomorskiej Ligi Zadaniowej podjął decyzję o obniżeniu progu punktowego, umożliwiającego start w etapie powiatowym w poszczególnych typach konkursów.

I etap ponadgimnazjalne

Ze szkół podstawowych i gimnazjalnych w konkursach wzięło udział blisko 6 000 osób. Do kolejnego etapu zakwalifikowanych zostało ponad 1100 uczniów. Po analizie zadań konkursowych Komitet Organizacyjny Pomorskiej Ligi Zadaniowej podjął decyzję o obniżeniu progu punktowego, umożliwiającego start w etapie powiatowym, w poszczególnych typach konkursów. Dodatkowo Komitet podjął decyzję o anulowaniu zadania 4 w konkursie z matematyki oraz zadania 3 w konkursie z fizyki. Zadania te - przygotowane przez ekspertów - wykraczały ponad podstawę programową, co nie było zgodne z Regulaminem Pomorskiej Ligi Zadaniowej. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w konkursie z matematyki wynosi 24, a w konkursie z fizyki 21 punktów.

I etap gim SP

Wszystkim uczestnikom gratulujemy udziału, a osobom, które zakwalifikowały się do kolejnego etapu gratulujemy w sposób szczególny. Dziękujemy również wszystkim nauczycielom za trud przygotowania uczniów do konkursu.

List osob zakwa do II etapu powiatowego

szkoły ponadgimnazjalne

 
Uczestnik II etapu PLZ zobowiązany jest do 14 grudnia 2018 r. przesłać podpisaną dokumentację wymaganą w projekcie Zdolni z Pomorza po uprzednim wydrukowaniu jej z portalu Zdolni z Pomorza (www.zdolnizpomorza.pomorskie.eu) na adres: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, 76-200 Słupsk, ul. Poniatowskiego 4 a, z dopiskiem PLZ Zdolni z Pomorza.     

Wymagana dokumentacja:

 • Deklaracja uczestnika projektu,
 • Zakres danych osobowych uczestnika projektu,
 • Oświadczenie uczestnika projektu,
 • Oświadczenie uczestnika projektu (…) po zakończeniu udziału w projekcie

Dokumenty DO POBRANIA: KLIKNIJ TUTAJ

Niezłożenie dokumentacji do 14 grudnia 2018 r., uniemożliwia uczestnikowi dalszy udział w konkursie.

Uczestnik PLZ, który jest objęty innymi formami wsparcia w programie Zdolni z Pomorza (tj. Dyskusyjny Klub Filmowy, Spotkanie autorskie, Obóz naukowy,  Konkurs projektów, Konferencja uczniowska,  Warsztaty specjalistyczne) i złożył dokumenty wymagane w projekcie, zobowiązany jest do złożenia jedynie dokumentu: Oświadczenia uczestnika projektu (…) po zakończeniu udziału w projekcie.

Dalsze szczegóły organizacyjne wkrótce.

 

szkoły SP i gimnazjalne

Uczestnik II etapu PLZ zobowiązany jest do 14 grudnia 2018 r. przesłać podpisaną dokumentację wymaganą w projekcie Zdolni z Pomorza po uprzednim wydrukowaniu jej z portalu Zdolni z Pomorza (www.zdolnizpomorza.pomorskie.eu) na adres: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, 76-200 Słupsk, ul. Poniatowskiego 4 a, z dopiskiem PLZ Zdolni z Pomorza.     

Wymagana dokumentacja:

 • Deklaracja uczestnika projektu,
 • Zakres danych osobowych uczestnika projektu,
 • Oświadczenie uczestnika projektu,
 • Oświadczenie uczestnika projektu (…) po zakończeniu udziału w projekcie

Dokumenty DO POBRANIA:  KLIKNIJ TUTAJ

Niezłożenie dokumentacji do 14 grudnia 2018 r., uniemożliwia uczestnikowi dalszy udział w konkursie.

Uczestnik PLZ, który jest objęty innymi formami wsparcia w programie Zdolni z Pomorza (tj. Dyskusyjny Klub Filmowy, Spotkanie autorskie, Obóz naukowy,  Konkurs projektów, Konferencja uczniowska,  Warsztaty specjalistyczne) i złożył dokumenty wymagane w projekcie, zobowiązany jest do złożenia jedynie dokumentu: Oświadczenia uczestnika projektu (…) po zakończeniu udziału w projekcie.

Dalsze szczegóły organizacyjne wkrótce.

linia czerwona1

zakres wymagan

Zakres wymagań na poszczególnych etapach konkursu dla uczniów klas VII i VIII szkoły podstawowej oraz gimnazjów i oddziałów gimnazjalnych województwa pomorskiego oraz dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

Zakres wymagań na poszczególnych etapach konkursu dla uczniów klas VII i VIII szkoły podstawowej oraz gimnazjów i oddziałów gimnazjalnych województwa pomorskiego obejmuje wiadomości i umiejętności zawarte w wymaganiach ogólnych i szczegółowych określonych w podstawach programowych z: matematyki, fizyki, informatyki, biologii, chemii oraz w przypadku przedmiotów rozwijających kompetencje społeczne z: języka polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie, plastyki, muzyki dla III etapu edukacyjnego (Rozp. MEN z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół z późniejszymi zmianami). Zakres wymagań na etapie powiatowym i wojewódzkim rozszerzony jest  dodatkowo o treści podane  w Załączniku nr 1A.

Zakres wymagań na poszczególnych etapach konkursu dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych obejmuje wiadomości i umiejętności zawarte w wymaganiach ogólnych i szczegółowych określonych w podstawach programowych w zakresie podstawowym i rozszerzonym z matematyki, fizyki, informatyki, biologii, chemii  oraz w przypadku przedmiotów rozwijających kompetencje społeczne: z języka polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie, historii muzyki, historia sztuki, wiedzy o kulturze dla IV etapu edukacyjnego. Zakres wymagań na etapie powiatowym i wojewódzkim rozszerzony jest  dodatkowo o treści podane  w  Załączniku nr 1B.

linia czerwona1

 

Jak skutecznie przygotować ucznia do konkursu NAPIS

Dla nauczycieli przygotowujących uczniów do konkursów, pragnących zapewnić mu jak najlepszą drogę do sukcesu – Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku – Organizator Pomorskiej Ligi Zadaniowej - przygotował cykl spotkań
Zapraszamy nauczycieli matematyki, fizyki, informatyki, biologii, chemii oraz języka polskiego, wiedzy o społeczeństwie i historii do udziału w spotkaniach, które odbędą się w Gdańsku, Słupsku i Chojnicach.

*Fizyka: 29 listopada 2018 r.,  godz. 15:30-18:30, ODN Chojnice*Kompetencje społeczne: 29 listopada 2018 r.,  godz. 16:00-19:00, ODN Chojnice*Matematyka: 3 grudnia 2018 r., godz. 15:30-18:30, ODN Słupsk*Biologia: 13 grudnia 2018 r., godz. 15.30-18.30, ODN Słupsk*Informatyka: 7 grudnia 2018 r., godz. 15:30-18:30, ODN Słupsk*Chemia: 13 grudnia 2018 r., godz. 15.30-18.30, CEN Gdańsk

 WIĘCEJ INFORMACJI i formularze rejestracyjne - KLIKNIJ TUTAJ

linia czerwona1

info dyr naucz etap kwalifikacyjny

aktualizacja

PROTOKOŁY
Dyrektorzy szkół/ koordynatorzy zobowiązani są w nieprzekraczalnym terminie 5 dni roboczych od daty przeprowadzenia I etapu kwalifikacyjnego (szkolnego) Pomorskiej Ligi Zadaniowej wypełnić protokoły zgodnie z instrukcją podaną w formularzu Przesłanie protokołów z etapu kwalifikacyjnego w Pomorskiej Lidze Zadaniowej "Zdolni z Pomorza" 2018/2019. Ostateczny termin wypełnienia protokołów w formie elektronicznej i odesłania pocztą do Organizatora mija w dniu 5.11.2018r. (poniedziałek). Każda ze szkół uczestniczącą w konkursie otrzymała dostęp drogą elektroniczną do formularza protokołów.

Wydrukowany i opieczętowany oryginał protokołu należy przesłać, w terminie 5 dni,  na adres Organizatora: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, 76-200 Słupsk, ul. Poniatowskiego 4 a, z dopiskiem PLZ Zdolni z Pomorza (liczy się data stempla pocztowego).

linia czerwona123.10.2018 rusza PLZ 2018 2019

Eliminacje konkursowe Pomorskiej Ligi Zadaniowej „Zdolni z Pomorza” odbędą się w dniach 23 - 25.10.2018 r. We wtorek rywalizują uczniowie z matematyki (godz. 10:00-11:00) i biologii (godz. 11.15-12:15), w środę z fizyki (godz. 10:00-11:00)  i przedmiotów rozwijających kompetencje społeczne (godz. 11.15-12:15), a w czwartek z chemii (godz. 10:00-11:00) i informatyki (godz. 11.15-12:15). Wszystkim uczestnikom życzymy uzyskania doskonałych wyników. Trzymamy kciuki.

W konkursie rywalizować będzie ponad 10 000 uczestników ze szkół zlokalizowanych we wszystkich powiatach województwa pomorskiego. Dyrektorzy szkół/ koordynatorzy otrzymali już drogą elektroniczną zadania konkursowe.

Wszyscy uczniowie, którzy zgłosili się indywidualnie będą rozwiązywali zadania konkursowe w macierzystej szkole. Dziękujemy wszystkim szkołom, które wyraziły zgodę na organizację konkursu dla własnych uczniów zgłaszających się indywidualnie.

W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości prosimy o kontakt drogą emaliową na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie 505 920 645.

linia czerwona1

UWAGA

W związku z problemami informatycznymi niektóre szkoły nie otrzymały linku umożliwiającego pobranie zadań w ramach konkursu Pomorska Liga Zadaniowa Zdolni z Pomorza. W związku z tym, że pierwsze konkursy odbywają się już jutro - 23 października br. - to dziś przesłaliśmy drogą emailową zadania konkursowe wszystkim szkołom uczestniczącym w konkursie.
W załącznikach zamieściliśmy wszystkie zadania z dwóch poziomów. Prosimy koordynatorów, aby wybrać właściwy konkurs/konkursy i przygotować wydruk prac dla uczniów
W razie jakichkolwiek i pytań i wątpliwości prosimy o kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie 505 920 645. Za utrudnienia bardzo przepraszamy.

linia czerwona1

info dyr naucz etap kwalifikacyjny

 Pomorska Liga Zadaniowa „Zdolni z Pomorza

Rok szkolny 2018/2019

 

 1. Konkurs odbędzie się zgodnie z podanym harmonogramem. 

Czas wykonywania zadań na I etapie wynosi 60 minut.

23.10.2018, godz. 10:00-11:00 MATEMATYKA

23.10.2018, godz. 11.15-12:15 BIOLOGIA

24.10.2018, godz. 10:00-11:00  FIZYKA

24.10.2018, godz. 11.15-12:15 PRZEDMIOTY ROZWIJAJĄCE KOMPETENCJE SPOŁECZNE

25.10.2018, godz. 10:00-11:00 CHEMIA

25.10.2018,  godz. 11.15-12:15 INFORMATYKA

 1. Dyrektor szkoły/koordynator zgłaszający uczniów do konkurs (na podany w zgłoszeniu adres e-mailowy) otrzyma dostęp do pytań konkursowych do dnia 22.10.2018r.
 2. Dyrektor/koordynator zgłaszający uczniów do konkursu zobowiązany jest do:
 1. przygotowania wydruku zadań konkursowych dla uczniów (dopuszcza się wydruk 2 stron na jednej stronie, czarno - biały),
 2. przygotowania opieczętowanych kart papieru kancelaryjnego lub papieru ksero dla uczniów biorących udział w konkursach z matematyki i fizyki,
 3. poinformowaniu uczniów o przyniesieniu koniecznych materiałów dodatkowych na konkurs (szczegóły w tabelach 1 i 2 poniżej).
 1. Dyrektor szkoły/ koordynator (na podany w zgłoszeniu adres e-mailowy) otrzyma dostęp do odpowiedzi konkursowych po zakończeniu eliminacji konkursowych z danego przedmiotu.
 2. Prace uczniów na I etapie PLZ sprawdza komisja, składająca się z nauczycieli danego przedmiotu i/lub przedmiotów pokrewnych, powołana przez dyrektora szkoły/placówki oświatowej. 
  Prace uczniów należy zachować w dokumentacji szkoły do końca roku szkolnego.
 3. Przewodniczący komisji sporządzają protokół z przebiegu konkursu na etapie kwalifikacyjnym i zamieszczają w nieprzekraczalnym terminie 5 dni od daty przeprowadzenia I etapu PLZ zgodnie z instrukcją podaną na stronie Organizatora www.odn.slupsk.pl oraz platformie Zdolni z Pomorza www.zdolnizpomorza.pomorskie.eu
 4. Oryginał protokołu należy przesłać w terminie 5 dni na adres organizatora: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, 76-200 Słupsk, ul. Poniatowskiego 4 a, z dopiskiem PLZ Zdolni z Pomorza.
 5. W protokole dyrektor/koordynator, zobowiązany jest do zamieszczenia wyników wszystkich uczniów, którzy uczestniczyli w każdym z konkursów.
 6. W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości prosimy o kontakt drogą emailową na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie 505 920 645 z p. Anną Bućko

 

Tabela 1. Konkurs dla uczniów klas VII i VIII szkoły podstawowej oraz gimnazjów i oddziałów gimnazjalnych

Przedmiot

Konieczne pomoce dodatkowe

Liczba stron w arkuszu konkursowym/

Liczba pytań

biologia

-

9 stron/9 zadań

chemia

układ okresowy pierwiastków, tablica rozpuszczalności wybranych wodorotlenków i soli, tablica szeregu napięciowego (elektrochemicznego) metali, kalkulator prosty

6 stron/15 zadań

fizyka

cyrkiel, linijka, kalkulator prosty.

3 strony/5 zadań

Konieczne jest dodatkowo przygotowanie papieru kancelaryjnego lub papieru ksero na zapis rozwiązań zadań przez uczniów,  papier należy ostemplować pieczątką szkoły.

informatyka

kalkulator prosty

12 stron/12 zadań

kompetencje społeczne

-

10 stron/20 zadań

matematyka

cyrkiel, linijka, kalkulator prosty

2 strony/5 zadań

Konieczne jest dodatkowo przygotowanie papieru kancelaryjnego lub papieru ksero na zapis rozwiązań zadań przez uczniów,  papier należy ostemplować pieczątką szkoły.

 

Tabela 2. Konkurs dla uczniów  szkół ponadgimnazjalnych 

Przedmiot

Konieczne pomoce dodatkowe

Liczba stron w arkuszu konkursowym/

Liczba pytań

biologia

-

10 stron/10 zadań

chemia

układ okresowy pierwiastków, tablica rozpuszczalności wybranych wodorotlenków i soli, tablica szeregu napięciowego (elektrochemicznego) metali, kalkulator prosty

6 stron/16 zadań

fizyka

zestaw wybranych wzorów i stałych fizykochemicznych na egzamin maturalny z biologii, chemii i fizyki, cyrkiel, linijka, kalkulator prosty.

2 strony/5 zadań

Konieczne jest dodatkowo przygotowanie papieru kancelaryjnego lub papieru ksero na zapis rozwiązań zadań przez uczniów,  papier należy ostemplować pieczątką szkoły.

informatyka

kalkulator prosty

15 stron/11 zadań

kompetencje społeczne

-

10 stron/20 zadań

matematyka

cyrkiel, linijka, kalkulator prosty, Wybrane wzory matematyczne 

2 strony/5 zadań

Konieczne jest dodatkowo przygotowanie papieru kancelaryjnego lub papieru ksero na zapis rozwiązań zadań przez uczniów,  papier należy ostemplować pieczątką szkoły.

 
 

linia czerwona1Drodzy uczniowie rodzice

Dziękujemy za zgłoszenia indywidualne do konkursu Pomorskiej Ligi Zadaniowej. Do dnia 22.10.2018 r. uczniowie zostaną poinformowani drogą e-mailową bądź telefoniczną, w jakiej szkole będą brali udział w konkursie. Cześć osób została już poinformowana przez Organizatorów. Czynimy starania, aby konkurs odbył się w macierzystej szkole ucznia. W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości prosimy o kontakt drogą emailową na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie 505 920 645. 
 
linia czerwona1

rekordowa liczba zgloszen

16 października zakończyliśmy rekrutację uczniów do Pomorskiej Ligi Zadaniowej „Zdolni z Pomorza” 2018/2019. Ponad 10 000 uczniów weźmie udział w zmaganiach konkursowych z: matematyki, fizyki, informatyki, biologii, chemii oraz przedmiotów rozwijających kompetencje społeczne. Bardzo dziękujemy za tak liczne zgłoszenia.

Najwięcej osób przystąpi do konkursu z matematyki – ponad 3000 uczniów. Pozostałe konkursy wzbudziły również żywe zainteresowanie uczestników. Eliminacje konkursowe odbędą się w dniach 23-25.10.2018r. Wszystkim uczestnikom życzymy uzyskania doskonałych wyników.

liczba uczniow zgloszonych do PLZ etap kwalifikacyjny

Lista szkół, które zgłosiły się do etapu kwalifukacyjnego KLIKNIJ TUTAJ

Lista UZUPEŁNIAJĄCA szkół, które zgłosiły się do Pmorkiej Ligi Zadaniowej KLIKNIJ TUTAJ

Szczegółowe informacje organizacyjne już wkrótce. 

linia czerwona1

 rusza PLZ 2018 2019

Drodzy Uczniowie i Nauczyciele, 
już po raz trzeci zapraszamy do udziału w Pomorskiej Lidze Zadaniowej, która jest konkursem organizowanym w ramach projektu Zdolni z Pomorza i zakłada popularyzację przedmiotów ścisłych oraz tych, które rozwijają kompetencje społeczne.

Konkurs przebiega w trzech etapach i przeznaczony jest dla:
*  uczniów gimnazjów oraz siódmych i ósmych klas szkół podstawowych,
*    uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Już dziś złoś swoich uczniów do konkursu!

Termin zgłoszeń upływa 16 października 2018 r

Pomorska Liga Zadaniowa obejmuje przedmioty takie jak:

 • fizyka
 • informatyka
 • matematyka
 • biologia
 • chemia
 • przedmioty rozwijające kompetencje społeczne*

  (Wsparciem w obszarze kompetencji społecznych objęci mogą zostać uczniowie, którzy wykazującą się uzdolnieniami w takich przedmiotach, jak np.: język polski, historia, WOS, sztuka, filozofia itp.)

Pomorska Liga Zadaniowa jest konkursem realizowanym w trzech etapach:

 • I etap kwalifikacyjny (szkolny) -  przeprowadzony pod nadzorem nauczycieli w szkołach/placówkach oświatowych,
 • II etap powiatowy  -  w formie elektronicznej, prace przygotowane przez uczestników w miejscu ich zamieszkania i przesłane zgodnie z instrukcją zamieszczoną na portalu Zdolni z Pomorza (www.zdolnizpomorza.pomorskie.eu) oraz na stronie internetowej Organizatora (www.odn.slupsk.pl).
 •  III etap wojewódzki -  przeprowadzony w miejscu i czasie, wyznaczonym przez organizatora PLZ.

Uczeń może startować w jednym lub kilku konkursach.

harmonogram wersja skrocona

a) zgłoszenie do udziału w konkursie

 

Do 16.10.2018

b) eliminacje I etapu kwalifikacyjnego

 

23.10.2018, godz. 10:00-11:00 MATEMATYKA

23.10.2018, godz. 11.15-12:15 BIOLOGIA

24.10.2018, godz. 10:00-11:00  FIZYKA

24.10.2018, godz. 11.15-12:15 PRZEDMIOTY ROZWIJAJĄCE KOMPETENCJE SPOŁECZNE

25.10.2018, godz. 10:00-11:00 CHEMIA

25.10.2018,  godz. 11.15-12:15 INFORMATYKA

c) eliminacje II etapu powiatowego

 

od 28.01.2019 - 8.02.2019

d) eliminacje III etapu wojewódzkiego

 

23.03.2019 - biologia, chemia, przedmioty rozwijające kompetencje społeczne

30.03.2019 - matematyka, fizyka, informatyka

zgloszenie

Istnieją dwa sposoby zgłaszania uczestnictwa uczniów w Pomorskiej Lidze Zadaniowej "Zdolni z Pomorza" 2018/2019 (PLZ):

Pierwszy sposób: Uczestnictwo uczniów zgłasza szkoła/placówka oświatowa.

Zgłoszenia dokonuje dyrektor szkoły lub osoba wyznaczona przez dyrektora.

W zgłoszeniu należy podać:

 • dane teleadresowe szkoły,
 • dane dyrektora szkoły
 • dane koordynatora etapu kwalifikacyjnego (szkolnego),
 • liczbę uczniów uczestniczących w konkursie z poszczególnych przedmiotów 
  • fizyka - liczba uczniów...
  • informatyka - liczba uczniów...
  • matematyka - liczba uczniów...
  • biologia - liczba uczniów...
  • chemia - liczba uczniów...
  • przedmioty rozwijające kompetencje społeczne  - liczba uczniów...

 

Drugi sposób:  Uczeń może zgłosić się samodzielnie (uczeń zgłasza się samodzielnie w przypadku, gdy szkoła/placówka oświatowa nie bierze udziału w konkursie).

Organizator konkursu w porozumieniu ze szkołą oraz LCNK wyznacza miejsce przeprowadzenia konkursu.

Termin zgłoszeń upływa 16 października 2018 r

Zgłoszenia przekazane po terminie i dokonane w inny sposób niż elektroniczny NIE BĘDĄ brane pod uwagę.

Zgłoszenie do udziału w PLZ jest równoważne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez organizatorów danych osobowych uczestników w zakresie związanym z organizacją, przebiegiem i upowszechnianiem konkursu. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu Pomorskiej Ligi Zadaniowej we wszystkich jego punktach.

Zapraszamy do udziału w konkursie!

link do zgłoszenia:  KLIKNIJ TUTAJ

ulotka.gif

PDF Pobierz ULOTKĘ

regulamin

POZIOM KSZTAŁCENIA 

gimnazja oraz siódme i ósme
klasy szkół podstawowych

szkoły ponadgimnazjalne
pdf pobierz
Regulamin
pdf pobierz
Regulamin

  

harmonogram

POZIOM KSZTAŁCENIA 

gimnazja oraz siódme i ósme
klasy szkół podstawowych

szkoły ponadgimnazjalne
pdf pobierz
Harmonogram
pdf pobierz
Harmonogram


linia czerwona1
 
 

 

 

 

 

Odwiedza nas 99 gości oraz 0 użytkowników.

Joomla Social Extensions