Komunikacja i wspomaganie AAC

ic large w900h600q100 aac

Termin spotkania: 6 października 2018 - 10 listopad 2018 zmiana terminu: 2,15-16,30 marca 2019 r.

Adresat: nauczyciele klas młodszych szkół podstawowych ogólnodostępnych, integracyjnych pracujący z uczniem niemówiącym lub z dużymi zaburzeniami mowy

Miejsce realizacji: sala dydaktyczna nr 29 ODN Słupsk, ul. Bałtycka 29

Forma:

Warsztaty

Status:

rejestracja

Czas trwania:

34 godz. dydaktycznych

Adresaci:

nauczyciele klas młodszych szkół podstawowych ogólnodostępnych, integracyjnych pracujący z uczniem niemówiącym lub z dużymi zaburzeniami mowy

Cena:

255 zł

O szkoleniu:

Część I - 8 godz. 

 • Komunikacja – mowa- język  w diagnozie i terapii zaburzeń rozwoju dziecka.
 • Pozajęzykowe aspekty porozumiewania się - kod  językowy , parajęzykowy i niejęzykowy.
 • Czym są  alternatywne i wspomagające metody komunikacji?  
 • Charakterystyka  grup użytkowników AAC.
 • Najczęściej  wykorzystywane w Polsce  systemy symboli i gestów – charakterystyka porównawcza systemu: Piktogram, Bliss, PCS, MAKATON.
 • Pomoce i techniki wspierające komunikację z dzieckiem niemówiącym lub  z zaburzoną komunikacją – ogólna charakterystyka
 • Konstruowanie  narzędzia do wstępnej diagnozy dziecka z trudnościami w komunikacji /niemówiącego – PROFIL KOMUNIKACYJNY

Część II - 16 godz. 

 • Dokonanie oceny efektywności porozumiewania się dzieci niemówiących wg. narzędzia „Sprawdź, jak się porozumiewam” dr Magdaleny Grycman.
 • Zastosowanie klucza do karty oceny w zakresie: przekazu informacji, budowania wypowiedzi, funkcjonalnego współgrania z rozmówcą, ogólnego nastawienia i motywacji do komunikacji.
 • Zastosowanie przykładowych celów oddziaływań AAC dla poszczególnych poziomów porozumiewania się użytkowników AAC.
 • Propozycje oddziaływań terapeutycznych na przykładach materiałów video.
 • Zastosowanie wykresu profilu efektywności porozumiewania się dla dzieci niemówiących.
 • Zasady i metody stosowane w nauczaniu AAC.
 • Wspieranie nauki tworzenia wypowiedzi składających się z kilku znaków.
 • Rola partnera w nabywaniu kompetencji komunikacyjnych
 • Kreowanie sytuacji komunikacyjnych przy wykorzystaniu pomocy opartych na niskiej technologii.

Część II - 10 godz. 

 • Tworzenie prezentacji o użytkowniku.
 • Tworzenie aplikacji komputerowych z wykorzystaniem zdjęć z najbliższego otoczenia.
 • Wykorzystanie programów komputerowych: Happenings, Sym Word, Boardmaker& Speaking Dynamically Pro.
 • Umożliwienie użytkownikom AAC użycie głosu za pomocą urządzeń emitujących wypowiedzi (komunikatory).
 • Umożliwienie uczniom z niepełnosprawnością ruchową obsługę komputera za pomocą specjalistycznych peryferii.
 • Wykorzystanie przykładowych programów komputerowych.

Miejsce szkolenia:

sala dydaktyczna nr 29 ODN Słupsk, ul. Bałtycka 29

Termin część I: 6 października 2018; zm. na 2 marca 2019; godz. 09:00 - 15:00 

Termin część II:

20 października 2018;zm.15 marca 2019; godz. 14:00 - 20:00 

21 października 2018;zm. 16 marca 2019; godz. 09:00 - 15:00 

 Termin część III: 10 listopada 2018; zm. 30 marca 2019; godz. 09:00 - 16:30  

Koordynator formy:

Władysława Hanuszewicz - konsultant ds. wspomagania nauczycieli w zakresie pracy z dziećmi młodszymi i uczniami niepełnosprawnymi i z zaburzeniami rozwoju

tel. (59) 84 23 567 wew.42

e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Organizacja:

Maksymalna liczba uczestników: 20 osób.

O zakwalifikowaniu się na daną formę i szczegółach organizacyjnych poinformujemy Państwa pocztą e-mail.

UWAGA: Dane na zaświadczeniu generowane są na podstawie formularza zgłoszeń.

Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowo podane przez uczestnika informacje dotyczące danych osobowych.

W celu potwierdzenia swojego uczestnictwa w warsztatach proszę uzupełnić formularz poniżej

FORMULARZ REJESTRACYJNY: 
Kurs(*)
Nieprawidłowe dane
OBOWIĄZKOWE DANE DO ZAŚWIADCZENIA
Nazwisko(*)
Nieprawidłowe dane
Imię(*)
Nieprawidłowe dane
Data urodzenia (*)
Nieprawidłowe dane
Na przykład 01-02-1970
Miejsce urodzenia(*)
Nieprawidłowe dane
Informujemy, że data i miejsce urodzenia zostaną wydrukowane na zaświadczeniu
E-mail(*)
Nieprawidłowe dane
Telefon kontaktowy(*)
Nieprawidłowe dane
SZKOŁA/PLACÓWKA/INSTYTUCJA
Nazwa(*)
Nieprawidłowe dane
Miejscowość(*)
Nieprawidłowe dane
Powiat(*)
Nieprawidłowe dane
Telefon kontaktowy szkoły/placówki (*)
Nieprawidłowe dane
Typ(*)


Nieprawidłowe dane
Adres e-mail szkoły/placówki *(*)
Nieprawidłowe dane
Stanowisko/Nauczany przedmiot(*)
Nieprawidłowe dane
FAKTURA
Płatność za kurs / warsztaty dokona:(*)
Nieprawidłowe dane
Dane do faktury OSOBY FIZYCZNEJ (adres zamieszkania, kod i miejscowość)(*)
Nieprawidłowe dane

Jeżeli koszt szkolenia pokrywa szkoła/placówka, należy wysłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. informację wraz z danymi do faktury i nazwiskiem uczestnika. Honorujemy wiadomości wysyłane WYŁĄCZNIE z oficjalnego adresu palcówki.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
zgoda(*)
Nieprawidłowe dane
zgoda
Nieprawidłowe dane
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informuję że:

Administratorem danych osobowych jest:
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku, 76-200 Słupsk, ul. Poniatowskiego 4 A

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:
Bogusław Kawczyński, e-mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Celem przetwarzania jest:
Realizacja niniejszej formy doskonalenia.

Podstawą przetwarzania jest:
Zgoda osoby, której dane dotyczą

Prawnie uzasadnionym celem jest: Brak

Odbiorcami danych osobowych są:
Podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe na podstawie przepisów prawa.

Moje dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Moje dane osobowe będą przechowywane przez 5 lat od dnia zakończenia niniejszej formy doskonalenia.

Mam prawo do:
dostępu do dotyczących go danych osobowych, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, informacji o prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych (dotyczy danych przetwarzanych na podstawie zgody), wniesienia skargi do organu nadzorczego

Mam prawo do:
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie się ze zgody należy złożyć w formie wniosku drogą pisemną. Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak możliwości przetwarzania danych innych niż wynikające z przepisów prawa.

Decyzje dotyczące przetwarzania danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Administrator nie profiluje danych osobowych.

Administrator nie przewiduje przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do realizacji niniejszej formy doskonalenia

Administrator po ustaniu celu przetwarzania planuje dalsze przetwarzanie danych tylko w przypadku, gdy osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę.

Odwiedza nas 140 gości oraz 0 użytkowników.

Joomla Social Extensions