S9b/Sieć: Kreatywny nauczyciel przedmiotów przyrodniczych (subregion południowy 2018/2019)

przyroda

Termin: 26 lutego 2019, godz. 15.30-18.30

Adresat: zainteresowani nauczyciele przedmiotów przyrodniczych

Miejsce: ODN Chojnice, ul. Świętopełka 3

S9b/Sieć:

Kreatywny nauczyciel przedmiotów przyrodniczych

(subregion południowy 2018/2019)

 
Forma: Sieć
Status: Rejestracja 
Czas trwania: rok szkolny 2018/2019
Opis szkolenia:

Rozwijanie kreatywności poprzez projektowanie ciekawych zajęć z przyrody i biologii.

Zaciekawienie środowiskiem przyrodniczym regionu i uwrażliwienie na jego stan. Interesujace  zajęcia w terenie

Formy pracy: warsztaty, wymiana doświadczeń, lekcje pokazowe.

Na zakończenie pracy sieci uczestnik otrzymuje zaświadczenie potwierdzające udział w całorocznym programie wspomagania.

Adresaci: zainteresowani nauczyciele przedmiotów przyrodniczych
Cena: forma bezpłatna
Miejsce szkolenia: ODN Chojnice; Świętopełka 3
Kierunek realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2018/2019:   1, 2, 4
Koordynator formy:

Irena Czyż 

konsultant ds. wspomagania pracy nauczycieli w zakresie promocji zdrowia, profilaktyki zdrowotnej i aktywności sportowej oraz przedmiotów przyrodniczych 

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Termin pierwszego spotkania: 2 października 2018, godz. 15.00-17.30

Temat spotkania I: Rośliny o wyjątkowych właściwościach zdrowotnych. Warsztaty z prezentacją upraw ziół
 Termin drugiego spotkania:

20.11.2018, godz. 15.00-18.00

Temat spotkania II:Rośliny użytkowe i magiczne a zdrowie człowieka. Wybrane projekty parkowe Petera Josepha Lenne 
  Termin trzeciego spotkania:

26.02.2019, godz. 15.30-18.30

Temat spotkania III:Psychologia pozytywna w dydaktyce przedmiotów przyrodniczych.

 Planowany termin czwartego spotkania: maj 2019
Formularz zgłoszeniowy:

Forma(*)
Nieprawidłowe dane
OBOWIĄZKOWE DANE DO ZAŚWIADCZENIA
Nazwisko(*)
Nieprawidłowe dane
Imię(*)
Nieprawidłowe dane
Data urodzenia(*) / /
Nieprawidłowe dane
Miejsce urodzenia(*)
Nieprawidłowe dane
Informujemy, że data i miejsce urodzenia zostaną wydrukowane na zaświadczeniu
E-mail(*)
Nieprawidłowe dane
Telefon kontaktowy(*)
Nieprawidłowe dane
SZKOŁA/PLACÓWKA/INSTYTUCJA
Nazwa(*)
Nieprawidłowe dane
Miejscowość(*)
Nieprawidłowe dane
Powiat(*)
Nieprawidłowe dane
Telefon kontaktowy szkoły/placówki (*)
Nieprawidłowe dane
Typ(*)


Nieprawidłowe dane
Adres e-mail szkoły/placówki *(*)
Nieprawidłowe dane
Stanowisko/Nauczany przedmiot(*)
Nieprawidłowe dane
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
zgoda(*)
Nieprawidłowe dane
zgoda
Nieprawidłowe dane
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informuję że:

Administratorem danych osobowych jest:
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku, 76-200 Słupsk, ul. Poniatowskiego 4 A

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:
Bogusław Kawczyński, e-mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Celem przetwarzania jest:
Realizacja niniejszej formy doskonalenia.

Podstawą przetwarzania jest:
Zgoda osoby, której dane dotyczą

Prawnie uzasadnionym celem jest: Brak

Odbiorcami danych osobowych są:
Podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe na podstawie przepisów prawa.

Moje dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Moje dane osobowe będą przechowywane przez 5 lat od dnia zakończenia niniejszej formy doskonalenia.

Mam prawo do:
dostępu do dotyczących go danych osobowych, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, informacji o prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych (dotyczy danych przetwarzanych na podstawie zgody), wniesienia skargi do organu nadzorczego

Mam prawo do:
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie się ze zgody należy złożyć w formie wniosku drogą pisemną. Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak możliwości przetwarzania danych innych niż wynikające z przepisów prawa.

Decyzje dotyczące przetwarzania danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Administrator nie profiluje danych osobowych.

Administrator nie przewiduje przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do realizacji niniejszej formy doskonalenia

Administrator po ustaniu celu przetwarzania planuje dalsze przetwarzanie danych tylko w przypadku, gdy osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę.
 

 

Odwiedza nas 155 gości oraz 0 użytkowników.

Joomla Social Extensions