Doskonalenie - WSPIERANIE W ROZWOJU DZIECKA MŁODSZEGO

 

INFORMACJE ORANIZACYJNE:

Poniżej zamieszczamy ofertę na rok szkolny 2018/2019.
Na miesiąc przed planowanym szkoleniem podane zostaną: 
 szczegółowy termin (data)
  formularz zgłoszeniowy

Prosimy o śledzenie aktualności poprzez zakładkę SZKOLENIA i KALENDARZ SZKOLEŃ.

Przepraszamy - strona w budowie 

 • Gry i zabawy matematyczne w edukacji wczesnoszkolnej
 • Działania twórcze wspomagające opanowanie umiejętności matematycznych w przedszkolu.
 • Eksperymenty i doświadczenia na zajęciach edukacji przyrodniczej
 • Kompetencje kluczowe w rozwoju ucznia i doskonaleniu zawodowym nauczyciela.
 • Wykorzystanie pomocy dydaktycznych w edukacji polonistycznej w klasach I-III
 • Świadomość językowa dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

 • Programowanie w klasach I-III z Baltie
 • Programowanie. Praktyczne projekty w języku Scratch w szkole podstawowej
 • Przedszkolaki wykorzystują komputer
 • Tworzę i używam materiały interaktywne

 • Małe dziecko chce się bawić i uczyć- Cztery pory roku
 • Metody aktywizujące w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
 • Eksperymenty i doświadczenia w edukacji wczesnoszkolnej
 • Kreatywność dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
 • Taniec w edukacji wczesnej dziecka
 • Praca metodą projektu w edukacji wczesnoszkolnej.
 • Twórczość kreatywna w pracy z papierem
 • Ruch dla uczenia się. Metody normalizujące funkcjonowanie dziecka w sferze percepcyjno- motorycznej
 • Zabawy muzyczno-ruchowe w edukacji wczesnej dziecka
 • Gry i zabawy dydaktyczne w przedszkolu.

 • Terapia i motoryka ręki jako element pracy z dzieckiem z trudnościami grafomotorycznymi
 • Muzykoterapia dziecięca
 • Jak skutecznie stymulować rozwój mowy dziecka na zajęciach edukacyjnych
 • Pedagogika zabawy w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
 • Dysfunkcje sensoryczne a możliwości edukacyjne dzieci
 • Zachowania trudne. Przyczyny oraz sposoby radzenia sobie z nimi
 • Uczeń z trudnościami w nauce, w tym uczeń młodszy.
 • Uczeń z trudnościami w nauce, w tym uczeń młodszy.
 • Konstruowanie programów edukacyjno- terapeutycznych w myśl reformy. Tworzenie programu terapeutyczno- edukacyjnego.
 • Praca wychowawcza i dydaktyczna w klasie integracyjnej

powrotpowrót

Odwiedza nas 265 gości oraz 0 użytkowników.

Powered by JS Network Solutions