Doskonalenie - SPECJALNE POTRZEBY EDUKACYJNE

morska

Przepraszamy - strona w budowie 

 

 • Od czego zacząć? Pierwsze kroki w pracy z dzieckiem z ASD kluczem do sukcesu terapeutycznego
 • Komunikacja i relacje społeczne u osób z ASD.  
 • Zachowania trudne. Przyczyny oraz sposoby radzenia sobie z nimi.
 • Zajęcia rewalidacyjne w pracy z dziećmi z ASD.
 • Trening Umiejętności Społecznych w pracy terapeutycznej z ucz. z zesp. Aspergera ponadpodstawowej
 • Trening Umiejętności Społecznych w pracy terapeutycznej z uczniem z zespołem Aspergera w szkole podstawowej.
 • Praca z dzieckiem ze spektrum autyzmu
 • Uczeń z zespołem Aspergera w szkolnej rzeczywistości

 • AAC komunikacja i wspomaganie rozwoju mowy

 • Uczeń z trudnościami w nauce, w tym uczeń młodszy.
 • Dysfunkcje sensoryczne a możliwości edukacyjne dzieci
 • Jak skutecznie stymulować rozwój mowy dziecka na zajęciach edukacyjnych
 • Terapia i motoryka ręki jako element pracy z dzieckiem z trudnościami grafomotorycznymi
 • Stres w szkole – jak pomóc sobie i uczniom?
 • Jak pracować z dzieckiem z ADHD ?
 • Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole /seminarium/
 • Stres w pracy nauczyciela pracującego z dzieckiem/ uczniem niepełnosprawnym
 • Problemy farmakologiczne w psychiatrii dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w szkołach/ placówkach.
 • Uczeń z trudnościami w nauce, w tym uczeń młodszy.
 • Konstruowanie programów edukacyjno- terapeutycznych w myśl reformy. Tworzenie programu terapeutyczno- edukacyjnego.
 • Specjalne potrzeby uczniów na zajęciach języka obcego
 • Diagnoza indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych ucznia i jej wykorzystanie w planowaniu procesu dydaktycznego
 • Doradztwo zawodowe osób niepełnosprawnych

 • Spotkania informacyjno - instruktażowe w ramach projektu “Zdolni z Pomorza”. Jak skutecznie przygotować ucznia do konkursów: Biologia, chemia, matematyka, fizyka, informatyka, przedmioty rozwijające kompetencje społeczne
 • Motywowanie uczniów do nauki.

info4

 

powrotpowrót

Odwiedza nas 155 gości oraz 0 użytkowników.

Powered by JS Network Solutions