Pomorski Program Edukacji Morskiej - założenia i cele

Założenia

P 6Pomorski Program Edukacji Morskiej (PPEM) stanowi propozycję działań skierowanych do pomorskich szkół oraz placówek oświatowych wszystkich etapów kształcenia. Program integruje wiedzę z wielu przedmiotów, proponując całościowe postrzeganie problematyki morsko-żeglarskiej w procesie edukacyjnym. Jego podstawowe założenie opiera się na powiązaniu podstaw programowych z zagadnieniami wynikającymi z nadmorskiego położenia naszego regionu. Specyfika zadań dydaktycznych, możliwych do realizacji w ramach programu, sprzyja zdobywaniu wiedzy w sposób praktyczny oraz twórczemu rozwiązywaniu problemów; wpływa na kształtowanie postaw i budowanie tożsamości młodych Pomorzan.

Elastyczna struktura programu zapewnia przestrzeń sprzyjającą: autonomii poszczególnych realizatorów, współpracy ze szkółkami, klubami żeglarskimi, wzajemnemu wspieraniu się podczas realizacji wybranych działań oraz wzmacnianiu pomorskiego potencjału edukacyjnego.

W roku obchodów jubileuszu 100-lecia Niepodległej Pomorski Program Edukacji Morskiej pomoże sprostać wyzwaniu stojącemu przed województwem pomorskim, jakim jest budowanie w społeczeństwie świadomości znaczenia gospodarki wodnej dla zrównoważonego rozwoju województwa. W trakcie realizacji PPEM nieodzowna będzie współpraca środowisk nauczycieli, jednostek samorządów terytorialnych, klubów żeglarskich i innych instytucji zaangażowanych w edukację morsko-żeglarską.

 Adresaci

 • dzieci i młodzież z pomorskich szkół i placówek oświatowych

Cel główny

 • wszechstronny rozwój młodych Pomorzan poprzez wykorzystanie dorobku projektu edukacyjnego pn. „Złap wiatr w pomorskie żagle wiedzy”, morskiej tradycji regionu oraz zasobów gospodarczych i możliwości wynikających z położenia geograficznego województwa pomorskiego

Cele szczegółowe

 • kształtowanie kompetencji kluczowych oraz świadomości morskiej uczniów z naszego regionu
 • wykorzystanie kontaktów uczniów z morzem, jeziorami i rzekami w celu kształtowania pożądanych cech ich osobowości
 • otwieranie młodych Pomorzan na formy spędzania wolnego czasu związane z nadmorską specyfiką regionu
 • zaznajomienie młodzieży z możliwościami rozwoju zawodowego związanego z morzem
 • upowszechnianie dostępu uczniów do bazy klubów i szkółek żeglarskich
 • upowszechnianie żeglarstwa kwalifikowanego, wyczynowych sportów wodnych
 • wzmacnianie kompetencji zawodowych nauczycieli w zakresie edukacji morskiej

Obszary Pomorskiego Programu Edukacji Morskiej

OBSZAR SZKOLNY

P 1

OBSZAR ŻEGLARSKI

P 2

PRZYKŁADOWE DZIAŁANIA SZKOŁY LUB PLACÓWKI OŚWIATOWEJ

 1. KSZTAŁCENIE PRZEDMIOTOWE I INTEGRACJA MIĘDZYPRZEDMIOTOWA

Tematyka morsko-żeglarska wpisana w realizację podstaw programowych różnych przedmiotów

– Morze Bałtyckie – biologia i ekologia

Przedmioty: biologia, chemia, geografia, fizyka, lekcje wychowawcze:

 • atrakcje wybrzeża Morza Bałtyckiego
 • właściwości fizyczne i chemiczne wody morskiej
 • ochrona wód Bałtyku
 • korzyści płynące z położenia województwa pomorskiego nad Morzem Bałtyckim
 • wykorzystanie błękitnej energii

– Mieszkańcy krajów nadbałtyckich

Przedmioty: historia, biologia, geografia, muzyka, plastyka, język polski, przedmioty zawodowe, lekcje wychowawcze:

 • Hanza dawniej i dziś
 • tradycyjna kuchnia mieszkańców krajów nadbałtyckich
 • wyprawa drogą wodną z Gdańska do Wilna
 • kultura bursztynu
 • porty Morza Bałtyckiego
 • morze w pieśniach narodów nadbałtyckich
 • atrakcje turystyczne krajów nadbałtyckich

– Wisłą do Gdańska / Słupią do Ustki / Łebą do Łeby...

Przedmioty: historia, biologia, geografia, lekcje wychowawcze:

 • Wisła jako szlak wodny
 • przeszłość i teraźniejszość portu morskiego w Gdańsku
 • historyczne i nowoczesne statki morskie
 • Słupia jako szlak wodny
 • przepławka na rzece Słupi
 • trocie – lokalny skarb Doliny Słupi
 • jak na ryby, to tylko nad…
 • na kajakowym szlaku

– Skarby i tajemnice Bałtyku

Przedmioty: biologia, historia, plastyka, lekcje wychowawcze, chemia:

 • fauna i flora Morza Bałtyckiego
 • ryby bogactwem wód Bałtyku
 • bogactwa mineralne pozyskiwane z dna Morza Bałtyckiego
 • wyprawa po skarby ukryte na dnie Bałtyku
 • podwodne mogiły

– Kultura, tradycja i praktyka żeglarska

Przedmioty: technika, historia, plastyka, język polski, lekcje wychowawcze, muzyka, wychowanie fizyczne, podstawy przedsiębiorczości:

 • jacht naszych marzeń
 • żeglarskie obyczaje
 • słynni polscy żeglarze i ich osiągnięcia
 • projekt tygodniowego rejsu po Morzu Bałtyckim
 • szanty i pieśni kubryku
 • węzły żeglarskie przydatne nie tylko na pokładzie
 • praktyczne zajęcia żeglarskie
 1. ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

– Koła zainteresowań:

 • artystyczne i plastyczno-techniczne
 • przyrodnicze
 • historyczne
 • geograficzne
 • fizyczne
 • chemiczne
 • polonistyczne
 • sportowe
 • matematyczno-nawigacyjne
 • świetlicowe
 • praktyczne zajęcia żeglarskie

– Udział w konkursach o tematyce marynistycznej:

 • festiwale piosenki, np.: Łajba, Marina
 • konkursy plastyczne, np.: XI Ogólnopolski Konkurs Barwy Morza
 • konkursy dziennikarskie, np. Ogólnopolski Konkurs „O Laur Słupskich Kotwic”
 • konkursy wiedzy i umiejętności, np.: Pomorski Konkurs o Tytuł Mistrza Nawigacji
 • konkurs interdyscyplinarny „Młodzież na morzu”
 1. PRAKTYCZNE ZAJĘCIA ŻEGLARSKIE
 • w ramach lekcji wychowania fizycznego
 • podczas pikników żeglarskich (na wodzie i „na sucho”)
 • w szkolnych i międzyszkolnych klubach żeglarskich
 • zdobywanie patentów żeglarskich

ŻEGLARSTWO KWALIFIKOWANE I ZAWODOWE

ZAJĘCIA W KLUBACH I SZKÓŁKACH ŻEGLARSKICH

 • zajęcia w pozaszkolnych klubach żeglarskich
 • żeglarstwo regatowe
 • inne sporty wodne uprawiane w klubach

ŻEGLARSKIE SZKOLENIA ZAWODOWE

 • kształcenie w klasach o profilu morskim w technikach i szkołach zawodowych
 • zdobywanie uprawnień do pracy na morzu (certyfikaty bezpieczeństwa dające uprawnienia młodszego marynarza pokładowego)
 • praktyki na morzu w zawodach np.: kucharz, mechanik, nawigator

ŚCIEŻKI REALIZACJI PPEM PRZEZ SZKOŁY/PLACÓWKI OŚWIATOWE


P 3

POMORSKI PROGRAM EDUKACJI MORSKIEJ – JAK REALIZOWAĆ?

P 4

WARUNKI REALIZACJI POMORSKIEGO PROGRAMU EDUKACJI MORSKIEJ

P 5

Odwiedza nas 132 gości oraz 0 użytkowników.