Poniżej zamieszczamy propozycje tematyki zajęć z zakresu wdrażania edukacji morskiej w szkołach i placówkach oświatowych oraz na zajęciach pozaszklnych.

I. KSZTAŁCENIE PRZEDMIOTOWE I INTEGRACJA MIĘDZYPRZEDMIOTOWA

Tematyka morsko-żeglarska wpisana w realizację podstaw programowych różnych przedmiotów

Morze Bałtyckie – biologia i ekologia

Przedmioty: biologia, chemia, geografia, fizyka, lekcje wychowawcze:

 • atrakcje wybrzeża Morza Bałtyckiego
 • właściwości fizyczne i chemiczne wody morskiej
 • ochrona wód Bałtyku
 • korzyści płynące z położenia województwa pomorskiego nad Morzem Bałtyckim
 • wykorzystanie błękitnej energii

Mieszkańcy krajów nadbałtyckich

Przedmioty: historia, biologia, geografia, muzyka, plastyka, język polski, przedmioty zawodowe, lekcje wychowawcze:

 • Hanza dawniej i dziś
 • tradycyjna kuchnia mieszkańców krajów nadbałtyckich
 • wyprawa drogą wodną z Gdańska do Wilna
 • kultura bursztynu
 • porty Morza Bałtyckiego
 • morze w pieśniach narodów nadbałtyckich
 • atrakcje turystyczne krajów nadbałtyckich

Wisłą do Gdańska / Słupią do Ustki / Łebą do Łeby...

Przedmioty: historia, biologia, geografia, lekcje wychowawcze:

 • Wisła jako szlak wodny
 • przeszłość i teraźniejszość portu morskiego w Gdańsku
 • historyczne i nowoczesne statki morskie
 • Słupia jako szlak wodny
 • przepławka na rzece Słupi
 • trocie – lokalny skarb Doliny Słupi
 • jak na ryby, to tylko nad…
 • na kajakowym szlaku

Skarby i tajemnice Bałtyku

Przedmioty: biologia, historia, plastyka, lekcje wychowawcze, chemia:

 • fauna i flora Morza Bałtyckiego
 • ryby bogactwem wód Bałtyku
 • bogactwa mineralne pozyskiwane z dna Morza Bałtyckiego
 • wyprawa po skarby ukryte na dnie Bałtyku
 • podwodne mogiły

Kultura, tradycja i praktyka żeglarska

Przedmioty: technika, historia, plastyka, język polski, lekcje wychowawcze, muzyka, wychowanie fizyczne, podstawy przedsiębiorczości:

 • jacht naszych marzeń
 • żeglarskie obyczaje
 • słynni polscy żeglarze i ich osiągnięcia
 • projekt tygodniowego rejsu po Morzu Bałtyckim
 • szanty i pieśni kubryku
 • węzły żeglarskie przydatne nie tylko na pokładzie
 • praktyczne zajęcia żeglarskie

II. ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

Koła zainteresowań:

 • artystyczne i plastyczno-techniczne
 • przyrodnicze
 • historyczne
 • geograficzne
 • fizyczne
 • chemiczne
 • polonistyczne
 • sportowe
 • matematyczno-nawigacyjne
 • świetlicowe
 • praktyczne zajęcia żeglarskie

Udział w konkursach o tematyce marynistycznej:

 • festiwale piosenki, np.: Łajba, Marina
 • konkursy plastyczne, np.: XI Ogólnopolski Konkurs Barwy Morza
 • konkursy dziennikarskie, np. Ogólnopolski Konkurs „O Laur Słupskich Kotwic”
 • konkursy wiedzy i umiejętności, np.: Pomorski Konkurs o Tytuł Mistrza Nawigacji
 • konkurs interdyscyplinarny „Młodzież na morzu”

III. PRAKTYCZNE ZAJĘCIA ŻEGLARSKIE

 • w ramach lekcji wychowania fizycznego
 • podczas pikników żeglarskich (na wodzie i „na sucho”)
 • w szkolnych i międzyszkolnych klubach żeglarskich
 • zdobywanie patentów żeglarskich 

IV. ŻEGLARSTWO KWALIFIKOWANE I ZAWODOWE

 1. ZAJĘCIA W KLUBACH I SZKÓŁKACH ŻEGLARSKICH
 • zajęcia w pozaszkolnych klubach żeglarskich
 • żeglarstwo regatowe
 • inne sporty wodne uprawiane w klubach
 1. ŻEGLARSKIE SZKOLENIA ZAWODOWE
 • kształcenie w klasach o profilu morskim w technikach i szkołach zawodowych
 • zdobywanie uprawnień do pracy na morzu (certyfikaty bezpieczeństwa dające uprawnienia młodszego marynarza pokładowego)
 • praktyki na morzu w zawodach np.: kucharz, mechanik, nawigator

Odwiedza nas 118 gości oraz 0 użytkowników.

Joomla Social Extensions