Kompetencje kluczowe w rozwoju ucznia i doskonaleniu zawodowym nauczyciela - temat 3

temat1

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku zaprasza do uczestnictwa 
w wojewódzkim zadaniu edukacyjnym Pomorskiego Kuratora Oświaty - kursie grantowym pn.:

Kompetencje kluczowe w rozwoju ucznia
i doskonaleniu zawodowym nauczyciela.

    Celem kursu jest wsparcie dyrektorów i nauczycieli w zakresie organizacji pracy na leckcji w sposób służący kształtowaniu kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy (ICT, matematyczno-przyrodniczych, języków obcych), właściwych postaw (kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej), wprowadzania metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia

Adresaci: dyrektorzy, nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek oświatowych

Informacje organizacyjne:

 • Liczba osób: 100
 • Liczba grup: 5
 • Liczba uczestników w grupie: 20
 • Ogólna liczba godzin dydaktycznych dla jednego uczesnika: 20
 • Całkowita odpłatność uczestnika: 20 zł
 • Rekrutacja kończy się na 10 dni przed rozpoczęciem pierwszych zajęć
  O zakwalifikowaniu na kurs decyduje:
  * kolejność zgłoszeń
  * miejsce pracy (wieś, miasto)
  * liczba zgłoszonych nauczycieli z danej szkoły/placówki

Kierownik projektu: 
mgr Joanna Kierul-Cieślak
 nauczyciel konsultant ds. wspomagania nauczycieli języka polskiego oraz diagnozy edukacyjnej w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku.

Grupy, terminy zajęć i formularze zgłoszeniowe:

GRUPA 1
Kartuzy

Szkoła Podstawowa nr 1
w Kartuzach

ul. 3 Maja 14
83-300 Kartuzy

 

 22-23.09.2018 r. 

sobota: godz. 09.00 - 17.00
niedziela: godz. 09.00 - 17.00

 

NABÓR ZAMKNIĘTY

GRUPA 2 
Gdańsk

Centrum Edukacji Nauczycieli
w Gdańsku

Aleja gen. Józefa Hallera 14
80-001 Gdańsk

06-07.10.2018 r. 

sobota: godz. 09.00 - 17.00
niedziela: godz. 09.00 - 17.00

 
NABÓR ZAMKNIĘTY
 

GRUPA 3
Chojnice

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Chojnicach
ul. Świętopełka 3
89-620 Chojnice

 

20-21.10.2018 r. 

sobota: godz. 09.00 - 17.00
niedziela: godz. 09.00 - 17.00

 
nabór zamknięty 

GRUPA 4 
Miastko

Szkoła Podstawowa Nr 2
w Miastku

ul. Kujawska 1
77-200 Miastko

 

03-04.11.2018 r. 

sobota: godz. 09.00 - 17.00
niedziela: godz. 09.00 - 17.00

 
nabór zamknięty
 
GRUPA 5
Słupsk

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Słupsku

ul. Bałtycka 29
76-200 Słupsk
 

17-18.11.2018 r. 

sobota: godz. 09.00 - 17.00
niedziela: godz. 09.00 - 17.00

 

nabór zamknięty

 

Odwiedza nas 156 gości oraz 0 użytkowników.

Joomla Social Extensions