YACHT CLUB REWA - ŻEGLARSTWO W GMINIE KOSAKOWO

logoKlub Żeglarski Rewska Szkuta przerejestrowany po 4 latach istnienia na Yacht Club Rewa zarejestrowany został w maju 2010 r. Był to zaczątek żeglarstwa w Gminie Kosakowo. Wsparciem ze strony Gminy był malutki budyneczek przy boiskowej szatni piłkarskiej. Od początku zebrała się tam grupa entuzjastów tego sportu. W pierwszym roku klub wydzierżawił 2 łodzie klasy Puck z Harcerskiego Ośrodka Morskiego w Pucku. Udało się też namówić kilka osób na wyłożenie środków w celu dokupienia jeszcze 4 łodzi klasy Puck.

Na tych łodziach zorganizowano serię regat i szkoleń, po 5 razy w tygodniu liczonych do rocznej punktacji. Liczba startujących osób od pierwszych zajęć była bardzo pokaźna. Dokonano podziału na grupy – w zależności od umiejętności. Dla pełnoletnich uczestników wprowadzono niewielkie opłaty, które w 100% przeznaczane były na pozyskiwanie sprzętu i spłatę dotychczasowego wkładu finansowego prywatnych osób.

Od początku klub nastawiony był na nauczanie żeglarstwa dzieci i młodzieży Gminy Kosakowo. Przez pierwsze 5 lat nikt nie pobierał żadnych świadczeń od uczniow. Nakłady Gminy były symboliczne. Wielką przychylnością darzył klub wójt Gminy Kosakowo – Jerzy Włudzik. W przeciągu 5 lat klub pozyskał duża liczbę sprzętu żeglarskiego, w tym: 12 łodzi klasy Puck, 8 łodzi klasy Finn, 12 łodzi klasy Optimist, 3 łodzie klasy 420, 4 łodzie klasy OK’Dinghy, 2 łodzie klasy Laser, 1 PX, 2 jachty zatokowe i 6 motorówek asekuracyjnych. Częściowo był to sprzęt przejęty od innych klubów, przeznaczony do złomowania, a remontowany w klubie przez jego członków. Dużym wsparcie dla Klubu był też sprzęt podarowany przez firmy i osoby prywatne.

vvZdecydowanie rozrastała się oferta prowadzonych zajęć szkoleniowych. Wprowadzono rywalizację, polegającą na udziale w powstałych ligach. W zależności od poszczególnych lat, startowało w nich od 100 do 150 sterników i od 200 do 400 załogantów. Ligi spełniały wiele funkcji. Ponieważ startowało w nich wielu byłych zawodników i doświadczonych żeglarzy o najwyższym poziomie wyszkolenia, poziom uczestników (zwłaszcza zaczynających przygodę z żeglarstwem) podnosił się błyskawicznie.

Ponieważ klub od początku prowadził szkolenia na sternika motorowodnego i żeglarza jachtowego, połączono te funkcje w jedno zadanie. Od kilku lat w klubie patent sternika motorowodnego pozyskuje ponad 100 uczestników szkoleń, a ponad patent żeglarza jachtowego 70 osób. W zdecydowanej większości jest to młodzież zamieszkująca Gminę Kosakowo.

Poziom, jaki osiągają nasi wychowankowie jest bardzo wysoki. We wszystkich regatach typu: Mistrzostwa Polski klasy Puck (w pierwszej dziesiątce na średnio 40 startujących rzadko, kiedy jest ktoś spoza naszych lig. Również w Regatach Samorządowych o Puchar Marszałka Województwa Pomorskiego zdobywamy od lat czołowe lokaty.

Działalności wyczynowej klub praktycznie nie prowadzi. Zdarzają się przypadki prowadzenia zawodników ścieżką sportową. Taka osoba musi zadeklarować 4-8h 6 razy w tygodniu do dyspozycji trenera. Mamy w tej chwili zawodnika z bardzo biednej rodziny, który po 3 latach żeglugi i szkolenia na klasie Puck oraz olbrzymiej pracy, dotyczącej przygotowania ogólnego, został przesadzony na klasę Finn, gdzie żegluje do dzisiaj. Jest jeszcze juniorem i po 2 latach żeglugi w klasie Finn, został członkiem Kadry Narodowej, prowadzonej przez trenera Rafała Szukiela. Jego postępy zostały zauważone nie tylko w Polsce, ale i w światku żeglarskim na świecie.

W skali roku z grupy ok. 600 żeglarzy, uczestniczących w zajęciach klubowych, ok. 250 to zaczynająca przygodę z żeglarstwem młodzież z Gminy Kosakowo. Co roku ok. 50 młodych ludzi przechodzi do innej działalności w klubie lub rozpoczynając naukę w liceach i na uczelniach, ogranicza udział w zajęciach. Co roku dochodzi ok. 50 nowych dzieci. Zajęcia prowadzimy w klasach 4-7 szkoły podstawowej (docelowo w klasach 4-8). Bardzo nam i Wójtowi zależy, by każdy młody człowiek chcący żeglować, mógł to robić i by uzyskał patenty.

vvbGłównym celem działania Klubu jest wychowanie i dotarcie głównie do młodzieży z rodzin trudnych. Takiej młodzieży jest ok. 30%. Kwoty uzyskiwane z grantów w gminie, w powiecie i w Urzędzie Marszałkowskim, nie przekraczają 15% wszystkich pozyskiwanych środków. Nasza praca i dobry poziom szkolenia, jak i wychowanie młodego pokolenia poprzez żeglarstwo, zostały zauważone i docenione przez wiele osób i firm wspomagających finansowo nasze działania. Dobry wizerunek Klubu to olbrzymi kapitał wypracowywany przez lata. Nadmienić należy, że w naszym Klubie nikt z młodzieży nie ponosi żadnych kosztów. Zarówno szkolenie na stopnie, jak i doskonalenie się w zakresie żeglarstwa jest bezpłatne.

Często słyszę opinie, że jeżeli młody człowiek lub jego rodzice nie ponoszą kosztów zajęć żeglarskich, to młodzi ludzie nie dbają o sprzęt. Chcemy zadać kłam tej tezie. Był okres w Polsce, że nikt nie płacił za żeglarstwo i dbałość o sprzęt była zdecydowanie większa niż w obecnych czasach. Rozpoczynając współpracę z firmami, często słyszymy pytanie, czy młodzież bogatsza nie mogłaby ponosić opłat. Głównym naszym celem jest dotarcie do młodzieży trudnej, wywodzącej się ze środowisk patologicznych. Mamy w pracy takie doświadczenie, które pokazują, że różnicowanie młodzieży pod względem finansowych powoduje odpływ dzieci biednych. Często myślą one: „Jeżeli Cię nie stać, to się nie pchaj” – biedny nie znaczy pozbawiony godności. Padają też pytania, czy nie możemy zająć się w taki razie tylko młodzieżą trudną? Trudno wychować młodzież w klimacie i na zasadach „zakładów wychowawczych”. Dobrze, jeśli środowisko jest mieszane. To ciągnie do góry, pomaga budzić ambicje i utrwalać dobre wzorce zachowań. W klubie na każdego takiego „trudnego” młodzieńca przypada średnio 3-4 dzieci z rodzin niedysfunkcyjnych. Jest to warunek konieczny do wyciągnięcia młodzieży trudnej z ich środowiska i danie jej szansy na lepsze życie – nie tylko to żeglarskie – sportowe.

Takie podejście do działalności Klubu oraz efekty szkolenia i wychowania przekonują coraz liczniejszych i hojniejszych sponsorów. Największym skarbem Klubu jest olbrzymia grupa wolontariuszy, dzięki której wychowanie i szkolenie jest nie tylko możliwe, ale i kosztuje niewiele. Wśród wspierających nas osób są: doktor matematyki z Politechniki Gdańskiej, wykładowcy z Akademii Morskiej, Uniwersytetu Gdańskiego, Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu, Akademii Marynarki Wojennej, pracownicy Polskiej Akademii Nauk, nauczyciele szkół średnich i podstawowych Województwa Pomorskiego, znany himalaista i wielu, wielu innych wspaniałych ludzi.

kkjWśród przedsięwzięć prowadzonych w Klubie (oczywiście bezpłatnie) wymienić należy:

  • całoroczne zajęcia ogólnorozwojowe we wszystkich szkołach Gminy Kosakowo,
  • szkolenie żeglarskie i motorowodne dla wielu grup od maja do października,
  • wyjazdy na dwutygodniowe obozy narciarskie (zabezpieczamy wszystko włącznie ze sprzętem i szkoleniem),
  • pływania na dużych statkach np. Pogorii,
  • szkolenia dla osób niepełnosprawnych (współpracujemy z wieloma fundacjami),
  • prace bosmańskie.

W Klubie znajduje zatrudnienie wyróżniająca się młodzież. Głównym bosmanem jest 22-letni wychowanek Klubu. Prowadzi nie tylko kasę fiskalną i wszystkie finanse, ale został przygotowany do prowadzenia i nadzoru nad całym sprzętem technicznym klubu. Zarówno w zakresie remontów szkutniczych, jak i napraw silników do łodzi asekuracyjnych. Do pomocy ma 4 równie dobrze przygotowane i młode osoby. Obecnie do pracy w Klubie jest przygotowywanych następnych 2 uczniów naszego gimnazjum.

W 2018 roku uzgodnione jest uruchomienie w naszym Klubie punktu SAR dla Zatoki Puckiej. Obsadą będą nasi wychowankowie. Jednocześnie w tym roku wybudowana zostanie bosmanka z prawdziwego zdarzenia. Będą w niej pomieszczenia biurowe bosmana, pomieszczenia gospodarcze, sala wykładowa, szatnie, sanitariaty i prysznice dla kobiet i mężczyzn, a także dla niepełnosprawnych.

Nasz dotychczasowy budyneczek po przebudowie będzie latem służył jako magazyn i ogrzewane miejsce do napraw jachtów w zimie. Gmina wyznaczyła też teren do postoju łodzi przez cały rok. W 2019 r. przedłużymy istniejące molo do 100 m. Umożliwi to trzymanie motorówek i łodzi przy pomoście. Dotychczas motorówki stały na bojkach, a łodzie wyciągane były na brzeg.

W sezonie przeprowadzamy różne zawody. Należą do nich mi.in. Regaty o Puchar Wójta Gminy Kosakowo, Mistrzostwa Gminy Kosakowo, Regaty Sołeckie Gminy Kosakowo, Regaty Dzieci Gminy Kosakowo, Regaty o Puchar Burmistrza Redy, Memoriały Andrzeja Reymana, Wandy i Bogdana Kamieńskich, Teresy Remiszewskiej, Bogdana Berggruna. Jesteśmy pomysłodawcą i współorganizujemy z HOM Puck Mistrzostwa Polski klasy Puck.

Organizujemy cykl imprez dla znanych firm i organizacji, w tym: Regaty Hilti, Regaty Elfeko, Regaty Pol-Mare, Regaty Związku Zawodowego Mostowców Rzeczypospolitej, Regaty Decathlon. Jesteśmy też organizatorem Akademickich Mistrzostw Pomorza w żeglarstwie oraz Pucharu Rektorów Akademii Marynarki Wojennej. Organizujemy też Festyn Żeglarski, w którym uczestniczą takie gwiazdy, jak: Andrzej Korycki i Dominika Żukowska, grupa Fucus, Kamil Badzioch, Ryszard Muzaj i wielu innych. Na naszych zakończeniach i otwarciach sezonu bywają prezesi PZŻ, PoZŻ, Marszałek Senatu RP, senatorowie, posłowie, Mateusz Kusznierewicz, Roman Paszke, Zygmunt Choreń, Czesław Perlicki, starostowie wielu powiatów, wójtowie bardzo dużej ilości gmin i burmistrzowie wielu miast.

Wszystkie te przedsięwzięcia realizują pod nadzorem doświadczonych ludzi młodzi żeglarze naszego klubu. Dochowaliśmy się instruktorów, trenerów, sędziów. Nasi ludzie odnoszą też sukcesy w innych klasach. Mamy w swoich szeregach Mistrza Świata klasy Micro, Mistrza Polski w klasie Omega, Vice-Mistrza Polski w klasie Finn. Uczestniczymy w pracach nad Strategią Rozwoju Zatoki Puckiej, Rozwoju Żeglarstwa i Edukacji Morskiej Dzieci i Młodzieży w Województwie Pomorskim. Bardzo intensywnie działamy w sprawie budowy największej w Polsce mariny, umiejscowionej na nieużytkach rolnych w miejscowości Rewa. Rozpoczęcie budowy przewidujemy w 2020 roku.

Nasza działalność i jej efekty dają chęć uczestniczenia w naszych zajęciach młodzieży nie tylko z Gdyni, ale i z innych miejscowości województwa pomorskiego. Nie możemy przyjąć wszystkich. Nasze możliwości logistyczne są ograniczone, ale mamy nadzieje na dalszy rozwój i rozszerzenie naszej działalności.

Janusz Frąckowiak

Yacht Club Rewa

Gminie Kosakowo

Odwiedza nas 64 gości oraz 0 użytkowników.

Joomla Social Extensions