Język polski na plus - materiały SPE

 

Materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych dostosowane do nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego

Ministerstwo Edukacji Narodowej udostępniło na swoich stronach materiały ćwiczeniowe do podstawy programowej kształcenia ogólnego dostosowane do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją.

Materiały ćwiczeniowe (w postaci kart pracy) pt Język polski na plus” adresowane są do uczniów klas I-III szkoły podstawowej i służą utrwalaniu wiedzy o języku polskim oraz wspomaganiu procesu nabywania przez uczniów umiejętności komunikacyjnych.

Materiały udostępnione są w formie elektronicznej z możliwością wydruku z środków finansowych pozyskanych z dotacji celowej. Zapraszam do korzystania! Całość znajduje się pod linkiem: https://men.gov.pl/strony/materialy-cwiczeniowe-dla-uczniow-z-niepelnosprawnych-dostosowane-do-nowej-podstawy-programowej-ksztalcenia-ogolnego.html

Odwiedza nas 120 gości oraz 0 użytkowników.

Joomla Social Extensions