Kurs na dobry zawód. Rehabilitant

rehabilitacja

Termin: 20 kwietnia 2018, godz. 15.15-17.30

Miejsce realizacji: sala dydaktyczna nr 28 ODN Słupsk, ul. Bałtycka 29

Adresaci: doradcy zawodowi, pedagodzy, psycholodzy szkolni

UWAGA: na szkolenie zapraszamy nauczyciela z 2 uczniów

Forma:

warsztaty

Status:

Rejestracja

Czas trwania:

3 godzin dydaktycznych

W programie:

  • Zapoznanie uczestników z zawodem rehabilitanta

  • Przykładowe ćwiczenia praktyczne

Adresaci:

doradcy zawodowi, pedagodzy, psycholodzy szkolni, zainteresowani nauczyciele

Cena:

forma bezpłatna

Miejsce:

sala dydaktyczna nr 28 ODN Słupsk, ul. Bałtycka 29

Termin:

20 kwietnia 2018, godz. 15.15-17.30

Koordynator formy:

Joanna Pawlak-Jęczewska - konsultant ds. wspomagania nauczycieli przedmitów zawodowych w ODN w Słupsku

tel. 502 644 975

Organizacja:

O zakwalifikowaniu się na warsztaty i szczegółach organizacyjnych poinformujemy Państwa pocztą e-mail. 

UWAGA: Dane na zaświadczeniu generowane są na podstawie formularza zgłoszeń.

Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowo podane przez uczestnika informacje dotyczące danych osobowych.

W celu potwierdzenia swojego uczestnictwa w szkoleniu proszę uzupełnić formularz poniżej.

UWAGA: W formularzu zgłoszeniowym należy podać również imię i nazwisko dwóch uczniów, którzy będą uczestniczyli w zajęciach.

OBOWIĄZKOWE DANE DO ZAŚWIADCZENIA
Imię Nauczyciela(*)
Nieprawidłowe dane
Nazwisko Nauczyciela(*)
Nieprawidłowe dane
Data urodzenia (*)
Nieprawidłowe dane
Na przykład 01-02-1970
Miejsce urodzenia(*)
Nieprawidłowe dane
Informujemy, że data i miejsce urodzenia zostaną wydrukowane na zaświadczeniu
E-mail kontaktowy(*)
Nieprawidłowe dane
Telefon kontaktowy(*)
Nieprawidłowe dane
Nazwisko Ucznia nr 1(*)
Nieprawidłowe dane
Imię Ucznia nr 1(*)
Nieprawidłowe dane
Nazwisko Ucznia nr 2(*)
Nieprawidłowe dane
Imię Ucznia nr 2(*)
Nieprawidłowe dane
SZKOŁA/PLACÓWKA/INSTYTUCJA
Nazwa(*)
Nieprawidłowe dane
Adres (ulica, numer budynku)(*)
Nieprawidłowe dane
Miejscowość(*)
Nieprawidłowe dane
Kod(*)
Nieprawidłowe dane
Powiat(*)
Nieprawidłowe dane
Telefon kontaktowy szkoły/placówki (*)
Nieprawidłowe dane
Typ(*)


Nieprawidłowe dane
Adres e-mail szkoły/placówki *(*)
Nieprawidłowe dane
Stanowisko/Nauczany przedmiot(*)
Nieprawidłowe dane
Kurs/warsztat/inne
Nieprawidłowe dane
zgoda(*)
Nieprawidłowe dane
zgoda
Nieprawidłowe dane
Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych (teks jednolity z 2014 r. Dz. U. Poz. 1182 ze zm.) informujemy, że:
1. Administratorem danych jest Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku, ul. Poniatowskiego 4a, 76-200 Słupsk.
2. Celem zbierania danych jest realizacja niniejszej formy doskonalenia.
3. Nie przekazujemy danych odbiorcom.
4. Każda osoba fizyczna, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda osoby, której dane dotyczą.

Odwiedza nas 34 gości oraz 0 użytkowników.

Joomla Social Extensions