Erasmus+ Dokumenty / Kształcenie i szkolenia zawodowe

ROK 2017

Poniżej znajdują się dokumenty związane konkretnie z obszarem kształcenia i szkoleń zawodowych w programie Erasmus+. Zbiór ogólnych dokumentów znajduje się w zakładce Dokumenty.
 • Przewodnik po programie Erasmus+ na rok 2017 [PL] [EN] | Wersja polska Przewodnika z dn. 20.10.2016 r. nie jest najbardziej aktualną wersją Przewodnika dla roku 2017. Zachęcamy chwilowo do korzystania z wersji w j. angielskim.
 • Przewodnik dla ekspertów (Guide for Experts on Quality Assessment[EN]
 • Zaproszenie do składania wniosków na rok 2017 ? Program Erasmus+ (data publikacji 20.10.2016) [PL] [EN]

Pozostałe dokumenty związane z programem Erasmus+ w rozumieniu ogólnym znajdują się w dziale Dokumenty.

Akcja 1. Mobilność edukacyjna

Wniosek o zmianę w umowie [DOC]

Umowa finansowa dla projektu z jednym beneficjentem

 • Warunki ogólne umowy finansowej [PDF]
 • Warunki szczególne umowy finansowej ? indywidualne dla organizacji
 • Załącznik II: Opis projektu, Szacunkowy budżet projektu ? indywidualne dla organizacji
 • Załącznik III: Zasady finansowe i umowne [PDF]
  • Komunikat w sprawie wprowadzenia korekty w załącznikach III do umów na dofinansowanie projektów programu Erasmus+ konkurs 2017 [PDF]
 • Załącznik IV: Stawki mające zastosowanie w Umowie [PDF]
 • Załącznik V: Wzory dokumentów mających zastosowanie w umowach pomiędzy Beneficjentem a uczestnikami projektu
  • Umowa finansowa pomiędzy organizacją wysyłającą a uczestnikiem mobilności ? osobą uczącą się [PL]
  • Umowa finansowa pomiędzy organizacją wysyłającą a uczestnikiem mobilności ? pracownikiem [PL]
  • Porozumienie o programie zajęć ECVET dla mobilności osób uczących się [PL] [EN]
  • Porozumienie o partnerstwie ECVET ? Memorandum of Understanding [EN]
  • Porozumienie o programie zajęć dla mobilności osób uczących się [PL] [EN]
  • Program szkolenia dla mobilności kadry w ramach sektora [PL] [EN]
  • Zobowiązanie do Zapewnienia Jakości Mobilności [PL] [EN]

Umowa finansowa dla projektu z wieloma beneficjentami (konsorcjum)

 • Warunki ogólne umowy finansowej [PDF]
 • Warunki szczególne umowy finansowej ? indywidualne dla konsorcjum
 • Załącznik II: Opis projektu, Szacunkowy budżet projektu, Lista pozostałych beneficjentów ? indywidualne dla organizacji
 • Załącznik III: Zasady finansowe i umowne [PDF]
  • Komunikat w sprawie wprowadzenia korekty w załącznikach III do umów na dofinansowanie projektów programu Erasmus+ konkurs 2017 [PDF]
 • Załącznik IV: Stawki mające zastosowanie w Umowie [PDF]
 • Załącznik V: Wzory dokumentów mających zastosowanie w umowach pomiędzy Beneficjentem a uczestnikami projektu
  • Umowa finansowa pomiędzy organizacją wysyłającą a uczestnikiem mobilności ? osobą uczącą się [PL]
  • Umowa finansowa pomiędzy organizacją wysyłającą a uczestnikiem mobilności ? pracownikiem [PL]
  • Porozumienie o programie zajęć ECVET dla mobilności osób uczących się [PL] [EN]
  • Porozumienie o partnerstwie ECVET ? Memorandum of Understanding [EN]
  • Porozumienie o programie zajęć dla mobilności osób uczących się [PL] [EN]
  • Program szkolenia dla mobilności kadry w ramach sektora [PL] [EN]
  • Zobowiązanie do Zapewnienia Jakości Mobilności [PL] [EN]
 • Wsparcie językowe on-line OLS
  • Krótki przewodnik po panelu zarządzania licencjami OLS [PDF]
  • Prezentacja dotycząca platformy OLS [PPT]

Akcja 2. Partnerstwa strategiczne

Umowa finansowa

 • Warunki szczególne umowy finansowej ? indywidualne dla poszczególnych projektów
 • Załącznik I: Warunki ogólne umowy finansowej [PDF]  (EN ? wersja w j. angielskim do wglądu)
 • Załącznik II: Opis projektu, Szacunkowy budżet projektu, Lista pozostałych beneficjentów [PDF] (EN ? wersja w j. angielskim do wglądu)
 • Załącznik III:  Zasady finansowe i umowne [PDF] (EN ? wersja w j. angielskim do wglądu)
 • Załącznik IV: Stawki mające zastosowanie w Umowie [PDF] (EN ? wersja w j. angielskim do wglądu)
 • Załącznik V: Pełnomocnictwa udzielone Koordynatorowi przez pozostałych Beneficjentów [EN]
 • Załącznik VI: Wzór potwierdzenia otrzymanych środków finansowych ? udostępniony w systemie dokumentów https://online.frse.org.pl (w przygotowaniu)

Ze strony: http://erasmusplus.org.pl/dokumenty/ksztalcenie-i-szkolenia-zawodowe/

Odwiedza nas 132 gości oraz 0 użytkowników.

Joomla Social Extensions