ZzP

UWAGA: TERMIN ZGŁOSZEŃ UPŁYWA
5 GRUDNIA 2017 r.
 
ZGŁOŚ SZKOŁĘ JUŻ DZIŚ!

Zachęcamy nauczycieli do zgłaszania uczniów gimnazjów, siódmych klas szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych do udziału w Pomorskiej Lidze Zadaniowej Zdolni z Pomorza.

W ubiegłym roku aż dwa tysiące osób wzięło udział w zmaganiach konkursowych. Mamy nadzieję i w tym roku na liczną reprezentację uczniów w każdym z konkursów.
Nauczycielu - jeśli twoi uczniowie lubią wyzwania, poznawać i doskonalić swoje umiejętności, odczuwają radość i satysfakcję z podejmowanych nietypowych działań - to miejsce właśnie dla nich.  Zgłoś uczniów do konkursu!

info dyr naucz etap kwalifikacyjny

 1. Konkurs odbędzie się zgodnie z podanym harmonogramem.

  Czas wykonywania zadań na I etapie wynosi 60 minut.
 • 11.12.2017 r. ? godz. 10:00?11:00 MATEMATYKA
 • 11.12.2017 r. ? godz. 11.15?12:15 BIOLOGIA
 • 12.12.2017 r. ? godz. 10:00?11:00 FIZYKA
 • 12.12.2017 r. ? godz. 11.15?12:15 PRZEDMIOTY ROZWIJAJĄCE KOMPETENCJE SPOŁECZNE
 • 13.12.2017 r. ? godz. 10:00?11:00 CHEMIA
 • 13.12.2017 r. ? godz. 11.15?12:15 INFORMATYKA
 1. Dyrektor/nauczyciel zgłaszający uczniów do konkursu ? nauczyciel koordynator (na podany w zgłoszeniu adres e-mailowy) otrzyma dostęp w dniu 8.12.2017 r. do pytań konkursowych.

 2. Dyrektor/nauczyciel zgłaszający uczniów do konkursu - koordynator zobowiązany jest do:

  a) przygotowania wydruku zadań konkursowych dla uczniów,


  b) przygotowania opieczętowanych kart papieru kancelaryjnego lub papieru ksero dla uczniów biorących udział w konkursach z matematyki i fizyki,

  c) poinformowaniu uczniów o przyniesieniu koniecznych materiałów dodatkowych na konkurs (szczegóły w tabelach 1 i 2 poniżej).

 3. Dyrektor/nauczyciel zgłaszający uczniów do konkursu ? nauczyciel koordynator (na podany w zgłoszeniu adres e-mailowy) otrzyma dostęp do odpowiedzi konkursowych po zakończeniu eliminacji konkursowych z danego przedmiotu.

 4. Prace uczniów na I etapie PLZ sprawdza komisja, składająca się z nauczycieli danego przedmiotu i/lub przedmiotów pokrewnych, powołana przez dyrektora szkoły/placówki oświatowej.
  Prace uczniów należy zachować w dokumentacji szkoły do końca roku szkolnego.

 5. Przewodniczący komisji sporządzają protokół z przebiegu konkursu na etapie kwalifikacyjnym i zamieszczają w nieprzekraczalnym terminie 5 dni od daty przeprowadzenia I etapu PLZ na portalu Zdolni z Pomorza (www.zdolnizpomorza.pomorskie.eu).
  Oryginał protokołu należy przesłać w terminie 5 dni na adres organizatora: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, 76-200 Słupsk, ul. Poniatowskiego 4 a, z dopiskiem PLZ Zdolni z Pomorza.

 6. Do udziału w II etapie PLZ  z  każdego z przedmiotów zakwalifikowani zostaną uczniowie, którzy uzyskali minimum 70% punktów w etapie kwalifikacyjnym.

 7. W przypadku, gdy uczniowie uzyskają poniżej 70% punktów w danej szkole, zakwalifikowany do kolejnego etapu jest jeden uczeń z tej szkoły, który uzyskał minimum 30% punktów.

 8. Organizator zastrzega sobie prawo do zwiększenia liczby uczestników zakwalifikowanych do II etapu.

Tabela 1. Konkurs dla uczniów klas VII szkoły podstawowej oraz gimnazjów i oddziałów gimnazjalnych

Przedmiot

Konieczne pomoce dodatkowe

Liczba stron w arkuszu konkursowym/

Liczba pytań

biologia

-

8 stron/10 zadań

chemia

układ okresowy pierwiastków,

tablica rozpuszczalności wybranych wodorotlenków i soli

6 stron/16 zadań

fizyka

zestaw wybranych wzorów i stałych fizykochemicznych na egzamin maturalny z biologii, chemii i fizyki (opcjonalnie),

cyrkiel,

linijka,

kalkulator prosty.

2 strony/8 zadań

Konieczne jest dodatkowo przygotowanie papieru kancelaryjnego lub papieru ksero na zapis rozwiązań zadań przez uczniów,  papier należy ostemplować pieczątką szkoły.

informatyka

kalkulator prosty

8 stron/11 zadań

kompetencje społeczne

-

10 stron/23 zadania

matematyka

Konieczne jest dodatkowo przygotowanie papieru kancelaryjnego lub papieru ksero na zapis rozwiązań zadań przez uczniów,  papier należy ostemplować pieczątką szkoły.

 

Tabela 2. Konkurs dla uczniów  szkół ponadgimnazjalnych 

Przedmiot

Konieczne pomoce dodatkowe

Liczba stron w arkuszu konkursowym/

Liczba pytań

biologia

-

9 stron/10 zadań

chemia

układ okresowy pierwiastków,

tablica rozpuszczalności wybranych wodorotlenków i soli

tablica szeregu napięciowego (elektrochemicznego) metali

kalkulator prosty

6 stron/16 zadań

fizyka

zestaw wybranych wzorów i stałych fizykochemicznych na egzamin maturalny z biologii, chemii i fizyki (opcjonalnie),

cyrkiel,

linijka,

kalkulator prosty.

2 strony/5 zadań

Konieczne jest dodatkowo przygotowanie papieru kancelaryjnego lub papieru ksero na zapis rozwiązań zadań przez uczniów,  papier należy ostemplować pieczątką szkoły.

informatyka

kalkulator prosty

8 stron/11 zadań

kompetencje społeczne

-

12 stron/24 zadania

matematyka

Konieczne jest dodatkowo przygotowanie papieru kancelaryjnego lub papieru ksero na zapis rozwiązań zadań przez uczniów,  papier należy ostemplować pieczątką szkoły.

 

 harmonogram wersja skrocona

a) zgłoszenie do udziału w konkursie   ? do 5 grudnia 2017 r.
b) eliminacje I etapu kwalifikacyjnego  

11.12.2017 r. ? godz. 10:00?11:00 MATEMATYKA

11.12.2017 r. ? godz. 11.15?12:15 BIOLOGIA

12.12.2017 r. ? godz. 10:00?11:00  FIZYKA

12.12.2017 r. ? godz. 11.15?12:15 PRZEDMIOTY ROZWIJAJĄCE KOMPETENCJE SPOŁECZNE

13.12.2017 r. ? godz. 10:00?11:00 CHEMIA

13.12.2017 r. ? godz. 11.15?12:15 INFORMATYKA

c) eliminacje II etapu powiatowego   ? od 5 do 19 lutego 2017 r.
d) eliminacje III etapu wojewódzkiego   ?  7 kwietnia 2018 r.

linia czerwona1

Drodzy Uczniowie i Nauczyciele,

już po raz drugi zapraszamy do udziału

 w Pomorskiej Lidze Zadaniowej Zdolni z Pomorza

Pomorska Liga Zadaniowa Zdolni z Pomorza jest konkursem organizowanym w ramach projektu Zdolni z Pomorza.

Konkurs przeznaczony jest dla:

 • uczniów gimnazjów oraz siódmych klas szkół podstawowych,
 • uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Pomorska Liga Zadaniowa obejmuje przedmioty takie jak:

 • fizyka
 • informatyka
 • matematyka
 • biologia
 • chemia
 • przedmioty rozwjające kompetencje społeczne*

  (Wsparciem w obszarze kompetencji społecznych objęci mogą zostać uczniowie, którzy wykazującą się uzdolnieniami w takich przedmiotach, jak np.: język polski, historia, WOS, sztuka, filozofia itp.)

Pomorska Liga Zadaniowa jest konkursem realizowanym w trzech etapach:

 1. I etap podstawowy ? przeprowadzony pod nadzorem nauczycieli w szkołach/placówkach oświatowych,
 2. II etap powiatowy ? w formie elektronicznej, prace przygotowane przez uczestników w miejscu ich zamieszkania i przesłane poprzez portal ?Zdolni z Pomorza? (www.zdolnizpomorza.pomorskie.eu)
 3. III etap wojewódzki ? przeprowadzony w miejscu i czasie, wyznaczonym przez organizatora PLZ.

Uczeń może startować w jednym lub kilku konkursach.

zgloszenie

 

Istnieją dwa sposoby zgłaszania uczestnictwa uczniów w Pomorskiej Lidze Zadaniowej "Zdolni z Pomorza" 2017/2018 (PLZ):

1. Uczestnictwo uczniów zgłasza szkoła/placówka oświatowa.

Zgłoszenia dokonuje dyrektor szkoły lub osoba wyznaczona przez dyrektora. W zgłoszeniu należy podać dane teleadresowe szkoły, dane dyrektora szkoły i wskazać liczbę uczniów uczestniczących w konkursie z poszczególnych pzredmiotów (biologia, chemia, fizyka, informatyka, matematyka, przedmioty rozwijające kompetencje społeczne).

2. Uczeń może zgłosić się samodzielnie (uczeń zgłasza się samodzielnie w przypadku, gdy szkoła/placówka oświatowa nie bierze udziału w konkursie).

Organizator konkursu w porozumieniu ze szkołą oraz LCNK wyznacza miejsce przeprowadzenia konkursu.

Termin zgłoszeń upływa 5 grudnia 2017 r.
Zgłoszenia przekazane po terminie i dokonane w inny sposób niż elektroniczny nie będą brane pod uwagę.

Zgłoszenie do udziału w PLZ jest równoważne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez organizatorów danych osobowych uczestników w zakresie związanym z organizacją, przebiegiem i upowszechnianiem konkursu. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu Pomorskiej Ligi Zadaniowej we wszystkich jego punktach.

Zapraszamy do udziału w konkursie!

UWAGA WAŻNE: W wypadku braku zgłoszeń liczby uczniów z danego przedmiotu/poziomu, należy wpisać w to miejsce wartość 0 (zero) w formularzu zgłoszeniowym.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY KLIKNIJ TUTAJ

 

 

ulotka.gif

PDF Pobierz ULOTKĘ

 

regulamin

POZIOM KSZTAŁCENIA 

gimnazja oraz siódme klasy
szkół podstawowych

szkoły ponadgimnazjalne
pdf pobierz
Regulamin
pdf pobierz
Regulamin

  


harmonogram

 

POZIOM KSZTAŁCENIA 

gimnazja oraz siódme klasy
szkół podstawowych

szkoły ponadgimnazjalne
pdf pobierz
Załącznik nr 1 do Regulaminu
pdf pobierz
Załącznik nr 1 do Regulaminu


wymagania

Zakres wymagań  w etapie kwalifikacyjnym (szkolnym) zgodny jest z podstawami programowymi dla poszczególnych przedmiotów (szczegóły - Regulamin).

Zakres wymagań w etapie powiatowym i wojewódzkim rozszerzony jest  o dodatkowe treści (szczegóły: Załącznik nr 2 do Regulaminu).

POZIOM KSZTAŁCENIA 

gimnazja oraz siódme klasy
szkół podstawowych

szkoły ponadgimnazjalne
pdf pobierz
Załącznik nr 2 do Regulaminu
pdf pobierz
Załącznik nr 2 do Regulaminu

 

Powered by JS Network Solutions