Pilotażowe wspomaganie

wspomaganie glowne

 

KOMPLEKSOWE WSPOMAGANIE SZKOŁY/PLACÓWKI
realizowane przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Słupsku

 

Kompleksowe wspomaganie jest procesem mającym na celu podniesienie jakości pracy szkoły/placówki. Polega na wspólnej realizacji działań w związku z jej potrzebami rozwojowymi (koordynator + rada pedagogiczna + eksperci).

Zgłoszenie do niżej podanej oferty pozwoli Państwu zrealizować zapisy art.41 ust.1 pkt 6 Ustawy o systemie oświaty, a jednocześnie przyniesie wymierne efekty w postaci konkretnych działań pojętych w szkole/placówce w celu niwelowania jej słabych stron zdiagnozowanych w toku sprawowanego nadzoru pedagogicznego

Istnieje możliwość modyfikacji zaprezentowanego poniżej procesu wspomagania i dostosowania go do indywidualnych potrzeb Państwa szkoły.
Zainteresowane naszą ofertą placówki prosimy o wypełnienie zgłoszenia i przesłanie go do ODN w Słupsku pocztą tradycyjną lub elektroniczną (skan z podpisem dyrektora).

Po otrzymaniu karty zgłoszeniowej skontaktujemy się z Państwa placówką w celu zawarcia umowy.

Kompleksowe wspomaganie szkoły/placówki (SORE/ARS)

cena: 1 200 zł

spotkanie z dyrektorem placówki

warsztat diagnostyczno-rozwojowy w celu określenia potrzeb placówki

szkolenie rady pedagogicznej

konsultacje indywidualne i zbiorowe

wypracowanie planu kompleksowego wspomagania placówki

ewaluacja - badanie potrzeb, monitorowanie, badanie efektów

podsumowanie efektów

sporządzenie raportu z realizacji Rocznego Planu Wspomagania

3 szkolenia po 3 godziny dostosowane do potrzeb szkoły (koszt 1szkolenia prowadzonego  przez eksperta zewnętrznego wynosi 300 zł)
 - 1 szkolenie do końca roku 2017, 2 szkolenia do końca maja 2018 roku
 - nauczyciele otrzymują potwierdzenie udziału w każdym szkoleniu


 

opłata za kompleksowe wspomaganie
(płatność w 2 ratach)

I rata płatna
do 15.12.2017r

II rata płatna
 do 31.05.2018r

450 zł

750 zł


Na zakończenie każda szkoła/placówka otrzymuje certyfikat.

Druk karty zgłoszenia ? kompleksowe wspomaganie szkoły/ placówki  do pobrania plik WORD

 

Odwiedza nas 231 gości oraz 0 użytkowników.

Joomla Social Extensions